Αρχική Ειδήσεις στα Ελληνικά Όποτε υπήρξε μείωση, ποτέ δεν περιορίστηκε μόνο σε ένα έτος…

Όποτε υπήρξε μείωση, ποτέ δεν περιορίστηκε μόνο σε ένα έτος…

Όποτε υπήρξε μείωση, ποτέ δεν περιορίστηκε μόνο σε ένα έτος...
Διάγραμμα 2

H ανοδική τάση των τελευταίων ετών για τον  ελληνικό τουρισμό δε θα συνεχισθεί και το 2019. Ευκαιριακά και μόνιμα ασχολούμενοι με τον τουρισμό σχολιάζουν σχετικά. Τα σχόλια ήταν από: “μείωση, άδεια δωμάτια, δεν έχουμε στρατηγικό σχέδιο, …”  μέχρι, “κόπωση, αναμενόμενη διόρθωση, φθηνότεροι ανταγωνιστές…”.

Στο Διάγραμμα 1, βλέπουμε, για το διάστημα 1993 -2018,  τα έτη με αύξηση και τα έτη με μείωση της ζήτησης για τον ελληνικό τουρισμό, όπως αυτή εκφράζεται από τη μεταβλητή “Αφίξεις μη κατοίκων”.  Όποτε υπήρξε μείωση, αυτή ποτέ δεν περιορίσθηκε μόνο σε ένα έτος. Ας προετοιμαστούμε λοιπόν για το ενδεχόμενο να επιβεβαιωθεί αυτή η τάση και το 2020 ή ας σχεδιάσουμε την αντίδρασή μας.

Διάγραμμα 1

Εξετάζοντας τις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού, ως προς τα βασικά του μεγέθη, επιλέγουμε ως χρονικό διάστημα αναφοράς την κυλιόμενη δεκαετία.

Η αξιολόγηση των επιδόσεων μόνο για την εκάστοτε τρέχουσα χρονιά αδικεί τον τουρισμό μας και τις προσπάθειες όλων όσοι έχουν επενδύσει και ασχοληθεί μαζί του σε βάθος χρόνου.

Στον Πίνακα 1, σημειώνεται ο αριθμός των ετών αύξησης και μείωσης της ζήτησης, ανά κυλιόμενη δεκαετία. Από το 5-5 των δεκαετιών (2001-2010), (2002-2011) και (2003-2012) στο 9-1 την τελευταία δεκαετία 2009-2018.  

Not bad…

Πίνακας 1

Στον Πίνακα 2, αθροίσαμε “αφίξεις” και “εισπράξεις” πάλι σε διαστήματα κυλιόμενων δεκαετιών.  Συγκρίνοντας τις δεκαετίες, παρατηρείται μια σταθερή αύξηση της τάξεως του 1%, ως προς τις αφίξεις. Ως προς τις εισπράξεις, μικρές αυξομειώσεις, αλλά τα τελευταία χρόνια σταθερά αυξητική τάση πάνω από το 2,5% σε βάθος δεκαετίας. Ευχάριστη εξαίρεση, η σύγκριση μεταξύ των δεκαετιών (2008-2017) και (2009-2018), όπου τα ποσοστά αύξησης εκτινάσσονται στο 7,3% για τις αφίξεις και το 4,1% για τις εισπράξεις.

Πίνακας 2

Στο Διάγραμμα 2, αποτυπώνεται αυτή η τάση και πιθανότατα δείχνει τη συνέχεια. Οι αφίξεις θα αυξάνονται ταχύτερα από τις εισπράξεις, όσο εμείς θα προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε τον ανταγωνισμό με ελκυστικότερες (χαμηλότερες) τιμές κι όχι με value for money προσέγγιση.

Διάγραμμα 2

Σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, όπου ο τουρισμός ήταν, είναι και θα είναι ο βασικός αναπτυξιακός της πυλώνας, η αξιολόγηση και ο σχολιασμός των επιδόσεών του θα πρέπει να γίνεται σε μακροπρόθεσμη βάση. Μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλες ομάδες που κατακτούν τους πολλούς τίτλους,  δεν κερδίζουν κάθε αγώνα, δεν παίρνουν κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Παραμένουν όμως μεγάλες, διότι έχουν σχέδιο, προσφέρουν θέαμα-χρεώνουν ακριβά εισιτήρια, δηλ. είναι value for money.

Πηγή: Γ. Δρακόπουλος-TOURISM GENERIS