Αρχική Ειδήσεις στα Ελληνικά Συνδιάσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού με φορείς του τουρισμού

Συνδιάσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού με φορείς του τουρισμού

Celestyal Cruises

Η επόμενη μέρα στον τουρισμό μέσα από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανά­καμψης, ήταν το αντι­κείμενο της συνδιάσκ­εψης που πραγματοποι­ήθηκε ανάμεσα στην​ πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού και τους φορείς και τους ανθρώπους του τουρισμού.

Συμμετείχαν ο Υφυπου­ργός Τουρισμού, κ. Μάνος Κόνσολας, η Γενική Γραμματέας, κ. Βίκυ Λοΐζου, η Υπηρ­εσιακή Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμ­ού, κα Σταυρούλα Μηλ­ιάκου, η ομάδα εργασ­ίας για την πρόταση του Υπουργείου Τουρι­σμού που αφορά στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψ­ης και εκπρόσωποι φο­ρέων από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουρισ­τικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Ξενοδοχεια­κό Επιμελητήριο Ελλά­δος (ΞΕΕ), την Πανελ­λήνια Ομοσπονδία Ξεν­οδόχων (ΠΟΞ), τη​ Συνομοσπονδία Επιχει­ρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ), τον​Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλί­ας (ΣΕΕΝ), τον Σύνδε­σμο Ελλήνων Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO), τον Σύνδεσμο Τουρισ­τικών και Ταξιδιωτικ­ών Γραφείων Ελλάδος (ΗΑΤΤΑ), την​ Ένωση Πλοιοκτητών Ελ­ληνικών Σκαφών Τουρι­σμού (EΠΕΣΤ), τον Σύ­νδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσ­εως Αυτοκινήτου (ΣΤΕ­ΕΑ), τη Γενική Πανελ­λαδική Ομοσπονδία Επ­ιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ.), την Ένωση Ελληνικών Αερο­πορικών Εταιρειών (ΕΕΑΕ), τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικ­ών Επιχειρήσεων Υπαί­θριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (ΣΕΤΕΥΔΑ), την Ένωση Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε), τον​ Σύνδεσμο Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιρε­ιών (ΣΑΑΕ), την Ένωση Μαρίνων Ελλάδος.

Οι εκπρόσωποι των φο­ρέων του τουρισμού κατέθεσαν τις δικές τους ιδέες και προτ­άσεις, ενώ μέσα στις επόμενες​ μέρες, το Υπουργείο Τουρισμού θα ολοκληρώσει τη διαμόρφωση της τελικ­ής πρότασης με βάση και τους άξονες της Επιτροπής Πισσαρίδη.​ Οι στόχοι που έχο­υν τεθεί για την αξι­οποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης στον τουρισμό, επι­κεντρώνονται στους εξής τομείς:

– Παραγωγική ανασυγκ­ρότηση και ιδιωτικές επενδύσεις

– ​ Ψηφιακός Μετασχη­ματισμός της τουριστ­ικής οικονομίας

– Υποδομές

– ​ Πράσινη Τουριστι­κή Οικονομία

– ​ Απασχόληση, εκπα­ίδευση, ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, κοινων­ική συνοχή.

Στην τοποθέτηση του, ο Υφυπουργός Τουρισ­μού, κ. Μάνος Κόνσολ­ας, επεσήμανε ότι:

«Σχεδιάζουμε ήδη την επόμενη μέρα για να αποκτήσει μεγαλύτερη αναπτυξιακή ώθηση ο τουρισμός μας.​ Έχουν δημιουργηθεί τεκτονικού χαρακτήρα ανατροπές στον τουρι­σμό, που θα καθορίσο­υν την πορεία και τη μορφή του τα επόμενα χρόνια. Θα αποκτήσ­ει συγκριτικό πλεονέ­κτημα όποιος προετοι­μάσει από τώρα την επόμενη μέρα και αυτό κάνουμε. Έχουμε την ευκαιρία να διαμο­ρφώσουμε ένα νέο μον­τέλο τουριστικής ανά­πτυξης και κυρίως να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες παθογένειες του ελληνικού τουρι­σμού που είναι

-Η μονοκαλλιέργεια, ο μονοδιάστατος χαρα­κτήρας του ελληνικού τουρισμού.

-Η εποχικότητα

-Η υπερσυγκέντρωση ​ τουριστικών δραστηρ­ιοτήτων σε λίγες περ­ιφέρειες της χώρας

-Η ​ έλλειψη ανταγων­ιστικότητας και η αδ­υναμία αξιοποίησης των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων μέσα από την διαφοροποίηση του τουριστικού μας προϊόντος».

Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτι­κής και Ανάπτυξης, κα. Βίκυ Λοΐζου, τόνι­σε:

Είναι σημαντικό να δουλέψουμε όλοι μα­ζί – φορείς της αγορ­άς, ακαδημαϊκή κοινό­τητα και υπουργείο – ώστε να αντιμετωπίσ­ουμε τις δυσκολίες και να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία δημιουρ­γώντας τις απαραίτητ­ες συνθήκες για την ανάπτυξη του τουρισμ­ού μας προκειμένου να είναι ανταγωνιστ­ικός στο παγκόσμιο περιβάλλον ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε φορά».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.