Αρχική Ειδήσεις στα Ελληνικά Αναθεωρημένο πρωτόκολλο προορισμού Κύπρου – τελευταία ενημέρωση 6.1.2022

Αναθεωρημένο πρωτόκολλο προορισμού Κύπρου – τελευταία ενημέρωση 6.1.2022

Aναθεωρημένο πρωτόκολλο Κύπρου (εφαρμογή από 10.5.21)
Celestyal Cruises

Είσοδος στη χώρα

Ερ. 1: Πως θα μπορούν οι ταξιδιώτες να εισέλθουν στην χώρα;

H Κύπρος ακολουθεί το σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης, το οποίο είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Επομένως, ακολουθούμε τους καταλόγους του ECDC και μόνο οι χώρες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς, αξιολογούνται ξεχωριστά από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Πιο κάτω οι αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισόδου όταν κάποιος ταξιδεύει στην Κύπρο.

Προϋποθέσεις εισόδου (μη εμβολιασμένοι – μη νοσήσαντες)

Πράσινο

Πορτοκαλί 

Κόκκινο 

Γκρι **

Cyprus Flight Pass – συμπλήρωση εντός 48 ωρών πριν την αναχώρηση 

Ναι

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Μοριακό τεστ εντός 72 ωρών πριν την αναχώρηση (επιβαρύνει τον ταξιδιώτη) 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Μοριακό τεστ κατά την άφιξη στην Κύπρο (επιβαρύνει τον ταξιδιώτη)

Όχι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 

Υποχρεωτικός αυτοπεριορισμός κατά την άφιξη 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Ναι 

 

Προϋποθέσεις εισόδου (εμβολιασμένοι – νοσήσαντες) *

Πράσινο

Πορτοκαλί 

Κόκκινο 

Γκρι **

Cyprus Flight Pass – συμπλήρωση εντός 48 ωρών πριν την αναχώρηση 

Ναι

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Μοριακό τεστ εντός 72 ωρών πριν την αναχώρηση (επιβαρύνει τον ταξιδιώτη) 

Όχι 

Όχι 

Όχι

Όχι

Μοριακό τεστ κατά την άφιξη στην Κύπρο (επιβαρύνει τον ταξιδιώτη)

Όχι 

Όχι 

Όχι

Όχι 

Υποχρεωτικός αυτοπεριορισμός κατά την άφιξη 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Ναι 

* Υφίστανται προϋποθέσεις αποδοχής για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης.  Δείτε ερώτηση 3 για λεπτομέρειες.

**Εφαρμόζονται περιορισμοί για συγκεκριμένες κατηγορίες χωρών λόγω της νέας μετάλλαξης Ομικρον. Δείτε ερώτηση 1, παράγραφος iv για πλήρεις λεπτομέρειες.

 1. Όσοι ταξιδεύουν από χώρες που περιλαμβάνονται στην ΠΡΑΣΙΝΗ κατηγορία δεν χρειάζεται να επιδείξουν αρνητικό μοριακό τεστ ανίχνευσης κορονοϊού όταν ταξιδεύουν στην Κύπρο. Χρειάζεται μόνο να συμπληρώσουν την «Κυπριακή Κάρτα Επιβίβασης – Cyprus Flight Pass», όπου θα τους ζητηθεί να υποβάλουν συγκεκριμένες πληροφορίες και υπεύθυνες δηλώσεις.

 2. Όσοι ταξιδεύουν από χώρες που περιλαμβάνονται στην ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ κατηγορία θα πρέπει απαραίτητα να έχουν υποβληθεί σε μοριακό τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, εντός 72 ωρών πριν την πτήση αναχώρησης για Κύπρο, σε πιστοποιημένο κέντρο εξέτασης και να αναρτήσουν αρνητικό πιστοποιητικό της εξέτασης στην πλατφόρμα Cyprus Flight Pass. Εξαιρούνται από την υποχρέωση τεστ παιδιά κάτω των 12 ετών. Όλοι οι ταξιδιώτες, θα πρέπει να συμπληρώσουν την «Κυπριακή Κάρτα Επιβίβασης – Cyprus Flight Pass», όπου θα τους ζητηθεί να υποβάλουν συγκεκριμένες πληροφορίες και υπεύθυνες δηλώσεις.

Τα ακόλουθα πρόσωπα εξαιρούνται από την υποχρέωση να υποβληθούν σε μοριακό τεστ ανίχνευσης κορονοϊού σε πιστοποιημένο κέντρο εξέτασης εντός 72 ωρών πριν την πτήση αναχώρησης τους για Κύπρο, ενώ τους επιτρέπεται η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία, πραγματοποιώντας μοριακό τεστ ανίχνευσης κορονοϊού κατά την άφιξη τους στην Κύπρο, με δικά τους έξοδα. Ωστόσο, μέχρι να λάβουν το αποτέλεσμα της αρνητικής εξέτασης τους θα πρέπει να αυτοπεριοριστούν: 

Κύπριοι πολίτες και μέλη της οικογένειας τους (οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα τέκνα τους ή Nόμιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας που πληρούν τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) Έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου covid-19 εγκεκριμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία 

(β) δεν μπορούν να εμβολιαστούν για ιατρικούς λόγους και είναι κάτοχοι σχετικού ιατρικού πιστοποιητικού το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου 

(γ) είναι ανήλικοι μεταξύ των ηλικιών  12 και 15 ετών. 

