Αρχική Ειδήσεις στα Ελληνικά Όλγα Κεφαλογιάννη: Στόχος μας η μέγιστη απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων

Όλγα Κεφαλογιάννη: Στόχος μας η μέγιστη απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων

Η υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη παρουσίασε σήμερα τις βασικές δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υλοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού για την τουριστική ανάπτυξη. 

Μιλώντας σε δεκάδες δημοσιογράφους και τηλεοπτικά μέσα, η κα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι μπαίνουν τα θεμέλια και δημιουργούνται οι συνθήκες  ώστε  ο ελληνικός τουρισμός να μπει σε μια νέα τροχιά, να ανανεωθεί, να εξελιχθεί και να ανοίξει καινούργιους δρόμους. Στόχος μας είναι, είπε η κα Κεφαλογιάννη, ο ελληνικός τουρισμός του αύριο  να παραμείνει θελκτικός, ανταγωνιστικός, βιώσιμος  με σεβασμό στο περιβάλλον, στον άνθρωπο και στις τοπικές κοινωνίες.

Η υπουργός αναφέρθηκε στα έργα που έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), συνολικού ύψους περίπου 387 εκατομμυρίων ευρώ και τα οποία διαρθρώνονται σε τέσσερις άξονες:

  • Στην προώθηση της βιωσιμότητας των προορισμών μας.
  • Στην διαφοροποίηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
  • Στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Και τέλος στην ενίσχυση της προώθησης και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με νέα προσέγγιση και αξιοποίηση νέων εργαλείων.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη  και θα υλοποιηθούν άμεσα τέσσερις δράσεις που αφορούν στην  αναβάθμιση εγκαταστάσεων χιονοδρομικών και ορειβατικών καταφυγίων,  την βελτίωση της προσβασιμότητας σε παραλίες και την αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων. Οι δράσεις αυτές κινητοποιούν ήδη πόρους ύψους περίπου 222 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κα Κεφαλογιάννη επεσήμανε πως το Υπουργείο εργάζεται εντατικά ώστε να επιτύχει τη μέγιστη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, ενώ τόνισε πως διαθέτει το σχέδιο και την πολιτική βούληση ώστε να κερδίσει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Με την υλοποίηση όλων των έργων που έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε, κατέληξε η υπουργός Τουρισμού, στοχεύουμε σε μια ανάπτυξη που αφορά όλη τη χώρα και τα οφέλη της οποίας θα κατανέμονται στην κοινωνία και τους πολίτες ισόρροπα δίκαια και ανταποδοτικά.

Δείτε την ομιλία της Υπουργού Τουρισμού

Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας,

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας παρουσία.

Θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή ενημέρωση τονίζοντας για ακόμη μία φορά  ότι η Κυβέρνησή είναι σταθερά προσηλωμένη στην ανάδειξή του τουρισμού σε βασικό πυλώνα του νέου αναπτυξιακού προτύπου που προωθούμε για τη χώρα.

Και στην συνολική προσπάθειά μας για βιώσιμη ανάπτυξη.

Το Υπουργείο Τουρισμού εργάζεται εντατικά ώστε να θέσουμε ισχυρά θεμέλια για το αύριο του ελληνικού τουρισμού.

Δημιουργούμε σήμερα τις συνθήκες, για έναν νέο κύκλο ανάπτυξης, με όραμα και στόχο τη βιωσιμότητα.

Η νέα στρατηγική για τον ελληνικό τουρισμό περιλαμβάνει ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης που απαντά σε τέσσερις βασικούς στόχους:

Στην προώθηση της βιωσιμότητας των προορισμών μας

Στην διαφοροποίηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Και τέλος στην ενίσχυση της προώθησης και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με νέα προσέγγιση και αξιοποίηση νέων εργαλείων.

Παράλληλα, η προώθηση της συμπερίληψης και της προσβασιμότητας στον τουρισμό είναι ένας πρόσθετος βασικός στόχος που διατρέχει οριζόντια όλες τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες μας.

Με βάση τις αρχές αυτές και σε ευθυγράμμιση με τους κεντρικούς στόχους για το αύριο του ελληνικού τουρισμού, προχωρούμε στην αξιοποίηση μίας μοναδικής ευκαιρίας.

