Home Ξενοδοχεία Ο Πρόεδρος των Ξενοδόχων Εύβοιας στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ευβοίας και Σκύρου

Ο Πρόεδρος των Ξενοδόχων Εύβοιας στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ευβοίας και Σκύρου

Ο Πρόεδρος των Ξενοδόχων Εύβοιας, κ. Μιλτιάδης Χέλμης στην ομιλία του τόνισε τα εξής

Καλησπέρα σας Πανοσιολογιότατε, καλησπέρα σας κ Πρόεδρε του Επιμελητηρίου καλησπέρα σε όλους .

Θα ήθελα να εξάρω την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ν. Ευβοίας για την οργάνωση του 1ου αναπτυξιακού συνεδρίου και να ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε να είμαι εισηγητής της 2ης θεματικής ενότητας που αφορά τον Τουρισμό.

Πιστεύω πως o στόχος είναι να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη του Νομού μας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε ισορροπημένη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της οικονομίας (πρωτογενή , δευτερογενή και τριτογενή τομέα)

Ο Τουρισμός λογω της επίδρασης που έχει επειδή η λειτουργία του συμπαρασύρει πολλά επαγγέλματα μπορεί να είναι ο μοχλός ανάπτυξης, αφού η διάδρασή του είναι πολλαπλασιαστική. Η συνολική ανάπτυξη όλων των τομέων, θα προσδώσει ανθεκτικότητα και διάρκεια στην ευημερία του τόπου μας.

Δυστυχώς δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα αριθμητικά δεδομένα, που να καθορίζουν την ακριβή φέρουσα ικανότητα, δηλαδή το μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορεί να υποστηρίξει μια περιοχή, χωρίς να προκαλούνται αρνητικές, κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες στις περιοχές.

Τα νούμερα που θα αναφέρω είναι εντελώς προσεγγιστικά γιατί υπάρχουν και τα καταλύματα airbnb. Υπολογίζεται ότι η Εύβοια πρέπει να έχει γύρω  στις 35.000-40.000 κλίνες και η Σκύρος 4000-4500 κλίνες.

Συγκρίνοντας τις εκτάσεις των νησιών μας, με άλλα νησιά είναι εμφανές ότι μιλάμε για ήπια μορφή τουρισμού με μικρές τουριστικές μονάδες, που βοηθάει στην διατήρηση της πλούσιας φυσικής ομορφιάς που αν την συνδυάσουμε με την πολιτιστική της κληρονομιά, δημιουργείται μεγάλη ποικιλία τουριστικών δραστηριοτήτων, εναλλακτικών μορφών, θαλασσίων σπορ και επισκέψεων αρχαιολογικών χώρων.

Η μη ύπαρξη ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδιασμού, με την αρωγήν όλων των εμπλεκομένων φορέων, αποκλείουν την δυνατότητα, η τουριστική ανάπτυξη να ακολουθήσει ένα βιώσιμο μοντέλο και όταν προκύπτουν

α) Οικονομικές ανισότητες δεν είναι ισόρροπη η ανάπτυξη σε όλες τις  περιοχές

β) Αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (ρύπανση υπερβολική εκμετάλλευση φυσικών πόρων, (δάση παραλίες).

γ) Υπερβολικός τουρισμός σε περιοχές, αλλοιώνει τον τρόπο ζωής και τον τοπικό πολιτισμό, προκαλώντας κοινωνικές εντάσεις.

Δυστυχώς δεν εχει ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός, παρά μόνο αποσματικά εντάσσονται περιοχές, που εξυπηρετούν προφανώς οικονομικά συμφέροντα. Η ολοκλήρωσή του, θα βοηθούσε την βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος των κατοίκων, αφού η ανάπτυξη και οι επενδύσεις γίνονται μέσα σε ένα συγκεκριμμένο πλαίσιο.

Για να υπάρξει προσαρμογή σε ενα αειφόρο τουριστικό μοντέλο μπορεί να συμβεί

με τις παρακάτω προϋποθέσεις.

Όρια και διαχείριση φέρουσας ικανότητας

Προσδιορισμός της φέρουσας ικανότητας με εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων που προαναφέραμε (δηλ ελεγχόμενη δόμηση και εκμετάλλευση φυσικών πόρων)

Εκπαίδευση και ενημέρωση των κατοίκων και επισκεπτών για την σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και του σεβασμού του περιβάλλοντος. Εξειδίκευση δεξιοτήτων των εργαζομένων στα τουριστικά καταλύματα

Επένδυση σε υποδομές: Δρόμοι, σήμανση,  πεζοδρομήσεις, μονοπάτια συστήματα ανακύκλησης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επωφελεία των ντόπιων, των επιχειρήσεων και των επισκεπτών. Εδώ έχουμε να σημειώσου με την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των ανεμογεννητριών στην Νότια Εύβοια,. Ξεπερνούν κατά πολύ την φέρουσα ικανότητα σε παραγωγή ρεύματος της περιοχής. Δημιουργούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και καταστρέφουν το φυσικό κάλος της περιοχής

Προώθηση εναλλακτικών μορφών Τουρισμού: Οικοτουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός αγροτοτουρισμός γαστρονομικός, θαλάσσιος, αλιευτικός, θρησκευτικός, πεζοπορικός κλπ

Ενίσχυση της τοπικής Οικονομίας: Ενίσχυση και υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων  και προώθηση της τοπικής γαστρονομίας, (σημαντική παράμετρος για την προβολή του ονόματος και της φήμης του τόπου.