 1. Όσοι ταξιδεύουν από χώρες που περιλαμβάνονται στην ΚΟΚΚΙΝΗ κατηγορία, θα πρέπει απαραίτητα να έχουν υποβληθεί σε μοριακό τεστ ανίχνευσης κορονοϊού σε πιστοποιημένο κέντρο εξέτασης εντός 72 ωρών πριν την πτήση αναχώρησης για Κύπρο και να αναρτήσουν αρνητικό πιστοποιητικό της εξέτασης στην πλατφόρμα Cyprus Flight Pass. Επίσης, με την άφιξη τους στην Κύπρο θα πρέπει με δικά τους έξοδα να υποβληθούν εκ νέου σε μοριακό τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, το κόστος του οποίου ανέρχεται στα 15 ευρώ στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και στα 19 ευρώ στο Αεροδρόμιο Πάφου. Τα αποτελέσματα της εξέτασης θα είναι διαθέσιμα εντός 3 ωρών και ο ταξιδιώτης θα μπορεί να τα εξασφαλίσει από την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.covid-testcyprus.com. Εξαιρούνται από την υποχρέωση τεστ παιδιά κάτω των 12 ετών.  Όλοι ανεξαιρέτως οι ταξιδιώτες θα πρέπει να συμπληρώσουν την «Κυπριακή Κάρτα Επιβίβασης – Cyprus Flight Pass» , όπου θα τους ζητηθεί να υποβάλουν συγκεκριμένες πληροφορίες και υπεύθυνες δηλώσεις.

Τα ακόλουθα πρόσωπα εξαιρούνται από την υποχρέωση να υποβληθούν σε μοριακό τεστ ανίχνευσης κορονοϊού σε πιστοποιημένο κέντρο εξέτασης εντός 72 ωρών πριν την πτήση αναχώρησης τους για Κύπρο, ενώ τους επιτρέπεται η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία, πραγματοποιώντας μοριακό τεστ ανίχνευσης κορονοϊού κατά την άφιξη τους στην Κύπρο, με δικά τους έξοδα:

Κύπριοι πολίτες και μέλη της οικογένειας τους (οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα τέκνα τους ή Nόμιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας που πληρούν τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) Έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου covid-19 εγκεκριμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία 

(β) δεν μπορούν να εμβολιαστούν για ιατρικούς λόγους και είναι κάτοχοι σχετικού ιατρικού πιστοποιητικού το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου 

(γ) είναι ανήλικοι μεταξύ των ηλικιών  12 και 15 ετών

Τα άτομα αυτά μπορούν να επιλέξουν να υποβληθούν σε μόνο μια εργαστηριακή εξέταση και συγκεκριμένα κατά την άφιξή τους στην Κύπρο, ωστόσο θα πρέπει να παραμείνουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού για τουλάχιστον 72 ώρες από την ημερομηνία άφιξης τους. Όταν παρέλθουν οι 72 ώρες αυτοπεριορισμού, πρέπει να υποβληθούν εκ νέου σε μοριακή εξέταση ανίχνευσης  κορονοϊού και πάλι με δικά τους έξοδα. Αποδέσμευση από τον αυτοπεριορισμό γίνεται μόνο με αρνητικό αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης στην οποία υπεβλήθησαν, το οποίο και θα πρέπει να υποβληθεί online στην ηλεκτρονική πλατφόρμα cyprusflightpass.gov.cy 

 

 1. Ταξίδια από χώρες που περιλαμβάνονται στη ΓΚΡΙ κατηγορία  επιτρέπονται μόνο για:
  1. Κύπριους πολίτες και μέλη της οικογένειας τους (οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα τέκνα) 
  2. Πρόσωπα που μένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία 
  3. Πολίτες ΕΕ, Πολίτες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (συμπεριλαμβανομένης της Ισλανδίας, Λιχτενστάιν, Νορβηγίας) και της Ελβετίας.  
  4. Πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης 
  5. Πολίτες Τρίτων Χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκ των προτέρων εξασφαλίσει ειδική άδεια από την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως ορίζεται βάσει του Διατάγματος περί Λοιμωδών Νοσημάτων (N.2/2021 8.1.21), όπως αυτό τροποποιήθηκε. Η αίτηση για την ειδική άδεια πρέπει να υποβληθεί στην πλατφόρμα Cyprus Flight Pass (https://cyprusflightpass.gov.cy/el/special-permission ). 

 

Σημείωση: Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  Πολίτες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (συμπεριλαμβανομένης της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας), πολίτες της Ελβετίας και πολίτες τρίτων χωρών,  πρέπει να υποβληθούν σε μοριακή εξέταση ανίχνευσης κορονοϊού πριν την αναχώρηση τους για Κύπρο, όπως ορίζεται πιο πάνω. Οι άλλες κατηγορίες επιβατών έχουν την επιλογή είτε να υποβληθούν στην εξέταση πριν την αναχώρησή τους ή είτε να υποβληθούν σε αυτήν κατά την είσοδό τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, με δικά τους έξοδα.