Ευκαιρίας που παρουσιάζεται με τους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού ύψους περί τα 387​ εκατομμύρια ευρώ. 

Τα έργα λοιπόν που έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαρθρώνονται σε τέσσερις Δράσεις:

Πρώτον: Δράση με τον γενικό τίτλο «Τουριστική Ανάπτυξη», συνολικού προϋπολογισμού περί τα 321 εκ. ευρώ

Δεύτερον: Δράση που αφορά στην «Τουριστική Εκπαίδευση», συνολικού προϋπολογισμού περί τα 45 εκ. ευρώ

Εν συνεχεία με τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού περίπου 10 εκ ευρώ.

Και τέλος Δράση για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», προϋπολογισμού επίσης περί τα 10 εκ ευρώ

Ειδικότερα τώρα:

Να αναφέρω αρχικά ότι για την Δράση με τίτλο «Τουριστική Ανάπτυξη» έχει σημειωθεί κατά το τελευταίο δίμηνο σημαντική πρόοδος.

Ήδη έχουμε προχωρήσει στη δημοσίευση τεσσάρων (4) Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από δυνητικούς δικαιούχους.

Οι προσκλήσεις αφορούν στην υποβολή αιτήσεων για ενισχύσεις στο πλαίσιο υλοποίησης έργων ανάπτυξης Ορεινού Τουρισμού, προσβασιμότητας σε παραλίες, και αναβάθμισης τουριστικών λιμένων.

Οι project managers των έργων αυτών θα σας δώσουν στη συνέχεια περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των προσκλήσεων.

Επιπλέον έχει δημοσιευτεί Διακήρυξη με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαισίου που αφορά στη δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών.

Οι Προσκλήσεις αυτές καθώς και η Διακήρυξη των υποέργων της Δράσης, κινητοποιούν ήδη πόρους ύψους 222 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Πιο συγκεκριμένα,

Η συγκεκριμένη Δράση περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

Πρώτον το έργο που αφορά στη «Διαχείριση Προορισμών», με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ

Με το έργο αυτό στοχεύουμε στην πιο αποδοτική και αποτελεσματική διακυβέρνηση των επιμέρους προορισμών της χώρας.

Δημιουργούμε λοιπόν τις προϋποθέσεις για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των διάφορων αρχών και συναρμόδιων φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Με τελικό στόχο, βεβαίως, τη διαμόρφωση ενός ποιοτικού, διαφοροποιημένου, ανταγωνιστικού, σύγχρονου και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος.

Από τις 3 Νοεμβρίου λοιπόν έχει δημοσιευτεί, όπως σας ανέφερα, η σχετική Διακήρυξη, για τη σύναψη της σχετικής Συμφωνίας – Πλαίσιο.

Η Συμφωνία – Πλαίσιο, προϋπολογισμού 11.160.000 έχει αντικείμενο την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου:

Πρώτον: για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την προετοιμασία σύστασης Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών ανά την επικράτεια, και

Δεύτερον:  την τεχνική υποστήριξη για τη σύσταση και ενεργοποίηση των Οργανισμών αυτών και την υλοποίηση των Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Προορισμών.

Ακόμη, το πλαίσιο του έργου προβλέπεται η σύναψη δύο ακόμα συμβάσεων.

Η πρώτη Σύμβαση αφορά στη δημιουργία πλατφόρμας Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.

Με τη λειτουργία της πλατφόρμας αυτής θα διασφαλιστεί η έγκαιρη συγκέντρωση και ομοιογενής επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, για τον τουρισμό.

Και συνεπώς θα ενισχυθεί σημαντικά η πληροφόρηση με στόχο την εκπόνηση νεών πολιτικών και δράσεων.

Η δεύτερη σύμβαση θα αφορά στην προώθηση και προβολή των προορισμών στους οποίους συστήνονται οι Οργανισμοί αυτοί.

Στη συνέχεια,

Το επόμενο υποέργο της Δράσης, με προϋπολογισμό 56 εκατομμύρια ευρώ, στοχεύει στην ανάπτυξη του Ορεινού Τουρισμού.

Αποτελεί βασική μας επιδίωξη να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο ο τεράστιος φυσικός πλούτος και η ομορφιά των ορεινών περιοχών της χώρας μας..

Συμβάλλοντας, ταυτόχρονα, στην προσπάθειά μας για επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας πέραν των μηνών τουριστικής αιχμής.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση χιονοδρομικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων.

