Αρχική Ειδήσεις στα Ελληνικά Επιχορηγήσεις και παροχή αιγίδας ύψους 479.000 ευρώ από το ΥΠΠΟ για δράσεις...

Επιχορηγήσεις και παροχή αιγίδας ύψους 479.000 ευρώ από το ΥΠΠΟ για δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού, έτους 2024

Εγκρίσεις συνολικού ύψους 479.000 ευρώ ανακοινώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από πρόσκληση μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ, στις 22 Ιανουαρίου 2024.

Η πρόσκληση αφορά σε επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας σε δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού,  για το έτος 2024.

Συνολικά υποβλήθηκαν εξήντα τρία (63) αιτήματα για επιχορήγηση και αιγίδα σε δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού από εγγεγραμμένους φορείς στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων

Η  Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από τους: 

1.Μαρία Αυγούλη, Επίτιμη Διευθύντρια του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης,

  1. Φίλιππος Μαζαράκης – Αινιάν, Επιμελητής του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου,
  2. Καλή Τζώρτζη, Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσειολογίας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών,

4.Σταματία Χατζηνικολάου, Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και Επίτιμη Διευθύντρια του ΥΠΠΟΑ,

5.Σταυρούλα Φωτοπούλου, Διευθύντρια Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και συντονίστρια της Ομάδας, αφού έλαβε υπόψη της το σύνολο των στοιχείων που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα οι φορείς, καθώς και σύντομα φύλλα αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια της πρόσκλησης κατέληξε ομόφωνα σε πενήντα τέσσερις (54) θετικές εισηγήσεις.

Το σύνολο των  πενήντα τεσσάρων (54) προτάσεων, που αξιολογήθηκαν θετικά για να επιχορηγηθούν, αθροίζεται σε ποσό ύψους 479.000,00 €. Το σύνολο των εν λόγω προτάσεων αξιολογήθηκαν θετικά για να λάβουν επιπλέον αιγίδα από το ΥΠΠΟ.