Πρόσωπα που ταξιδεύουν από χώρες που περιλαμβάνονται στη ΓΚΡΙ κατηγορία χρειάζεται να υποβληθούν σε μοριακή εξέταση ανίχνευσης κορονοϊού σε πιστοποιημένο εργαστήριο, εντός 72 ωρών πριν την πτήση αναχώρησης για Κύπρο, και να αναρτήσουν αρνητικό πιστοποιητικό της εξέτασης στην πλατφόρμα Cyprus Flight Pass. Επιπρόσθετα με την άφιξη τους στην Κυπριακή Δημοκρατίας θα πρέπει είτε να παραμείνουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού/καραντίνας για δεκατέσσερις (14) ημέρες, είτε να παραμείνουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού/καραντίνας για επτά (7) ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την 7η ημέρα, με δικά τους έξοδα, θα υποβληθούν εκ νέου σε μοριακή εξέταση ανίχνευσης κορονοϊού. Το αποτέλεσμα της εξέτασης πρέπει να υποβληθεί online στην ηλεκτρονική πλατφόρμα cyprusflightpass.gov.cy. Εξαιρούνται από την υποχρέωση τεστ παιδιά κάτω των 12 ετών.  Όλοι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να συμπληρώσουν την «Κυπριακή Κάρτα Επιβίβασης – Cyprus Flight Pass», όπου θα τους ζητηθεί να υποβάλουν συγκεκριμένες πληροφορίες και υπεύθυνες δηλώσεις.

 1. Ο πλήρης κατάλογος των κατηγοριοποιημένων χωρών είναι αναρτημένος στην πλατφόρμα www.cyprusflightpass.gov.cy. Συστήνεται, όπως οι ταξιδιώτες επισκέπτονται την πλατφόρμα για να παραμένουν ενήμεροι για πιθανές αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν το ταξίδι τους. 

Ερ. 2: Ποια επιπρόσθετα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα;

(α) Η  «Κυπριακή Κάρτα Επιβίβασης – Cyprus Flight Pass», μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.cyprusflightpass.gov.cy. Όλοι ανεξαρτήτως οι ταξιδιώτες για Κύπρο θα πρέπει εκ των προτέρων να υποβάλουν τις απαιτούμενες πληροφορίες και δηλώσεις μέσω της συγκεκριμένης διαδικτυακής πύλης. Σημειώνεται, ότι η χρήση της εν λόγω πλατφόρμας είναι υποχρεωτική για οποιονδήποτε επιθυμεί να ταξιδέψει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Χειρόγραφη συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων και δηλώσεων γίνεται αποδεκτή μόνο στις περιπτώσεις, όπου η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι προσωρινά μη διαθέσιμη λόγω τεχνικών προβλημάτων ή προγραμματισμένης συντήρησης (με επίσημη ανακοίνωση επί της πλατφόρμας). Στην περίπτωση αυτή τα απαιτούμενα έγγραφα και δηλώσεις μπορούν να εξασφαλισθούν μέσω του συνδέσμου https://cyprusflightpass.gov.cy/uploads/forms/6666abllqa.pdf

Σε αυτήν την περίπτωση, οι ταξιδιώτες οφείλουν να έχουν ανά χείρας, σε έντυπη μορφή τα ζητούμενα έγγραφα.

(β) ) Η «Κάρτα Επιβίβασης» περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία: (α) Προσωπικά στοιχεία του επιβάτη (β) δήλωση κατά πόσον τις τελευταίες 14 ημέρες πριν το ταξίδι του για Κύπρο έχει ταξιδέψει από/προς ή έχει διαμείνει σε άλλη χώρα με λιγότερο ευνοϊκά επιδημιολογικά δεδομένα από την χώρα αναχώρησής του (γ) βεβαίωση, ότι, εντός διαστήματος 14 ημερών πριν την πραγματοποίηση του ταξιδίου για Κύπρο, δεν έχει εμφανίσει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα: πυρετό, βήχα, κόπωση, πονοκέφαλο, μυαλγίες ή σωματικούς πόνους, απώλεια γεύσης ή όσφρησης, δυσκολία στην αναπνοή, πονόλαιμο, συμφόρηση ή ρινική καταρροή ή ότι δεν έχει έρθει σε κοντινή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα   (δ) αποδοχή ότι ταξιδεύει στην Κύπρο με δική του ευθύνη και ότι σε περίπτωση τυχόν μόλυνσής του κατά την διάρκεια του ταξιδίου του η Κυπριακή Δημοκρατία ή οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός αυτής, δεν φέρουν καμία ευθύνη και (ε) ανάληψη ευθύνης ενημέρωσης κατά την άφιξη του στην χώρα προέλευσής του, των Υπηρεσιών Υγείας στην Κύπρο, σε περίπτωση που εντός 14 ημερών από την αναχώρηση του από την Κύπρο, εμφανίσει συμπτώματα COVID-19, (στ) αίτηση από πολίτες τρίτων χωρών που ταξιδεύουν από χώρες κατηγορίας Γκρι, που επιθυμούν να εξασφαλίσουν ειδική άδεια, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο (https://cyprusflightpass.gov.cy/el/special-permission ).

