Αρχική Ειδήσεις στα Ελληνικά Accor: Σηµαντική ανάκαµψη δραστηριοτήτων για το 2021 

Accor: Σηµαντική ανάκαµψη δραστηριοτήτων για το 2021 

Celestyal Cruises

Αποτελέσµατα έτους 2021:  
Σηµαντική ανάκαµψη δραστηριοτήτων για το 2021 

ΑΝAΚΑΜΨΗ ΣΤΟ REVPAR ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ OPERATING SENSITIVITY  ΘΕΤΙΚΟ CASH

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 36% ΣΕ €2,204 ΕΚΑΤΟMΜΥΡΙΑ (+34% LFL)  ΘΕΤΙΚΟ EBITDA ΣΤΑ €22 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
NET PROFIT GROUP SHARE ΣΤΑ €85 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

Ο Sébastien Bazin, Πρόεδρος και CEO της Accor, δήλωσε: 

“Παρά τη δύσκολη έναρξη του έτους λόγω των γενικών υγειονοµικών περιορισµών, το 2021 κατέδειξε από την άνοιξη σηµαντικές βελτιώσεις στον κλάδο µας, µε τις τάσεις να σηµειώνουν ανοδική πορεία κάθε µήνα, µέχρι τον Δεκέµβριο. Οι σταθερές επιδόσεις µας επιτεύχθηκαν χάρη στη δύναµη των brands µας, την οικονοµική µας πειθαρχία και τις εξαιρετικές προσπάθειες των οµάδων µας που καθόλη τη διάρκεια του έτους επέδειξαν αποφασιστικότητα, επιµονή και γενναιοδωρία. Χάρη στην κινητοποίησή τους, βγαίνουµε από την κρίση αυτή δυνατότεροι έχοντας κερδίσει µερίδια αγοράς σε όλες τις βασικές µας περιοχές. Επιπλέον, το pipeline µας εξακολουθεί να γνωρίζει άνθιση µε το Luxury  

& Upscale segment να αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% των µελλοντικών ανοιγµάτων, αύξηση της τάξης των 12 µονάδων τα τελευταία τέσσερα έτη. Καθώς η επιθυµία για αποδράσεις και για την επανέναρξη των ταξιδιών δεν ήταν ποτέ δυνατότερη, βρισκόµαστε ήδη στον σωστό δρόµο ώστε να αξιοποιήσουµε την ανάκαµψη αυτή στο έπακρο σε όλες µας τις αγορές. Το 2022 θα συνεχίσουµε να κάνουµε πράξη το όραµά µας για ολοένα και περισσότερο βιωµατικό και βιώσιµο τουρισµό µε γνώµονα την εµπειρία και τη διευκόλυνση που παρέχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες. Eφοδιασµένοι µε τις δυνάµεις αυτές, εµπιστευόµαστε την ικανότητά µας να συνεχίσουµε να δηµιουργούµε αξία για τους συνεργάτες καθώς και τους µετόχους µας”.

Από τον Απρίλιο του 2021, η Accor παρουσιάζει συνεχή ανάκαµψη, µε το RevPAR να βελτιώνεται κάθε µήνα. Αυτή η βελτίωση στη ζήτηση σηµαίνει ότι οι µέσες τιµές δωµατίων σε πολλούς προορισµούς στα τέλη του 2021 πλησίασαν, και σε πολλές περιοχές ξεπέρασαν, ακόµα και τα προ Covid-19 επίπεδα.  Παρόλο που οι συνέπειες της πρωτοφανούς αυτής κρίσης που σχετίζεται µε την πανδηµία της Covid-19 δεν έχουν ακόµα εξαλειφθεί πλήρως, όλες οι αγορές του Οµίλου φαίνεται να βρίσκονται σε σταθερή πορεία ώστε να επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα. Με την εξάπλωση της µετάλλαξης Όµικρον, ο Ιανουάριος σηµατοδότησε µια παύση στη µηνιαία βελτίωση του RevPar που παρατηρούνταν από τον Απρίλιο, ο Φεβρουάριος όµως διαφαίνεται ήδη ως σηµείο αναστροφής. Κατά της διάρκεια του 2021, η Accor εγκαινίασε 288 ξενοδοχεία, που αντιπροσωπεύουν 41.000 δωµάτια, µε αποτέλεσµα ένα net growth του δικτύου της κατά 3% στη διάρκεια της δωδεκάµηνης περιόδου. Στα τέλη Δεκεµβρίου 2021, ο Όµιλος είχε στο χαρτοφυλάκιο του 777.714 δωµάτια (5.298 ξενοδοχεία) και στο pipeline του 214.000 δωµάτια (1.218 ξενοδοχεία).  

