Αρχική Ειδήσεις στα Ελληνικά Το www.visitgreece.gr αναβαθμίζεται – Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός

Το www.visitgreece.gr αναβαθμίζεται – Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός

Το www.visitgreece.gr αναβαθμίζεται - Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός

Η επίσημη ηλεκτρονική σελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού http://www.visitgreece.gr/ , ανανεώνεται και αναβαθμίζεται πλήρως, με στόχο να καταστεί διεθνώς, η κύρια και βασική πηγή πληροφόρησης για τον Ελληνικό Τουρισμό, με το πλέον λειτουργικό για τον χρήστη και τεχνικά άρτιο λογισμικό .
Με απόφαση της Διοίκησης του ΕΟΤ προκηρύχθηκε, ήδη, ο σχετικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Τεχνική και Σχεδιαστική Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης www.visitgreece.gr».

Κύριο κριτήριο επιλογής, είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας /τιμής.
Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ο.Τ. κ. Δημήτρη Φραγκάκη: “Η δουλειά μας στον ΕΟΤ συνεχίζεται, παρά την κρίση του κορονοϊού. Υπέγραψα την διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ριζική αναβάθμιση του visitgreece.gr, του κεντρικού portal προβολής του τουρισμού της χώρας μας. Έχουμε κάνει μία καλή προετοιμασία το τελευταίο διάστημα, όσον αφορά το νέο visitgreece και ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του. Το χρειάζεται η χώρα μας το έχει ανάγκη ο τουρισμός μας. Άλλωστε η επόμενη μέρα της σημερινής κρίσης πρέπει να μας βρει, όσο το δυνατόν, πιο έτοιμους και πιο δυνατούς».
Χρήσιμα στοιχεία

Βασικό ζητούμενο του διαγωνισμού, είναι η τεχνική βελτίωση portal και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, με στόχο την:
• Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση για να είναι πιο φιλικό στο χρήστη
• Ενημέρωση βασικού περιεχομένου και βελτίωσή του με νέα δεδομένα
• Γενικότερη αναβάθμιση ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα ζητούμενα της αγοράς και των επισκεπτών ως ένα κεντρικό portal προβολής του τουριστικού μας προϊόντος στο εξωτερικό.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι: 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η: 6η Απριλίου 2020 και ώρα 15:00 στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΟΤ (5ος όροφος, γραφείο 5.14 επί της οδού Αν. Τσόχα 7, Αθήνα).
Ωστόσο, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα, εξετάζεται ήδη το ενδεχόμενο παράτασης.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.gnto.gov.gr/el/diagonismos-visitgreece