(γ) Οι Αεροπορικές Εταιρείες δεν θα επιτρέπουν επιβίβαση στο αεροσκάφος σε οποιονδήποτε δεν έχει εξασφαλίσει εκ των προτέρων την «Κάρτα Επιβίβασης» (η ορθότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Κάρτα Επιβίβασης βαραίνει τον επιβάτη και σε καμία περίπτωση την αεροπορική εταιρεία). Οποιοσδήποτε εισέλθει στην Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς να έχει εξασφαλίσει εκ των προτέρων την Κυπριακή Κάρτα Επιβίβασης θα υπόκειται σε εξώδικο πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

Ερ. 3: Τι διαδικασίες ισχύουν για τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί για COVID-19;

Παρά το γεγονός, ότι o εμβολιασμός δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για διενέργεια οποιουδήποτε ταξιδίου,  εντούτοις, ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού θα γίνεται αποδεκτό ως ένα επιπλέον μέσο διευκόλυνσης για ταξίδι από πρόσωπα που ταξιδεύουν από: Ανδόρα, Αργεντινή, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Μπαχρέιν, Λευκορωσία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Καναδά, Χιλή, Κίνα, Κολομβία, Κροατία, Τσεχία, Κροατία, Δανία, Αίγυπτο, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Ιορδανία, Κορέα, Κουβέιτ, Λετονία, Λίβανο, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μονακό, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ομάν, Περού, Πολωνία, Πορτογαλία, Κατάρ, Ρουμανία, Ρωσία, Ρουάντα, Σαν Μαρίνο, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ουρουγουάη και Βατικανό.

Να σημειωθεί ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των: Ανδόρα,  Αρμενία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Κροατία, Δανία,  Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία,  Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μονακό, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία,  Σαν Μαρίνο, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Βατικανό, είναι αποδεκτά μόνο σε ψηφιακή μορφή μέσω του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19  ή ισοδύναμου (δείτε περαιτέρω πληροφορίες, στην ερώτηση 4).

Η Κύπρος για σκοπούς πραγματοποίησης ταξιδίου αποδέχεται όλα τα εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) εμβόλια, καθώς επίσης και τα εμβόλιa Sputnik V, Sinopharm (BBIBP Covid-19), Sinovac, Astra Zeneca-Covi shield και Astra Zeneca -SKBio, Covaxin, Novavax Nuvaxovid και Sputnik light (το τελευταίο μόνο ως ενισχυτική δόση σε βασικό σχήμα εμβολιασμού).

Οι ταξιδιώτες για Κύπρο, οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν λάβει όλες τις απαιτούμενες δόσεις οποιουδήποτε εγκεκριμένου εμβολίου (βλ. παραπάνω), εξαιρούνται από την διαδικασία υποβολής σε εξέταση ανίχνευσης κορονοϊού ανεξαρτήτως της κατηγοριοποίησης  της χώρας αναχώρησης τους. Επιπλέον, δεν θα υποχρεώνονται σε αυτοπεριορισμό στον προορισμό, ακόμη και στην περίπτωση που θεωρηθούν στενή επαφή ενός θετικού κρούσματος κορονοϊού. Τα πιο πάνω ισχύουν από την ημερομηνία που έχει ολοκληρωθεί το εμβολιαστικό τους σχήμα, δηλαδή έχουν λάβει όλες τις απαιτούμενες δόσεις, με εξαίρεση το εμβόλιο Johnson & Johnson, όπου τα πιο πάνω θα ισχύουν δύο εβδομάδες μετά την χορήγηση του.

Πριν την πραγματοποίηση του ταξιδίου τους για Κύπρο, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να αναρτήσουν στην διαδικτυακή πλατφόρμα Cyprus Flight Pass αντίγραφο του πιστοποιητικού εμβολιασμού τους και να υποβάλουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε σχέση με τον εμβολιασμό τους. Η επαλήθευση της γνησιότητας του πιστοποιητικού εμβολιασμού, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υπηρεσιών ελέγχου των συνόρων στη χώρα αναχώρησης. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών πληροφοριών, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ταξιδιώτης και σε αυτήν την περίπτωση, θα υπόκειται σε κυρώσεις κατά την άφιξη στην Κύπρο.

Σημειώνεται, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης δειγματοληπτικού ελέγχου όλων των επιβατών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν εμβολιαστεί, οποιασδήποτε εισερχόμενης πτήσης. Όσον αφορά τα ισχύοντα πρωτόκολλα στον προορισμό, αυτά πρέπει να εφαρμόζονται από όλους ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένων και των εμβολιασμένων ατόμων. 