Οι τράπεζες χρειάζεται άμεσα να διευκολύνουν τις χρηματοδοτήσεις, ώστε σε συνδυασμό με τα προγράμματα ΕΣΠΑ να μπορέσουν να αναβαθμιστούν τα τουριστικά καταλύματα και ιδιαίτερα οι μικρότερες κατηγορίες αστεριών και κλειδιών, που αποτελούν και την ραχοκοκαλιά του Τουρισμού γενικότερα.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όλοι μας προερχόμαστε απο μια κρίση οικονομική 10

ετών και 2 έτη τουλάχιστον Covid 19, εγγράφοντας αρνητικά αποτελέσματα στους ισολογισμούς μας. Οι επιχειρήσεις που ακόμα υφίστανται έδειξαν ηρωική ανθεκτικότητα όλη αυτήν περίοδο. Δικαιούνται λοιπόν σήμερα μια επιείκεια και ευελιξία στην πρόσβαση δανεισμού και με ευνοϊκούς όρους. Κύρια κριτήρια πρέπει να είναι μόνο η βιωσιμότητα της επένδυσης και η εξασφάλισή της αγνοώντας το μαύρο παρελθόν που ζήσαμε. Μέσα δε σε αυτά τα πέτρινα  χρόνια, όλοι μας στηρίξαμε την επιβίωση του τραπεζικού συστήματος με την ανελέητη φορολόγηση μας

Συνέργεια: Για την Ένωση Ξενοδόχων του Νομού Ευβοίας, το σημαντικότερο είναι για την ανάπτυξη ενός αειφόρου τουριστικού μοντέλου με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών μας είναι η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, Περιφέρειας , Δήμων, Επιμελητηρίων, Συλλόγων και Ενώσεων επαγγελματιών, δημιουργώντας έναν φορέα που θα διαβουλεύεται και θα εργάζεται συντονισμένα, παράγοντας καινοτόμες προτάσεις για την προώθηση και προβολή του τουριστικού μας μοντέλου. Χωρίς τον συντονισμό αυτό,  με αποσπασματικές κινήσεις, που δεν υπηρετούν πολλές φορές την προοπτική της τουριστικής ανάπτυξης, δεν μπορεί να συντελεστεί το ζητούμενο μοντέλο. Οι Δήμοι αξιοποιώντας τα προγράμματα ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ μπορούν να δημιουργήσουν φιλικές πόλεις για τα ΑΜΕΑ και τους επισκέπτες 3ης ηλικίας, οι οποίοι ταξιδεύουν όλο τον χρόνο, επιμηκύνοντας έτσι την τουριστική περίοδο.

Εμείς ήδη προτείναμε σε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη κ Σπανό, την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού-Πολιτισμού κα Παπαθωμά, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ Μπουρμά και την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού κα Λιάσκου, να θεσμοθετηθεί μία τουριστική επιτροπή σε 1η φαση, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που να συνεδριάζει υποχρεωτικά 1 φορά τον μήνα. Θα μπορούσε έτσι να υπάρχει μια ουσιαστική συνέργεια,  που να εργάζεται για την διαμόρφωση του  αειφόρου τουριστικού μοντέλου .

Επίσης πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθεί ενα σοβαρό οδικό δίκτυο, ειδικά στην Εύβοια, που δέχεται ενα αρκετά μεγάλο φορτίο επισκεπτών . Δεν είναι δυνατόν οι υποδομές να ακολουθούν την ανάπτυξη. Πρέπει όταν δημιουργείται και είναι εμφανής μία τάση , οι υποδομές να προτρέχουν και να λειτουργούν σαν αιμοφόρα αγγεία για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Ηδη τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ξενοδοχειακές αλυσίδες να έχουν εμπλακεί στο τουριστικό γίγνεσθαι της Εύβοιας, ενω καινούργια ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα προστίθενται συνεχώς .

Πρέπει λοιπόν άμεσα να αναβαθμιστούν με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό το οδικό δίκτυο, οι παροχές υπηρεσιών (νοσοκομεία τηλεπικοινωνίες, ιντερνετικά δίκτυα, τουριστικά περίπτερα πληροφοριών.

Οι ιδιωτικοί εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να συνεργαστούμε στενά για την δημιουργία καινοτόμων τουριστικών πακέτων μη ανταγωνιστικών με άλλα, εφόσον θα εχουν πρωτοτυπία και μοναδικότητα.

Το κλειδί για να επιτευχθούν οι στόχοι μας ειναι η ΣυνέργειαΣυνεργασία μέσω

εργαλείων οπως η προτεινόμενη τουρ επιτροπή καταρχήν και άλλες μορφές, όπως clusters, τουριστικός οργανισμός, DMOs κλπ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Exit mobile version