Αρχική Συνέδρια Υπεγράφει κοινή διακήρυξη μεταξύ των Υπουργών Τουρισμού και Πολιτισμού Ελλάδος και Τουρκίας

Υπεγράφει κοινή διακήρυξη μεταξύ των Υπουργών Τουρισμού και Πολιτισμού Ελλάδος και Τουρκίας

Celestyal Cruises

Με την υπογραφή κοινής διακήρυξης μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού, Ελλάδος και Τουρκίας, για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού, έκλεισε η πρώτη ημέρα του 8ου Ελληνο-Τουρκικού Φόρουμ για τον τουρισμό.

Το 8ο Ελληνο-Τουρκικό Φόρουμ για τον Τουρισμό πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2011 με τη συμμετοχή της Α.Ε. του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Παύλου Γερουλάνου, και της Α.Ε. του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού της Δημοκρατίας της Τουρκίας, κ. Ertuğrul Günay.

Αξιωματούχοι από τα δύο Υπουργεία καθώς επίσης και εκπρόσωποι από τον ιδιωτικό τομέα των δυο χωρών συμμετείχαν στις εργασίες του Φόρουμ.

Έναρξη Φόρουμ

Oι δυο Υπουργοί παρουσίασαν τις τελευταίες τάσεις κι εξελίξεις στην τουριστική βιομηχανία στις αντίστοιχες χώρες τους και δήλωσαν τη θέλησή τους να δομήσουν μια πιο στενή και πιο αποτελεσματική διμερή συνεργασία στον τομέα του τουρισμού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την μεγάλη σημασία της στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της αμοιβαίας κατανόησης, της καλής θέλησης και των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δυο λαών.

Κατόπιν των εναρκτήριων χαιρετισμών των δύο Υπουργών, των Προέδρων των Ενώσεων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων των δύο χωρών (ΗΑΤΤΑ και TÜRSAB) και του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), οι δύο Πλευρές αντάλλαξαν σύντομη ενημέρωση σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μέχρι τούδε και έδωσαν έμφαση στην αναγκαιότητα της υποστήριξης της συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών μέσω της διαφοροποίησης και του εμπλουτισμού της τουριστικής προσφοράς τους και βελτιώνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών υποδομών τους.

Τα ακόλουθα θέματα συζητήθηκαν εκτενώς με την ενεργό συμμετοχή των εκπροσώπων από τον ιδιωτικό τομέα των δυο χωρών:

1. Ανασκόπηση των διμερών σχέσεων στον τομέα της τουριστικής συνεργασίας κατά το διάστημα από το τελευταίο Ελληνο-Τουρκικό Φόρουμ για τον τουρισμό στην Αττάλεια (12 Νοεμβρίου 2006)

Ανώτατοι αξιωματούχοι από τα Υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού και εκπρόσωποι από τον ιδιωτικό τομέα των δυο χωρών αναφέρθηκαν στις διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα από το τελευταίο Ελληνο-Τουρκικό Φόρουμ και που συνέβαλαν στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού.

α.     Υλοποίηση του κοινού ταξιδιού εξοικείωσης σε Ελλάδα και Τουρκία που απευθυνόταν σε Κινέζους επαγγελματίες του τουριστικού τομέα (Καλοκαίρι του 2010)
Οι δύο Πλευρές επανέλαβαν την εκτίμησή τους για την επιτυχημένη υλοποίηση του κοινού ταξιδιού εξοικείωσης για επαγγελματίες του τουρισμού από τρίτες χώρες, τονίζοντας, συγκεκριμένα, το ταξίδι εξοικείωσης, για Κινέζους επαγγελματίες από τον τουριστικό τομέα, σε Ελλάδα και Τουρκία, το καλοκαίρι του 2010.

β.     Διαδικασίες για τη διευκόλυνση έκδοσης θεωρήσεων εισόδου
Οι δύο Πλευρές αναγνώρισαν ότι οι επαφές και οι επισκέψεις των Τούρκων πολιτών στην Ελλάδα έχουν διευκολυνθεί και αυξηθεί σημαντικά με την κατάργηση -από 28 Ιουλίου 2010- των υποχρεώσεων θεώρησης εισόδου για κατόχους τουρκικών ειδικών διαβατηρίων καθώς επίσης και για τη γρήγορη έκδοση θεωρήσεων εισόδου, στο πλαίσιο των διαδικασιών Σένγκεν, σύμφωνα με το σχετικό Κεκτημένο Σένγκεν.