Ερ. 4: Τι διαδικασίες ισχύουν για τους κατόχους του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού Covid (EUDCC) ή ισοδύναμου ;

Γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

 1. Πιστοποιητικό εμβολιασμού (το οποίο εκδίδεται με την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού σχήματος). Η Κύπρος για σκοπούς πραγματοποίησης ταξιδίου αποδέχεται όλα τα εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) εμβόλια, καθώς επίσης και τα εμβόλιa Sputnik V και Sinopharm (BBIBP Covid-19), Sinovac, Astra Zeneca-Covi shield και Astra Zeneca -SKBio, Covaxin, Novavax Nuvaxovid και Sputnik light (το τελευταίο μόνο ως ενισχυτική δόση σε βασικό σχήμα εμβολιασμού).
 2. Πιστοποιητικό διαγνωστικού ελέγχου/μοριακής εξέτασης (PCR test) με αρνητικό αποτέλεσμα με το δείγμα να έχει ληφθεί εντός 72 ωρών από την ημερομηνία αναχώρησης για Κύπρο. 
 3. Πιστοποιητικό ανάρρωσης από την νόσο Covid-19 (με ισχύ από την 14η ημέρα μετά την διάγνωση και για περίοδο 180 ημερών)
 4. Πιστοποιητικό ανάρρωσης και λήψη μιας δόσης εγκεκριμένου εμβολίου (ως αυτά αναφέρονται πιο πάνω).

Οι κάτοχοι EUDCC βάσει πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού ανάρρωσης, ανεξαρτήτως της κατηγοριοποίησης της χώρας προέλευσης τους εξαιρούνται από πρόσθετους διαγνωστικούς ελέγχους κατά την άφιξη τους στην Κύπρο. Οι κάτοχοι EUDCC με πιστοποιητικό διαγνωστικού ελέγχου υποχρεώνονται να ακολουθούν την διαδικασία εισόδου στην χώρα ως αυτή περιγράφεται στην Ερώτηση 1 πιο πάνω. 

Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των: Ανδόρα,  Αρμενία, Αυστρία, Βέλγιο,  Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Δανία,  Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία,  Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία,  Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μονακό, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία,  Σαν Μαρίνο, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Βατικανό, γίνονται δεκτά μόνο μέσω του EUDCC ή ισοδύναμου.

Πριν την  διενέργεια του ταξιδίου τους για Κύπρο, όλοι οι κατόχοι EUDCC ή ισοδύναμου θα πρέπει να συμπληρώσουν την «Κυπριακή Κάρτα Επιβίβασης – Cyprus Flight Pass» (Ερώτηση 2 πιο πάνω). To EUDCC (ή το ισοδύναμό του) δεν χρειάζεται να αναρτηθεί στην παλτφόρμα Cyprus Flight pass) Σε περίπτωση υποβολής ψευδών στοιχείων, νομικά υπεύθυνος είναι ο ταξιδιώτης και κατά την άφιξη του στην Κύπρο θα υπόκειται σε κυρώσεις. Επιπρόσθετα, οι ταξιδιώτες κατά την άφιξη τους ενδέχεται να υποβληθούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο, ενώ όλοι ανεξαιρέτως θα πρέπει να εφαρμόζουν τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα στον προορισμό.    

 Ερ. 5: Ποια κριτήρια λαμβάνονται υπόψη από την Κυπριακή Κυβέρνηση, για την κατηγοριοποίηση των χωρών;

Προκειμένου να κατηγοριοποιηθούν συγκεκριμένες χώρες, μια ομάδα ειδικών μεταξύ άλλων, λαμβάνει υπόψη τα ίδια κριτήρια  με αυτά που χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για την δημιουργία των καταλόγων (αθροιστική 14ήμερη επίπτωση ανά 100.000 πληθυσμό, δείκτης θετικότητας, δείκτης τεστ, εμβολιαστική κάλυψη, δείκτης θνητότητας, παρουσία μεταλλάξεων ενδιαφέροντος).

Ταξιδιωτικά Πρωτόκολλα

Ερ. 6: Ποια πρωτόκολλα αναμένονται στα αεροπλάνα;

(α) Πριν την επιβίβαση τους, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να προσκομίζουν την «Κυπριακή Κάρτα Επιβίβασης – Cyprus Flight Pass.

(β) Θερμομέτρηση των ταξιδιωτών ενδέχεται να λάβει χώρα πριν την επιβίβαση.

(γ) Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ερ. 7: Ποια άλλα πρωτόκολλα αναμένονται στα κυπριακά αεροδρόμια/τερματικά λιμανιών;

(α) Είσοδος και διέλευση εντός των αεροδρομίων/τερματικών λιμανιών επιτρέπεται μόνο στους ταξιδιώτες και στο προσωπικό.

(β) Θερμομέτρηση των ταξιδιωτών στα τερματικά

(γ) Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους χώρους.

Μετακίνηση εντός του προορισμού 

Ερ. 8: Ισχύουν οποιοιδήποτε περιορισμοί στις μετακινήσεις; 

Προκειμένου κανείς να απολαύσει συγκεκριμένες υπηρεσίες εντός του προορισμού, όπου συγχρωτίζεται μεγάλος αριθμός ατόμων, (για παράδειγμα σε εκκλησίες, συνεδριακούς χώρους, χώρους διεξαγωγής γάμων, χώρους διεξαγωγής εκδηλώσεων, θέατρα, σινεμά, εμπορικά κέντρα, μουσεία, καζίνο, αρχαιολογικούς χώρους, παιδότοπους, θεματικά πάρκα, μινι κρουαζιέρες κοκ) θα πρέπει να επιδεικνύει την Κυπριακή Κάρτα Επιβίβασης του (Cyprus Flight Pass) στην περίπτωση ελέγχου από εξουσιοδοτημένο λειτουργό. 