Ήδη λοιπόν, όπως σας ανέφερα,  στις 25 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκαν οι σχετικές προσκλήσεις.

Με λήξη προθεσμίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων την 31η Μαρτίου 2024.

Προβλέπεται ακόμα στο πλαίσιο του έργου αυτού και Σύμβαση με αντικείμενο την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για τον ορεινό τουρισμό.

Περαιτέρω, ένα ακόμα έργο με προϋπολογισμό 28 εκατομμύρια ευρώ περίπου, αφορά την προώθηση του τουρισμού υγείας και ευεξίας με την αξιοποίηση ιαματικών πηγών.

Το έργο περιλαμβάνει λοιπόν δράσεις ενισχύσεων για τη αναβάθμιση υφιστάμενων και δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού.

Ο τουρισμός υγείας και ευεξίας προσφέρει επίσης μία εξαιρετική ευκαιρία για εμπλουτισμό τη τουριστικής προσφοράς.

Αφορά μάλιστα λιγότερο προβεβλημένες περιοχές της χώρας, ενώ μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες διαφόρων ηλικιακών ομάδων. 

Και εδώ, το σχέδιο της σχετική πρόσκλησης δυνητικών δικαιούχων βρίσκεται σε στάδιο τελικής επεξεργασίας.

Στη συνέχεια…  

Με το τέταρτο Υποέργο της Δράσης,

στοχεύουμε στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας  των αγροτουριστικών και γαστρονομικών προορισμών και δραστηριοτήτων

Κάτι που επίσης θα συμβάλει σημαντικά στη διαφοροποίηση της τουριστικής μας προσφοράς, αλλά και στη διασύνδεση των προορισμών.

Για το σκοπό αυτό προβλέπεται αρχικά η ανάπτυξη ενός Δικτύου Αγροδιατροφής, Γαστρονομίας και Τουρισμού.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού προβλέπεται η σύναψη τριών Συμβάσεων:

H πρώτη Σύμβαση αφορά τη διενέργεια μελέτης αγοράς για τον αγροτουρισμό και τον γαστρονομικό τουρισμό στην Ελλάδα.

Στη μελέτη αυτή θα στηριχθεί στη συνέχεια η στρατηγική της χώρας για τον αγροτουρισμό και το γαστρονομικό τουρισμό σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Και για αυτή τη Σύμβαση βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική διαγωνιστική διαδικασία.

Τα αποτελέσματά της μελέτης θα τροφοδοτήσουν επίσης με στοιχεία τη δημιουργία πλατφόρμας με έναν διαδραστικό ψηφιακό χάρτη.

Η πλατφόρμα αυτή θα παρουσιάζει με ελκυστικό τρόπο, μεταξύ άλλων, σημεία ενδιαφέροντος για αγροτουρισμό και γαστρονομικό τουρισμό.

Τέλος, η τρίτη Σύμβαση στοχεύει στη διασυνδεσιμότητα των προορισμών, το branding, και την προώθηση και προβολή  του αγροτουρισμού και του γαστρονομικού τουρισμού στην Ελλάδα

Ακόμα,

Το πέμπτο υποέργο της δράσης στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών των τουριστικών λιμένων ανά την επικράτεια.

Στοχεύουμε εδώ στην κάλυψη της αυξημένης ζήτησης για θαλάσσιο τουρισμό προς τη χώρα μας.

Κα βεβαίως στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος μας στο συγκεκριμένο τομέα.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο του υπουργείου Τουρισμού που χρηματοδοτείται από πόρους του ΤΑΑ, συνολικου προϋπολογισμού 159 εκ. ευρώ.

Θεωρούμε ότι το έργο αυτό θα αλλάξει πραγματικά του όρους ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας.

Ιδιαίτερη έμφαση εδώ δίνεται στην απεξάρτηση από τον άνθρακα, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην επίτευξη ενεργειακής αποδοτικότητας.

Και για το έργο αυτό, και ειδικότερα για το σκέλος που αφορά έργα αναβάθμισης λιμένων, δημοσιεύτηκε η σχετική πρόσκληση στις 25 Οκτωβρίου.

Θα ακολουθήσουν διακηρύξεις που θα αφορούν σε μελέτες ωρίμανσης καθώς και στη δημιουργία σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας.  

