Αρχική Ειδήσεις στα Ελληνικά Προκήρυξη για προσλήψεις στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), του Υπουργείου Τουρισμού

Προκήρυξη για προσλήψεις στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), του Υπουργείου Τουρισμού

Celestyal Cruises

Προκήρυξη για προσλήψεις επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 εξέδωσε το ΑΣΕΠ

Ειδικότερα το ΑΣΕΠ ανακοινώνει προσλήψεις, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 31 ατόμων, ως επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019. Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

Οι προκηρυσσόμενες ανά κατηγορία/ειδικότητα θέσεις έχουν ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «Α.Σ.Τ.Ε.Κ.» (άτομα 14)

– Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ) Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογίας Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Επιχειρήσεων Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Μαθηματικής Επιστήμης Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ) Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στα Επισιτιστικά Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών (ΠΕ) Μία (1) θέση Αγγλικών Μια (1) θέση Γαλλικών Μια (1) θέση Γερμανικών

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ «Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.» (άτομα 17)

– Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ) Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ) Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στα Επισιτιστικά Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στην Υποδοχή-Front office Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών (ΠΕ) Μια (1) θέση Αγγλικών Μια (1) θέση Γαλλικών Μια (1) θέση Γερμανικών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο.

Κάθε υποψήφιος/α έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για μια ΑΣΤΕ και για ένα μόνο μάθημα.

Το ειδικό έντυπο «Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση» θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mintour. edu.gr και θα χορηγείται από τις κατά τόπους ΑΣΤΕ. Υποβάλλεται δε σε αυτές μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier). Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά, ως άνω, θα γίνουν δεκτές, όταν προκύπτει από σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.