Μαζί με το Cyprus Flight Pass, πρόσθετα δικαιολογητικά μπορεί να απαιτηθούν ως απόδειξη ότι οι ταξιδιώτες δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, πχ. το αντίγραφο του αεροπορικού εισιτηρίου ή/και η κράτηση διαμονής. Ως εκ τούτου, συστήνεται στους ταξιδιώτες, όπως πάντοτε έχουν μαζί τους τα ως άνω αναφερθέντα έγγραφα, μαζί με κάποιο αποδεικτικό ταυτοποίησης (δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο).

Για μετακινήσεις εντός του προορισμού, το Cyprus Flight Pass είναι έγκυρο μέχρι και 7 ημέρες από την ημερομηνία άφιξης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας άφιξης (η ημέρα άφιξης θεωρείται ως ημέρα 1). Από την 8η ημέρα, ένα τοπικό safe pass* (αποδεικτικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης από Covid-19) είναι απαραίτητο. Ενα έγκυρο EUDCC ή ισοδύναμο είναι επίσης επαρκές για αυτόν τον σκοπό,  με την προϋπόθεση ότι είναι βασισμένο σε εμβολιασμό ή νόσηση. 

Για παιδιά μεταξύ των ηλικιών 6 και 11, ένα μοριακό τεστ που έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών ή ένα rapid-test που έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, μπορούν εξίσου να χρησιμοποιηθούν. 

Η κατοχή ενός safe pass εγγυάται πρόσβαση σε κλαμπ, δισκοθήκες, χώρους μουσικής και χορού, εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, παμπ και άλλες υπηρεσίες εστίασης, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών εστίασης σε εμπορικά κέντρα, θέατρα, αμφιθέατρα, σινεμά, χώρους διασκέδασης, κλειστά και ανοιχτά γήπεδα.

Σημεία όπου το Cyprus flight pass ή το safe pass δεν χρειάζεται να επιδειχθεί περιλαμβάνουν: παραλίες, χώρους πικ-νικ, χώρους περιπάτου, χώρους εξωτερικής ασκήσης και εγκατάστασεις ξενοδοχείων (στην περίπτωση που κάποιος είναι ένοικος του ξενοδοχείου). 

*Σημειώνεται ότι για σκοπούς χρήσης safe pass, το πιστοποιητικό εμβολιασμού θεωρείται ότι έχει λήξει, όταν περίοδος 7 μηνών έχει παρέλθει απο την δεύτερη δόση του διδοσικού εμβολίου ή από την πρώτη δόση του μονοδοσικού εμβολίου. Μετά απο αυτή την περίοδο, ένα τεστ μοριακό 72 ωρών ή ένα rapid-test 48 ωρών είναι απαραίτητο για μετακινήσεις εντός του προορισμού.

Πρωτόκολλα στον Προορισμό

Ερ. 9: Υπάρχουν οποιαδήποτε γενικά πρωτόκολλα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται σε όλον τον προορισμό;

(α) Έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα υγείας, ασφάλειας και υγιεινής για εφαρμογή σε όλα τα καταλύματα φιλοξενίας, ενώ το προσωπικό τους θα εκπαιδευτεί εντατικά πριν το άνοιγμα του προορισμού. 

(β) Παντού θα εφαρμόζονται μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης, έτσι ώστε άτομα τα οποία δεν ανήκουν στην ίδια ταξιδιωτική ομάδα, να κρατούν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους (2 τ.μ. σε εξωτερικούς χώρους και 3 τ.μ. σε εσωτερικούς)

(γ) Σε όλους τους κλειστούς χώρους θα πραγματοποιείται επαρκής αερισμός, έτσι ώστε τα κλιματιστικά να ανατροφοδοτούνται συχνά με φρέσκο αέρα. 

(δ) Σε όλες τις εγκαταστάσεις, σε εισόδους, χώρους υποδοχής, lounges, δημόσια αποχωρητήρια, ανελκυστήρες κτλ θα τοποθετηθούν αντιβακτηριδιακά υγρά και τζελ.

(ε) Η χρήση προστατευτικής μάσκας καθίσταται υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς (ταξί, λεωφορεία, καταδυτικά/σαφάρι τζιπ, ανελκυστήρες, εμπορικά κέντρα κοκ) και εξωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται οι χώροι στους οποίους οι άνθρωποι είναι καθήμενοι, ενώ καταναλώνουν φαγητό και ποτό εξαιρούνται (εστιατόρια, καταστήματα καφέ, μπαρ, σνακ-μπαρ, μπαρ χώρων αναμονής ξενοδοχείων κτλ.). Επίσης, εξαιρούνται οι παραλίες, οι κολυμβητικές δεξαμενές και περιπτώσεις, όπου τα άτομα ασκούνται. Σε κάθε περίπτωση, οι ταξιδιώτες πρέπει να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα www.visitcyprus.com για τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς οι διαδικασίες μπορεί να αλλάξουν σύντομα.

Ερ.10: Λεωφορεία, ενοικιαζόμενα οχήματα, ταξί, καταδύσεις, τζιπ σαφάρι

(α) Συχνός αερισμός και απολύμανση των λεωφορείων

(β) Απολύμανση των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων κατά την επιστροφή τους (συμπεριλαμβανομένων και των κλειδιών)

(γ) Απολύμανση όλων των σημείων αφής μετά από κάθε διαδρομή για καταδυτικά/τζιπ σαφάρι  (χερούλια θυρών, καθίσματα κτλ.)