Στη συνέχεια,

Βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο «Προσβάσιμες Παραλίες», προϋπολογισμού 17 εκ ευρώ περίπου. 

Πρόκειται για ένα έργο που εξυπηρετεί έναν υψηλής σπουδαιότητας οριζόντιο στόχο του Υπουργείου Τουρισμού:

Τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον τουρισμό, ώστε να μπορούν να απολαύσουν όλοι τις ομορφιές και τις εμπειρίες που έχει  να προσφέρει η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στην αύξηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες, με δυνητικούς δικαιούχους Δήμους, την ΕΤΑΔ αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Και για αυτό το έργο η Πρόσκληση δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα.

Τώρα,

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιπλέον έργο που περιλαμβάνει την χρηματοδότηση εκπόνησης μελετών για νέα καταδυτικά πάρκα καθώς και αναβάθμιση υφιστάμενων θαλάσσιων πάρκων.

Είναι ένα έργο που επίσης θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στη χώρα μας.

Στοχεύουμε στην προστασία και ανάδειξη του υποβρύχιου περιβάλλοντος

και τη βέλτιστη αξιοποίηση των συγκριτικών φυσικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας.

Ωστε να καταστεί η Ελλάδα ένας από τους πιο σημαντικούς προορισμούς για καταδυτικό τουρισμό στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται ακόμα η σύναψη Συμβάσεων:

Πρώτον, για τη δημιουργία σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας πληροφόρησης του κοινού

και δεύτερον για ενέργειες προώθησης και προβολής τους καταδυτικού τουρισμού.

(Δράση 16921 «Τουριστική Εκπαίδευση»)

Στη συνέχεια,

Η επόμενη Δράση αφορά στην επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού​ και έχει συνολικό προϋπολογισμό περί τα 45 €.

Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης της Δράσης είναι η αναβάθμιση δεξιοτήτων και η επανειδίκευση των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού.

Κάτι που θεωρούμε, βεβαίως, ως αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή των πολιτικών και των μέτρων που θα επιτρέψουν την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ειδικότερα, η επένδυση στην τουριστική κατάρτιση περιλαμβάνει την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των εποχικά εργαζομένων αλλά και των μακροχρόνια ανέργων.

Τα προγράμματα επανειδίκευσης θα καλύπτουν διάφορες ειδικότητες και αντιμετωπίζουν υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες του κλάδου.

Περιλαμβάνεται λοιπόν,

Η παροχή ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από  παρόχους κατάρτισης,

Καθώς και η καταβολή επιδόματος σε τουλάχιστον 18.000 καταρτιζόμενους για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης. 

Ακόμα προβλέπεται η δημιουργία ειδικής εφαρμογής λογισμικού

Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

Και τέλος η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης μαθησιακών αποτελεσμάτων και η απόκτηση προσόντων.

Τώρα, σχετικά με την Τρίτη Δράση που έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το ΤΑΑ.

Τα έργα που έχουν σχεδιαστεί αποσκοπούν στο να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού.

Και κυρίως να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Προβλέπεται λοιπόν η ανάπτυξη νέου ευέλικτου Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων και η παροχή προηγμένων διαδικτυακών υπηρεσιών.

Ακόμα προβλέπεται η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας “MyDigitalTourism”.

Σκοπός της πλατφόρμας, είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών, επιχειρηματιών, ταξιδιωτών, σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού.

Προβλέπεται ακόμα η δημιουργία υποσυστήματος καταγραφής αφίξεων – αναχωρήσεων επισκεπτών στα τουριστικά καταλύματα.

Τέλος, εκτός από ψηφιακές υπηρεσίες η  Δράση περιλαμβάνει και υπηρεσίες Ψηφιοποίησης εγγράφων των υπηρεσιών του Υπουργείου

Πρόκειται λοιπόν συνολικά για ένα εμβληματικό έργο το οποίο δώσει λύσεις, ειδικά όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για αδειοδοτήσεις τουριστικών επιχειρήσεων.

Αλλά και στο κομμάτι της πληροφόρησης για τη νομοθεσία και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύσταση και λειτουργία  επιχείρησης.

(Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΟΤ»)

Τέλος, η Δράση που αφορά  στον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΟΤ» βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης που αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα.

