Home FedHATTA FedHATTA: Προβληματικές οι νέες Οδηγίες ελέγχου των τουριστικών λεωφορείων για τις σχολικές...

FedHATTA: Προβληματικές οι νέες Οδηγίες ελέγχου των τουριστικών λεωφορείων για τις σχολικές εκδρομές

Μεγάλη αναστάτωση στον τομέα των σχολικών εκδρομών και τεράστια, δικαιολογημένη, αγανάκτηση στους επαγγελματίες που διοργανώνουν τις εκδρομές αυτές, όπως και στους ίδιους τους μαθητές και τους γονείς τους, έχουν προκαλέσει οι νέες Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για τους ελέγχους των τουριστικών λεωφορείων πριν από την αναχώρηση των σχολικών εκδρομών, σε σημείο να καθιστούν πλέον, πολύ συχνά, αδύνατη την πραγματοποίησή τους.

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA) εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία της στα υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη για την απίστευτη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία όλων των ενδιαφερομένων που συνεπάγονται οι νέες αυτές Οδηγίες, διαπιστώνοντας ότι το κάθε Υπουργείο υποδεικνύει το άλλο ως αρμόδιο για αυτές.

Στο μεταξύ, οι άκρως γραφειοκρατικοί έλεγχοι που προέκυψαν από αυτή την παγκόσμια «καινοτομία» συνεχίζονται κανονικά. Επί μακρά σειρά ετών, οι έλεγχοι (όπως προβλέπεται από τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις) διεξάγονταν χωρίς προβλήματα, με τη μετάβαση της Τροχαίας σε κάθε σχολείο λίγο πριν την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι οι έλεγχοι αυτοί δεν μπορούν πλέον να γίνονται στα σχολεία, αλλά θα πρέπει τα τουριστικά λεωφορεία να μεταβαίνουν σε συγκεκριμένους χώρους πριν από την έναρξη της κάθε σχολικής εκδρομής για τη διεξαγωγή τους, άνοιξε κυριολεκτικά ο Ασκός του Αιόλου και ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής, όπου οι μετακινήσεις είναι δύσκολες και χρονοβόρες.

Πριν από οτιδήποτε άλλο, οι συγκεκριμένες οδηγίες είναι χαοτικές, ενώ προϋποθέτουν και διπλούς ελέγχους όταν π.χ. πρόκειται για οδικές μετακινήσεις με ενδιάμεσο τμήμα θαλάσσιας ή εναέριας μετακίνησης, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει πολύ σοβαρά την έγκαιρη και σύμφωνη με την σχετική σύμβαση ολοκλήρωση της εκδρομής.

Ένα τουριστικό λεωφορείο, είναι κατά τεκμήριο ένα τουριστικό λεωφορείο που κυκλοφορεί νόμιμα. Εφόσον διαθέτει άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο λεωφορείου, Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος (ΚΤΕΟ) και βεβαίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου από εγκεκριμένο συνεργείο. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο – όσον αφορά το ίδιο το όχημα – για να μπορεί να κυκλοφορεί χωρίς πρόβλημα. Δεν μπορεί να τα ελέγξει όλα αυτά η Τροχαία, αν της δοθεί μόνο ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος; Και αν όχι, η Πολιτεία δεν θα έπρεπε να επικεντρωθεί στο να καταστεί αυτό εφικτό, παρά να επιφορτίζει τις Υπηρεσίες με διαδικασίες και ενημερωτικά και άλλα έγγραφα που θα έπρεπε να είναι διαθέσιμα κεντρικά ανά πάσα στιγμή;

Επιπλέον, αν δεν καταστεί δυνατό να στείλει το σχολείο το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκδρομής ή της μετακίνησης όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από τις εν λόγω Οδηγίες στην αρμόδια Υπηρεσία της Τροχαίας, η τελευταία συμβαίνει να μην προλαβαίνει να πραγματοποιήσει τον έλεγχο και να προτείνει την ακύρωση της εκδρομής!