(δ) Η πληρότητα των τουριστικών λεωφορείων επιτρέπεται στο 100%

 

Ερ. 11: Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, θεματικά πάρκα, μίνι κρουαζιέρες, σημεία κατάδυσης, θαλάσσια σπορ

Απολύμανση όλων των σημείων αφής μετά κάθε χρήση (αντικείμενα, οθόνες αφής, χερούλια, καθίσματα, εξοπλισμός κατάδυσης, εξοπλισμός θαλάσσιων σπορ κτλ.)

Ερ.12: Δεξαμενές κολύμβησης, παραλίες και υδάτινα πάρκα (water parks);

(α) Απολύμανση ξαπλώστρων,  ομπρελών και κιβωτίων ασφαλείας μετά από κάθε χρήση 

(β) Απόσταση 4μ. μεταξύ ομπρελών και 2 μ. μεταξύ ξαπλώστρων για άτομα που δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα

(γ) Η φυσική αποστασιοποίηση δεν θα ισχύει για τους ναυαγοσώστες, οι οποίοι θα κληθούν να προβούν σε επείγουσα διάσωση

Ερ. 13: Καταλύματα φιλοξενίας

(α) Χρήση προστατευτικών μασκών και συχνή υγιεινή χεριών από όλο το προσωπικό εξυπηρέτησης. Για το προσωπικό καθαριότητας είναι επίσης υποχρεωτική η χρήση γαντιών μιας χρήσης.

(β) Διασπορά φιλοξενουμένων στις περιπτώσεις ομαδικών check-in

(γ) Τα δωμάτια δεν θα δίνονται σε νέες αφίξεις, εάν δεν έχει παρέλθει αρκετός χρόνος για τον κατάλληλο εξαερισμό, τον καθαρισμό και την απολύμανση τους

(δ) Απολύμανση κλειδιών/καρτών δωματίου μετά από κάθε αναχώρηση

(ε) Στις περιπτώσεις, όπου υπάρχει μπουφές φαγητών και ποτών για αυτοεξυπηρέτηση, θα τοποθετηθούν γυάλινα προστατευτικά διαχωριστικά και σταθμοί απολύμανσης χεριών. Εναλλακτικά, το φαγητό/ποτό δυνατόν να σερβίρεται από το προσωπικό.

(στ)Ελάχιστη απόσταση μεταξύ ατόμων που δεν ανήκουν στην ίδια παρέα καθορίζονται τα 2 τμ για εξωτερικούς χώρους και τα 3 τμ για εσωτερικούς χώρους.

Ερ. 14. Εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, pub και νυχτερινά κέντρα

(α) Χρήση προστατευτικών μασκών και κατάλληλη υγιεινή των χεριών από όλο το προσωπικό.

(β) Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τραπέζι ορίζεται στα 8 άτομα. Σε κάθε περίπτωση, οι ταξιδιώτες πρέπει να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα www.visitcyprus.com για τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς οι διαδικασίες μπορεί να αλλάξουν σύντομα.

(γ) Ελάχιστη απόσταση μεταξύ ατόμων που δεν ανήκουν στην ίδια παρέα καθορίζονται τα 2 τμ.

(δ) Τα μενού θα απολυμαίνονται μετά κάθε χρήση εκτός και αν είναι μιας χρήσης. Εναλλακτικά, τα μενού θα τοποθετούνται σε εμφανή σημεία εντός του χώρου ή θα διατίθενται ψηφιακά.

(ε) Ενθάρρυνση επισκεπτών για πληρωμή με τραπεζική κάρτα αντί με μετρητά.

(στ) Απολύμανση όλων των σημείων αφής μετά κάθε χρήση, πχ. καρέκλες, τραπέζια, μύλοι αλατιού/πιπεριού, μπουκάλια σαλτσών, μηχανήματα πληρωμής με κάρτα κτλ.)

(ζ) Στην είσοδο θα είναι αναρτημένη ένδειξη που θα αναγράφει τον μέγιστο αριθμό ατόμων που επιτρέπονται στον χώρο ανά πάσα στιγμή.

Διαγνωστική εξέταση και διαδικασίες καραντίνας στον προορισμό

Ερ. 15: Θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στον προορισμό;

Όλοι οι ταξιδιώτες από μια πτήση, μετά από τυχαία επιλογή, θα υπόκεινται κατά την άφιξή τους σε διαγνωστική εξέταση για ανίχνευση κορονοϊού, ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης τους. Εξαιρούνται από την υποχρέωση παιδιά κάτω των 12 ετών. To κόστος της εξέτασης θα επιβαρύνει την Κυπριακή κυβέρνηση.