Το 2022 ο Όµιλος αναµένει net unit growth της τάξεως του 3.5%.  

Ενοποιηµένα έσοδα 

Το 2021, ο Όµιλος ανέφερε ενοποιηµένα έσοδα €2,204 εκατ., σηµειώνοντας άνοδο 34% σε like for-like επίπεδο, έναντι του οικονοµικού έτους 2020. Ανά δραστηριότητα, η ανάπτυξη αυτή αναλύεται σε 36% αύξηση για τις υπηρεσίες HotelServices και 29% για το Hotel Assets & Other. Παρέχοντας µια σύγκριση µε το RevPAR (που παρουσιάζεται ως η αλλαγή σε σχέση µε το οικονοµικό έτος 2019 στο δελτίο αυτό), η like-for-like πτώση εσόδων σε σχέση µε το οικονοµικό έτος 2019 είναι (42%).  

Οι αλλαγές στο εύρος της ενοποίησης (εξαγορές και πωλήσεις) συνέβαλαν θετικά µε €47 εκατ., που οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην πλήρη ενοποίηση της sbe από το 4ο τρίµηνο του 2020.  

Οι συναλλαγµατικές επιδράσεις είχαν αρνητικό αντίκτυπο ύψους €13 εκ., κυρίως λόγω του δολαρίου ΗΠΑ (-4%). 

HotelServices 

Το segment HotelServices, το οποίο περιλαµβάνει αµοιβές από Management & Franchise (M&F)  καθώς και από Υπηρεσίες προς Ιδιοκτήτες (Services to Owners), κατέγραψε έσοδα €1,582 εκατ.  αυξηµένα κατά 36% σε like-for-like επίπεδο σε σχέση µε το οικονοµικό έτος 2020, µειωµένο κατά 46% σε like-for-like επίπεδο σε σχέση µε το οικονοµικό έτος 2019. Αυτή η αύξηση αντανακλά τη γρήγορη ανάκαµψη κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους.  

Τα έσοδα Management & Franchise (M&F) ανήλθαν σε €518 εκατ., αυξηµένα κατά 74% σε like for-like επίπεδο σε σχέση µε το οικονοµικό έτος 2020, µειωµένα κατά 51% σε like-for-like επίπεδο σε σχέση µε το οικονοµικό έτος 2019, µε τις περιφερειακές επιδόσεις να συσχετίζονται µε τις εξελίξεις στην υγειονοµική κρίση στις αντίστοιχες χώρες. Γενικά, η εντονότερη µείωση στα έσοδα Μ&F σε σύγκριση µε το RevPAR (κατά 46%) το οικονοµικό έτος 2021 σε σύγκριση µε το οικονοµικό έτος 2019 µπορεί να αποδοθεί στην έντονη µείωση των incentive fees µε βάση το λειτουργικό περιθώριο κέρδους του ξενοδοχείου που προκύπτει από τα συµβόλαια management.  

Το ενοποιηµένο RevPAR µειώθηκε συνολικά κατά 46% το 2021 σε σύγκριση µε το οικονοµικό έτος 2019. Αυτή η µείωση αντανακλά ένα περιβάλλον που διαταράχθηκε από την αναζωπύρωση της πανδηµίας Covid-19, παρά την αξιοσηµείωτη βελτίωση στην επιχειρηµατική δραστηριότητα παγκοσµίως από τον Απρίλιο του 2021.  

Η Νότια Ευρώπη, στη βάση και των επιδόσεων της Γαλλίας, σηµείωσε πτώση (41%) στο RevPAR  κατά το οικονοµικό έτος 2021 σε σύγκριση µε το οικονοµικό έτος 2019. Αυτός ο αριθµός δείχνει µια αξιοσηµείωτη διαδοχική βελτίωση σε αυτόν τον δείκτη ο οποίος µειώθηκε κατά “µόνο” 17% κατά το τελευταίο τρίµηνο (δηλαδή +7 ποσοστιαίες µονάδες µεταξύ του τρίτου και του τέταρτου τριµήνου).  

