Αρχική Ειδήσεις στα Ελληνικά Παρατείνεται η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων μέχρι 31.05.2022

Παρατείνεται η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων μέχρι 31.05.2022

Rooms
Celestyal Cruises

Με το άρθρο 49 του νομοσχεδίου «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη», παρατείνεται, από τη λήξη της και μέχρι 31.05.2022, η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων- διαμερισμάτων τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες του ν.4276/2014 τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα διάταξη σκοπείται να αμβλυνθεί το φαινόμενο της κατάταξης δύο ταχυτήτων που παρατηρείται στα καταλύματα της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) πολλά εκ των οποίων υφίστανται και λειτουργούν επί τη βάσει διαφορετικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Επιχειρήσεις ΕΕΔΔ οι οποίες αδειοδοτήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο του 2015 λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταργηθέντος πδ 337/2000 (Α’ 281) «Κατάταξη των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών». Εν συνεχεία με την καταργηθείσα Υ.Α. 21185/13.10.2014 (Β’ 2840) «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» δόθηκε συνολική παράταση 3 ετών για την προσαρμογή των υφιστάμενων τότε (2015) καταλυμάτων στις ισχύουσες προδιαγραφές.

Εν συνεχεία σύμφωνα με την ισχύουσα Υ.Α. 12868/24.7.2018 (Β’ 3119) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών.» δόθηκε ένα έτος προσαρμογής για το σύνολο των υφιστάμενων καταλυμάτων ΕΕΔΔ. Απώτερος στόχος της διάταξης είναι όλα τα καταλύματα της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) να προσαρμοσθούν στις κείμενες διατάξεις που ορίζουν οι ισχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, με στόχο την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού διαφοροποιείται ανάλογα με το χρόνο έκδοσής του, ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ταχύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων ΕΕΔΔ στις διαδικασίες κατάταξής τους. Τέλος, επιρρωνύεται η υποχρεωτικότητα της γνωστοποίησης λειτουργίας καταλύματος, ως κατάλυμα χωρίς κατηγορία κλειδιών, σε περιπτώσεις καταλυμάτων που λειτουργούν βάσει προγενέστερων προδιαγραφών και σύμφωνα με την αδειοδότησή τους (Ε.Σ.Λ. ή γνωστοποίηση) είχαν καταταχθεί σε προϊσχύσαν σύστημα κλειδιών, ενώ δεν επιθυμούν πλέον νέα κατάταξη, με την εισαγωγή σχετικής κύρωσης που δεν είχε μέχρι πρότινος ρητά θεσπισθεί.

Άρθρο 49
Προθεσμία κατάταξης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4582/2018 (Α’ 208) και εν συνεχεία όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4638/2019 (Α’ 181), προστίθεται περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ. Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.05.2022. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης ή γνωστοποίησης λειτουργίας καταλύματος χωρίς κατηγορία κλειδιών, από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί έως τις 31.05.2021, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από την 1η.6.2021 έως τις 31.05.2022, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του».

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.