Στον ρεαλιστικό κόσμο των ταξιδιών, μπορεί πάντοτε ένα τουριστικό λεωφορείο να υποστεί βλάβη δύο ημέρες ή μία ημέρα πριν την αναχώρηση, ή και την τελευταία στιγμή, και να αντικατασταθεί από ένα άλλο εξίσου ικανό για κυκλοφορία. Ομοίως μπορεί να αντικατασταθεί και ο οδηγός του για πολλούς λόγους (π.χ. ασθένεια).

Οι σχολικές εκδρομές, και ειδικά οι πολυήμερες, είναι οργανωμένα ταξίδια και (πέρα από την ειδική νομοθεσία που διέπει τις σχολικές εκδρομές) υπόκεινται στους αυστηρούς κανόνες της νομοθεσίας (εθνικής και ευρωπαϊκής) σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, διασφαλίζοντας έτσι και τις περιπτώσεις ευθύνης του διοργανωτή, όταν αυτός δεν εκτελεί όσα προβλέπει η σχετική σύμβαση. Επιπλέον, όταν ένα οργανωμένο ταξίδι-σχολική εκδρομή ακυρωθεί την τελευταία στιγμή, και μάλιστα για λόγους που δεν αφορούν ούτε το τουριστικό γραφείο ούτε το σχολείο, υπάρχουν ακυρωτικά, που συνήθως ανέρχονται στο 100% του καταβληθέντος ποσού, το οποίο έχει ήδη πληρωθεί στους προμηθευτές (αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία, ξενοδοχείο, κλπ.) και δεν επιστρέφεται. Θα τα επιστρέψει η Τροχαία ή η ευρύτερη Πολιτεία στους μαθητές, όταν με μία -ελαφρά τη καρδία- προτροπή της Τροχαίας ακυρώνεται μία εκδρομή;!

Οι εν λόγω Οδηγίες διεξαγωγής των ελέγχων είναι ένας ανεξήγητος αυτοσχεδιασμός, που το μόνο που επιτυγχάνει είναι να μην μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ποιος θα έχει την ευθύνη, όταν κάποια στιγμή θα συμβεί -είναι πάντοτε μια πιθανότητα- αυτό που με τόσο ακατανόητη πολυπλοκότητα προσπαθεί να αποφύγει…

Η Ομοσπονδία FedHATTA θεωρεί απολύτως απαραίτητο να ανακληθούν άμεσα οι συγκεκριμένες Οδηγίες και να επιτραπεί στα τουριστικά γραφεία να κάνουν τη δουλειά τους όπως την κάνουν επί τόσα χρόνια, χωρίς να έχουν ιστορικό προβλημάτων και παρανομιών. Τα οχήματά τους κυκλοφορούν νόμιμα (μπορούν, άλλωστε, να ελέγχονται με πολύ πιο εύκολους τρόπους), οι οδηγοί τους είναι δηλωμένοι στο «ΕΡΓΑΝΗ» και εργάζονται καθ’ όλα νόμιμα (αυτό μπορεί να αποδειχθεί και με τυχαίους ελέγχους στο δρόμο), και τα ίδια τα τουριστικά γραφεία έχουν μέγιστο συμφέρον να διοργανώνουν τις εκδρομές τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι διαφορετικά θα τα αποβάλει η ίδια η αγορά από κάθε ανάλογο έργο και δραστηριότητα.

Ο πρόεδρος της FedHATTA, κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, δηλώνει κατηγορηματικά: «Είναι δεδομένο ότι οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο έλεγχο θελήσει να κάνει η Πολιτεία, τα στοιχεία των τουριστικών λεωφορείων είναι ηλεκτρονικά ελέγξιμα. Επομένως οποιαδήποτε επιπλέον γραφειοκρατία είναι περιττή και το μόνο που προσφέρει είναι να παρεμποδίζει τις διαδικασίες για την πραγματοποίηση μια σχολικής εκδρομής».

Exit mobile version