Ερ. 16: Τι γίνεται στην περίπτωση που ταξιδιώτες διαγιγνώσκονται θετικοί στον κορονοϊό κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο; Τι συμβαίνει με τις στενές επαφές τους; Ποιος θα καλύψει το κόστος νοσοκομειακής περίθαλψης και θεραπείας;

(α) Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεσμεύεται να φροντίσει όλους τους ταξιδιώτες πού διαγιγνώσκονται θετικοί στον κορονοϊό κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο, όπως επίσης και τις κοντινές τους επαφές. Η Κυπριακή Κυβέρνηση θα μεταφέρει τα άτομα αυτά σε ξεχωριστό κατάλυμα και θα αναλαμβάνει όλα τα κόστη διαμονής, διατροφής και περίθαλψης τους. Ο ταξιδιώτης θα επιβαρυνθεί μόνο με τα κόστη μεταφοράς του στο αεροδρόμιο και της πτήσης επαναπατρισμού του, σε συνεργασία με τον ταξιδιωτικό του πράκτορα ή /και την αεροπορική του εταιρία. Η χρήση ξεχωριστών καταλυμάτων για τα άτομα που διαγιγνώσκονται θετικά στο κορονοϊό διασφαλίζει την κατάλληλη φροντίδα τους, αλλά επίσης καθησυχάζει και τους υπόλοιπους ταξιδιώτες ότι ο χώρος διαμονής τους είναι καθαρός από τον κορονοϊό. Εάν λοιπόν, σε τουριστικό κατάλυμα βρεθεί φιλοξενούμενο άτομο θετικό στον ιό, το εν λόγω κατάλυμα δεν θα τεθεί σε 14ήμερη καραντίνα και θα συνεχίσει κανονικά την λειτουργία του.

(β) Συγκεκριμένα, ένα νοσοκομείο COVID-19 με πλεόνασμα κλινών και εξοπλισμένο με μονάδα εντατικής θεραπείας με αναπνευστήρες θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά για ταξιδιώτες που εμφανίζονται θετικοί στον κορονοϊό.

(γ)  Επιπλέον 300 δωμάτια σε ξενοδοχεία καραντίνας θα είναι διαθέσιμα για τις στενές επαφές των ατόμων που διαγνώστηκαν θετικοί, κάτι το οποίο μπορεί να  αυξηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν χρειαστεί 

 Ερ. 17: Πως ορίζεται η στενή επαφή με κρούσμα;

(α) Ως στενή επαφή ορίζεται ‘οποιοσδήποτε είχε στενή φυσική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού, όπως για παράδειγμα σε απόσταση μικρότερη από 2 μέτρα και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 15 λεπτά. 

(β) Η ιχνηλάτηση επαφών θετικού κρούσματος εντός της καμπίνας αεροσκάφους θα περιλαμβάνει μόνο άτομα της ίδιας οικογένειας. 

Ερ. 18: Ποια είναι η περίοδος καραντίνας για στενές επαφές κρούσματος;

) Η φυσιολογική περίοδος καραντίνας αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα 14 ημερών. Οι ταξιδιώτες που μεταφέρονται σε ξενοδοχείο καραντίνας στενών επαφών υποβάλλονται δωρεάν την 7η ημέρα σε διαγνωστική μοριακή εξέταση (PCR test) και εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό αποδεσμεύονται από την καραντίνα. Η διάρκεια της καραντίνας μπορεί να μειωθεί περαιτέρω εάν ένα ταξιδιώτης έχει ενωρίτερη πτήση  αναχώρησης. Σε αυτήν την περίπτωση, τότε το εν λόγω άτομο μπορεί, εφόσον την μέρα πριν την αναχώρηση του υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης κορονοϊού με αρνητική ένδειξη, να επαναπατριστεί. Το κόστος της εξέτασης θα βαραίνει τον ίδιο. Σημειώνεται, ότι όλα τα άτομα σε καραντίνα υποχρεούνται σε αυτό-περιορισμό στο χώρο διαμονής τους.

 

Περαιτέρω πληροφορίες

Ερ. 19: Πώς μπορούν οι ταξιδιώτες να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις και για τα Πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στον προορισμό;

(α) Μέσω του Υφυπουργείου Τουρισμού και της ειδικευμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης για αυτόν τον σκοπό: travel2022@visitcyprus.com 

(β) Μέσω Facebook Messenger (κύρια σελίδα: www.facebook.com/VisitCyprus.cy). Πρόσθετες σελίδες είναι διαθέσιμες για τις ακόλουθες χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ρωσία, Σουηδία, Γαλλία, Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουκρανία, Ολλανδία, Πολωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Ελβετία, Ισραήλ  

(γ) Επικοινωνώντας απευθείας με το τηλεφωνικό κέντρο που έχει οριστεί για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών που μπορεί να έχουν ερωτήσεις αναφορικά με την χρήση του Cyprus flight pass. Οι ώρες λειτουργίας του help desk είναι: Δευτέρα – Κυριακή 08:00-20:00 (ώρα Ελλάδος και Κύπρου).

Ερωτήματα μέσω τηλεφώνου:

Κλήσεις εντός Κύπρου: 1474

Κλήσεις από το εξωτερικό: +357 2228 5757

Για γραπτά ερωτήματα μέσω της πλατφόρμας μέσω του συνδέσμου https://cyprusflightpass.gov.cy/el/contact-us  

(δ) Όλη η σχετική πληροφόρηση είναι επίσης διαθέσιμη στις ιστοσελίδες www.visitcyprus.com και www.cyprusflightpass.gov.cy  

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.