Περιλαμβάνει υποέργα τα οποία στοχεύουν στην ακόμα πιο ποιοτική και με σύγχρονους επικοινωνιακά όρους πληροφόρηση των επισκεπτών μας.

Ειδικότερα περιλαμβάνεται αρχικά η δημιουργία Ψηφιακού Τουριστικού Χάρτη.

Στον χάρτη αυτό θα παρουσιάζεται με λεπτομέρεια το τουριστικό προϊόν της χώρας και θα αποτυπώνονται με ελκυστικό τρόπο τα ειδικά χαρακτηριστικά των προορισμών.

Ενδεικτικά, η πληροφόρηση θα αφορά, σε αξιοθέατα, δραστηριότητες/εμπειρίες και τοπικά προϊόντα.

Θα προηγηθεί, βεβαίως, λεπτομερής χαρτογράφηση των πόρων κάθε τουριστικού προορισμού.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται εκπαίδευση των εμπλεκόμενων μερών  (όπως υπάλληλοι του ΕΟΤ, συνεργάτες από ΟΤΑ) που θα αναλάβουν τη συντήρηση και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου.

Ακόμα, στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπεται και η δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου.

Το εργαλείο αυτό θα λειτουργήσει ως αυτόνομη συλλογή πληροφοριακού υλικού του ΕΟΤ στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς.

Τέλος με ένα ακόμα έργο θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης των ταξιδιωτών.

Με χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης 2ης γενιάς, θα παρέχει στο κοινό πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Και θα περιλαμβάνει μια διαδικτυακή πύλη που θα αποτελέσει την μετεξέλιξη του υφιστάμενου επίσημου portal visitgreece.gr.

Αλλά και μια εφαρμογή για φορητές συσκευές.

Να σημειώσω τέλος, ότι το Υπουργείο Τουρισμού στοχεύει προφανώς στην μέγιστη απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων…

Όσο και στη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτησης των αναπτυξιακών μας στόχων. 

Για το λόγο αυτό βρισκόμαστε στη διαδικασία αναπροσαρμογής κάποιων υποέργων της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη», με την τροποποίηση του φυσικού ή/και του οικονομικού τους αντικειμένου.

Για παράδειγμα, ήδη εξετάζεται η προσθήκη στο έργο που αφορά στον Τουρισμό υγείας και ευεξίας μίας νέας Σύμβασης. 

Η Σύμβαση αυτή θα αφορά στην ανάπτυξη του λεγόμενου «silver tourism», που αφορά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Παράλληλα, στο υποέργο που αφορά στον καταδυτικό τουρισμό,

θα ενταχθεί συμπληρωματική Σύμβαση για τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο.

Κυρίες και κύριοι,

Το υπουργείο Τουρισμού εργάζεται εντατικά για να αξιοποιήσει την μοναδική ευκαιρία που παρουσιάζεται με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Προχωρούμε με μεθοδικά βήματα και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών, ώστε να επιτύχουμε τη μέγιστη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Τα έργα που θα υλοποιηθούν είναι βέβαιο ότι θα συμβάλουν καίρια στο να βάλουμε τον ελληνικό τουρισμό σε μια νέα τροχιά σημαντικής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Θα συμβάλουν, ειδικότερα, στην ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού Τουρισμού, όπως και στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.

Αλλά και στην αλλαγή του προτύπου τουριστικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο.

Ακόμα, στην σημαντική αναβάθμιση της κατάρτισης των απασχολούμενων στον τουρισμό…

Και συνεπώς στην βελτίωση του επιπέδου των τουριστικών υπηρεσιών σε αναλογία με την ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς.

Θα συνεισφέρουν, επίσης, ουσιαστικά και στην συνολική εμπειρία των δυνητικών επισκεπτών μας, τόσο κατά τον προγραμματισμό όσο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Τέλος, θα διευκολύνουν την τουριστική επιχειρηματικότητα, και γενικότερα την ροή της πληροφόρησης μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Με την υλοποίηση τελικά των έργων που έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε, στοχεύουμε σε μία ανάπτυξη που θα αφορά ολόκληρη τη χώρα.

Και τα οφέλη της οποίας θα μοιράζονται στην κοινωνία και στους πολίτες της χώρας ισόρροπα, δίκαια και ανταποδοτικά.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.