  • Στη Γαλλία το RevPAR µειώθηκε κατά 39% το οικονοµικό έτος 2021 σε σχέση µε το οικονοµικό έτος 2019. Η ισχύς της εγχώριας ζήτησης τουρισµού αναψυχής επέτρεψε την ανάκτηση των επιπέδων δραστηριότητας στην επαρχία από το καλοκαίρι (το RevPAR µειώθηκε κατά 27% το οικονοµικό έτος 2021 σε σύγκριση µε το οικονοµικό έτος 2019 µε µέσες τιµές αντίστοιχες µε αυτές που παρατηρήθηκαν το 2019). Τους επόµενους µήνες, η επιστροφή των business ταξιδιωτών (κυρίως intra-company events) ωφέλησε την περιοχή του Παρισιού µε το RevPAR να έχει µειωθεί κατά 56% για το οικονοµικό έτος 2021 σε σύγκριση µε το οικονοµικό έτος 2019. 
  • Στην Ισπανία, το RevPAR µειώθηκε κατά 52% το οικονοµικό έτος 2021 σε σύγκριση µε το οικονοµικό έτος 2019 µε ισχυρή ανάκαµψη από τον Ιούνιο.  

Η Βόρεια Ευρώπη παρουσίασε πιο µέτρια διαδοχική βελτίωση (+2 ποσοστιαίες µονάδες µεταξύ του τρίτου και τέταρτου τριµήνου) και έκλεισε το 2021 µε πτώση του RevPAR (57%) σε σύγκριση µε το 2019.  

  • Στο Ηνωµένο Βασίλειο, το RevPAR µειώθηκε κατά 49% το οικονοµικό έτος 2021 σε σύγκριση µε το οικονοµικό έτος 2019 µε τη δοµή της ανάκαµψης παρόµοια µε αυτή που παρατηρήθηκε στη Γαλλία. Οι περιφερειακές πόλεις (34% για το οικονοµικό έτος 2021 σε σχέση µε το οικονοµικό έτος 2019) επωφελήθηκαν από τη ζήτηση εγχώριου τουρισµού αναψυχής µε τις µέσες τιµές υψηλότερες από αυτές που παρατηρήθηκαν το 2019. Το Λονδίνο, που εξαρτάται περισσότερο από διεθνείς επισκέπτες, είδε το RevPAR να µειώνεται κατά 63%.  
  • Στη Γερµανία, όπου οι υγειονοµικοί περιορισµοί ήταν αυστηρότεροι σε σύγκριση µε τις γειτονικές χώρες, το RevPAR µειώθηκε κατά 66% το οικονοµικό έτος 2021 σε σύγκριση µε το οικονοµικό έτος 2019.  

Η περιοχή Asia-Pacific σηµείωσε διαδοχική βελτίωση στο RevPAR (+9 ποσοστιαίες µονάδες µεταξύ τρίτου και τέταρτου τριµήνου) έπειτα από ένα τρίτο τρίµηνο που επλήγη από αυστηρότερους Covid  περιορισµούς. Το RevPAR µειώθηκε κατά 49% το οικονοµικό έτος 2021 σε σύγκριση µε το οικονοµικό έτος 2019.  

  • Στον Ειρηνικό το RevPAR επωφελήθηκε από τη χαλάρωση των υγειονοµικών περιορισµών από τον Οκτώβριο στο Σίδνεϊ και το σταδιακό άνοιγµα των εσωτερικών συνόρων στην Αυστραλία. Το RevPAR µειώθηκε (42%) για το οικονοµικό έτος 2021 σε σύγκριση µε το οικονοµικό έτος 2019. Η ανάκαµψη των εργασιών επιβεβαιώθηκε τον Ιανουάριο του 2022  και αναµένεται να συνεχιστεί µε το άνοιγµα των διεθνών συνόρων της Αυστραλίας από τις 21  Φεβρουαρίου. 
  • Στην Κίνα, η ανάκαµψη στο RevPAR ήταν πιο άνιση, επηρεασµένη από την αναζωπύρωση των κρουσµάτων Covid-19 και την εισαγωγή µιας αυστηρής “zero Covid” πολιτικής. To Rev PAR µειώθηκε κατά 32% το οικονοµικό έτος 2021 σε σχέση µε το οικονοµικό έτος 2019.  
  • Στη Νοτιοανατολική Ασία, εµφανίστηκαν σηµάδια βελτίωσης χάρη στην ενίσχυση των εκστρατειών εµβολιασµού και τη χαλάρωση των υγειονοµικών περιορισµών, ιδίως στην Ταϊλάνδη και τη Σιγκαπούρη. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα στη Σιγκαπούρη παραµένει στενά συνδεδεµένη µε την καραντίνα των ταξιδιωτών. Στην περιοχή, το RevPAR µειώθηκε κατά 66% το οικονοµικό έτος 2021 σε σχέση µε το οικονοµικό έτος 2019.  