γ.     Βελτίωση αεροπορικών και ακτοπλοϊκών συνδέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες
Οι δύο Πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία της δημιουργίας απευθείας πτήσεων μεταξύ Αθήνας και Σμύρνης καθώς επίσης και αυτής μεταξύ Θεσσαλονίκης και Κωνσταντινούπολης, που θα συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση της τουριστικής κίνησης μεταξύ των δύο χωρών.

Αναφορικά με τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων μεταξύ των ελληνικών νησιών του ανατολικού Αιγαίου και των τουρκικών ακτών, οι δυο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, σχετικά με τον αριθμό των πλοίων, τη συχνότητα των δρομολογίων και την προσθήκη νέων λιμανιών προσέγγισης.

2. Μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την περαιτέρω προώθηση του τουρισμού ανάμεσα στις δύο χώρες

α. Προώθηση και επεξεργασία κοινών τουριστικών πακέτων για αναδυόμενες τουριστικές αγορές.

Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να διερευνήσουν όλες τις πιθανότητες να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας βοήθειας για την προώθηση προσπαθειών στην έρευνα αγοράς και στις δύο χώρες. Για το σκοπό αυτό, οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων επαγγελματικών ενώσεων των δύο χωρών για την κοινή επεξεργασία και προώθηση τουριστικών πακέτων προς αναδυόμενες τουριστικές αγορές (π.χ. μέσω τυποποιημένων ταξιδίων εξοικείωσης για επιχειρηματίες του τουρισμού/ταξιδιωτικούς πράκτορες από άλλες χώρες, διοργάνωσης εργαστηρίων, μέσω απευθείας Β2Β συνεργασίας, κοινών δελτίων τύπου και της συνεργασίας αεροπορικών εταιριών από τις δύο χώρες.

β. Συνεργασία στους τομείς: α) του θαλάσσιου τουρισμού (γιώτινγκ, ιστιοπλοΐα) και β) του ηλεκτρονικού τουρισμού : Καινοτομία και ανάπτυξη
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θαλάσσιος τουρισμός και η καινοτομία στον τομέα του ηλεκτρονικού τουρισμού είναι ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος και για τις δύο χώρες, οι δύο Πλευρές έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία τους στους ακόλουθους τομείς:

α) Οι δύο Πλευρές θα διερευνήσουν τρόπους για να διευκολύνουν τη διάχυση βέλτιστων πρακτικών και γνώσης και θα επικεντρωθούν στη δυνατότητα τρόπων συνεργασίας στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού.
β) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία ανάπτυξη των διαδικτυακών τεχνολογιών και εφαρμογών επιφέρουν τη διάθεση της τουριστικής πληροφορίας, οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να θίξουν τις σχετικές αναδυόμενες ευκαιρίες και προκλήσεις, να επεξεργαστούν προτάσεις και, στη συνέχεια, να διερευνήσουν τρόπους συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες στον τομέα αυτό.

γ. Διμερής συνεργασία στον τομέα των τουριστικών επενδύσεων
Οι δύο Πλευρές θα κοινοποιούν τακτικά η μια στην άλλη τα κίνητρα τουριστικών επενδύσεων που προβλέπονται από την εθνική τους νομοθεσία καθώς και τις δυνατότητες για τέτοιες επενδύσεις που υφίστανται σε κάθε μία από τις δύο χώρες.

δ. Ανάπτυξη αμοιβαίων προγραμμάτων στην τουριστική εκπαίδευση
Οι δύο Πλευρές θα διερευνήσουν τρόπους υλοποίησης αμοιβαίων προγραμμάτων για την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση.

ε. Συνεργασία στον τομέα του τουρισμού Κρουαζιέρας
Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν για το ενδεχόμενο συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού Κρουαζιέρας, ειδικότερα στον τομέα της προώθησης ελκυστικών διαδρομών κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο και, ειδικότερα, στο Αιγαίο Πέλαγος, καθώς και στην προώθηση προορισμών που ενδιαφέρουν τις εταιρίες κρουαζιέρας.

Οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τις αξιόπιστες και εποικοδομητικές συνομιλίες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια αυτού του Φόρουμ και συμφώνησαν ότι αυτό είναι το κατάλληλο πεδίο για την ανταλλαγή απόψεων και για την -από κοινού- επεξεργασία νέων προτάσεων για την τουριστική συνεργασία.

Το επόμενο Φόρουμ για τον Τουρισμό θα λάβει χώρα το 2012 στη Σμύρνη της Τουρκίας.

Η προαναφερθείσα διακήρυξη, υπεγράφει σε δύο πρωτότυπα, στην Ελληνική, την Τουρκική και Αγγλική γλώσσα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.