Αρχική Δήμοι Ξεκινά η αξιοποίηση της μαρίνας Χίου

Ξεκινά η αξιοποίηση της μαρίνας Χίου

Õðåãñáöç óçìåñá ç óõìâáóçò ðáñá÷ùñçóçóò ôïõ äéêáéùìáôïò ÷ñçóçò êáé åêìåôáëåõóçò ôçò Ìáñéíáò ×éïõ óôçí åôáéñåéá åéäéêïõ óêïðïõ #Ìáñéíá ×éïõ ÁÅ# ôïõ åðåíäõôéêïõ ó÷çìáôïò AVLUM ENTERPRISES COMPANY LIMITED -IÉÙÁÍÍÇ ÔÅÖÁÓ..Ôçí óõìâáóç ðáñá÷ùñçóçò ôçí õðåãñáøå åê ìåñïõò ôïõ Åëëçíéêïõ Äçìïóéïõ ï Õðïõñãïò Ôïõñéóìïõ ×áñçò Èåï÷áñçò êáé åê ìåñïõò ôùí åðåíäõôùí ï Éùáííçò Ìðåëåãñçò Ðñïåäñïò ôçò Ìáñéíáò ×éïõ ÁÅ êáé ï Éùáííçò Ôåöáò Äéåõèõíùí Óõìâïõëïò Ðáñùí óôçí åêäçëùóç êáé ï Êáðåôáí Ðáíáãéùôçò Ôóáêïò--ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI
Celestyal Cruises

Ολοκληρώθηκε η παραχώρηση της μαρίνας Χίου – η πρώτη αξιοποίηση μαρίνας- γεγονός που θα συμβάλει στην τουριστική αναβάθμιση της περιοχής.
Το ΤΑΙΠΕΔ παραχώρησε, κατά τα προβλεπόμενα, το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Χίου για 40χρόνια στην εταιρεία ειδικού σκοπού «Μαρίνα Χίου ΑΕ» του επενδυτικού σχήματος « AVLUM ENTERPRISES COMPANY LIMITED-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ Δ.ΤΕΦΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε- ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ».
Είχε προηγηθεί η υπογραφή από τον υπουργό Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη και τους εκπροσώπους του επενδυτικού σχήματος του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής της Μαρίνας Χίου, και η καταβολή εφάπαξ ποσού, ύψους 600.000 ευρώ, από συνολικό τίμημα τουλάχιστον 6.213.615 ευρώ, που έχει συμφωνηθεί.
Υπενθυμίζουμε ότι παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Χίου για 40 χρόνια στην εταιρεία ειδικού σκοπού που ανέλαβε την αξιοποίησή της και προβλέπεται η εταιρεία να υλοποιήσει εντός της επόμενης 4ετίας ένα ευρύ επενδυτικό πλάνο με στόχο τον εκσυγχρονισμό της μαρίνας, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τη συνολική εικόνα της περιοχής.
Υπολογίζεται, ότι στην πλήρη ανάπτυξή της, η μαρίνα Χίου θα προσφέρει 180 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής μήκους μέχρι 25 μέτρα και έως 6.900 τ.μ. στεγασμένων εγκαταστάσεων για χρήσεις τουρισμού-αναψυχής. Στο πλαίσιο των επενδύσεων προβλέπεται η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, η καθαίρεση του υφάλου στην είσοδο της μαρίνας, η τοποθέτηση μόνιμων αγκυροβολίων, δεστρών και πυργίσκων παροχών στα σκάφη, καθώς και η κατασκευή όλων των αναγκαίων υποδομών στη χερσαία ζώνη με κυριότερη τη διαμόρφωση του εσωτερικού οδικού δικτύου και της εισόδου, καθώς και των θέσεων στάθμευσης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.