Στην περιοχή της Ινδίας, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Τουρκίας (ΙΜΕΑΤ) η ανάκαµψη στην επιχειρηµατική δραστηριότητα µεταξύ του τρίτου και του τέταρτου τριµήνου ήταν εντυπωσιακή (+28 ποσοστιαίες µονάδες µε το RevPAR να υπερβαίνει τα επίπεδα του οικονοµικού έτους 2019 το τελευταίο τρίµηνο). Ενώ η επιχειρηµατική δραστηριότητα στη Σαουδική Αραβία παρέµειναν στάσιµη λόγω των αυστηρών περιορισµών που επιβαρύνουν τα προσκυνήµατα, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα επωφελούνται από τη ζήτηση που συνδέεται µε την Εxpo 2021 η οποία ξεκίνησε από την 1 Οκτωβρίου 2021. Το RevPAR µειώθηκε κατά 28% το οικονοµικό έτος 2021 σε σύγκριση µε το οικονοµικό έτος 2019 στη συγκεκριµένη περιοχή.  

Στην Αµερική, η βελτίωση στο RevPAR ήταν επίσης αξιοσηµείωτη (+18 ποσοστιαίες µονάδες µεταξύ του τρίτου και του τέταρτου τριµήνου) που µεταφράστηκε σε µείωση του RevPAR για το οικονοµικό έτος 2021 (46%) σε σύγκριση µε το οικονοµικό έτος 2019.  

Η Βόρεια / Κεντρική Αµερική και η Καραϊβική ανέφεραν µείωση του RevPAR (48%) για το οικονοµικό έτος 2021 σε σύγκριση µε το οικονοµικό έτος 2019. Η χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισµών µεταξύ Καναδά και ΗΠΑ καθώς και η περίοδος των διακοπών των Χριστουγέννων επιτάχυνε τη βελτίωση στο τέλος του έτους.  

Στη Νότια Αµερική, το RevPAR µειώθηκε (42%) για το οικονοµικό έτος 2021 σε σύγκριση µε το οικονοµικό έτος 2019. Οι βελτιώσεις συνεχίζονται καθώς αυξάνονται οι εκστρατείες εµβολιασµού.  Τους τελευταίους µήνες του έτους, οι µέσες τιµές δωµατίου πλησίασαν ή και ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2019 σε like-for-like επίπεδο.  

Tα έσοδα από το segment Services to Owners, το οποίο περιλαµβάνει τα τµήµατα Sales, Marketing,  Distribution και Loyalty, καθώς και shared services και την αποζηµίωση των δαπανών του προσωπικού του ξενοδοχείου, ανήλθαν σε €1,064 εκατ. για το οικονοµικό έτος 2021, µειωµένα κατά 43% σε σύγκριση µε το οικονοµικό έτος 2019. Η λήξη των loyalty points στο τέλος του έτους, µείωσε τον αντίκτυπο της µείωσης των εσόδων γι΄αυτόν τον τοµέα δραστηριότητας σε σύγκριση µε τη δραστηριότητα Management & Franchise (M&F).  

Hotel Assets & Other 

Τα έσοδα του segment Hotel Assets & Other αυξήθηκαν κατά 29% σε like-for-like επίπεδο σε σχέση µε το οικονοµικό έτος 2020 και µειώθηκαν κατά 35% σε like-for-like επίπεδο σε σχέση µε το οικονοµικό έτος 2019. Αυτό το segment το οποίο συνδέεται στενά µε τη δραστηριοποίηση στην Αυστραλία, επωφελήθηκε ιδιαίτερα από την ανάκαµψη της ζήτησης τουρισµού αναψυχής κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους και στο τέλος του οικονοµικού έτους 2021 στη βορειοανατολική ακτή της χώρας όπου βρίσκονται οι περισσότερες δραστηριότητες του Group Strata (π.χ. δραστηριότητες διαµονής δωµατίων και διαµερισµάτων και διαχειριζόµενα properties).  

Από τις αρχές του 2021 το segment περιλαµβάνει New Businesses (υπηρεσίες concierge, ενοικιάσεις πολυτελών κατοικιών, ιδιωτικές πωλήσεις hotel stays και ψηφιακές υπηρεσίες για ιδιοκτήτες ξενοδοχείων) οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζονται µε διαφορετικούς τρόπους, που κυµαίνονται από επιχειρήσεις που σχετίζονται άµεσα µε τον ταξιδιωτικό τοµέα και επηρεάζονται σοβαρά, οπως οι ενοικιάσεις ιδιωτικών κατοικιών onefinestay, µέχρι ψηφιακές επιχειρήσεις, όπως οι υπηρεσίες που παρέχει η D-Edge.  

Από τα τέλη Δεκεµβρίου 2021, το segment, το οποίο περιλαµβάνει ιδιόκτητα και µισθωµένα ξενοδοχεία αντιπροσώπευε 117 ξενοδοχεία και 23.309 δωµάτια.  

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.