Αρχική Βουλή Η Υφυπουργός Τουρισμού Έλενα Ράπτη στη συζήτηση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου...

Η Υφυπουργός Τουρισμού Έλενα Ράπτη στη συζήτηση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού

Η Υφυπουργός Τουρισμού Έλενα Ράπτη στη συζήτηση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού που φέρει τον τίτλο «Ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής εκπαίδευσης, και επικαιροποίηση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των ξεναγών και των χρονομεριστικών μισθώσεων, ρυθμίσεις τουριστικών φορέων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση του τουρισμού».

Η Υφυπουργός δήλωσε:

«Ενισχύουμε τις ειδικές μορφές τουρισμού, με έμφαση στον Ιατρικό, τον Ιαματικό, τον Αλιευτικό τουρισμό, τον Οινοτουρισμό αλλά και τον τουρισμό Ευεξίας, που μάλιστα, αποτελούν και πεδία αρμοδιότητας μου

Εκσυγχρονίζουμε το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στο επάγγελμα των ξεναγών, διασφαλίζοντας παράλληλα και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους τουρίστες

Αναβαθμίζουμε την τουριστική εκπαίδευση, εφοδιάζοντας τους σπουδαστές μας με πραγματικές γνώσεις & δεξιότητες, ενώ ταυτόχρονα, ενισχύουμε τις τουριστικές σχολές, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών τους

Όλες οι προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου μας, στοχεύουν στη δημιουργία ενός τουριστικού μοντέλου, που ανταποκρίνεται ολοένα και περισσότερο στις νέες, αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς.

Με απόλυτη προσήλωση στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας!»