Αρχική Ειδήσεις στα Ελληνικά Έργα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Έργα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

τύμβος Καστά Αμφίπολη
Τύμβος Καστά Αμφίπολη
Celestyal Cruises

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υλοποιεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σειρά σημαντικών έργων προστασίας και ανάδειξης σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, συμπεριλαμβανομένων και ψηφιακών, καθώς και έργα στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των είκοσι οκτώ (28) έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, ανέρχεται σε 32.112.973€ και είναι σημαντικό να τονιστεί ότι υλοποιούνται από το ΥΠ.ΠΟ.Α. σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς η χρηματοδότησή τους εξασφαλίζεται από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα έργα αυτά αποτελούν ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσεων που αναδεικνύει το δυναμικό και την πολιτισμική ποικιλομορφία της Κεντρικής Μακεδονίας πολλαπλώς.

Συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκονται σε εξέλιξη τα ακόλουθα έργα:

Ανάπλαση – ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών – Φάση Γ΄

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 1.185.820€ και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας. Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του έργου που είχε ξεκινήσει στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες που υπολείπονται για την ανάπλαση και την ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών, στη Γ΄ Φάση του συγκεκριμένου αναστηλωτικού προγράμματος.

Η ουσιαστική εγκατάλειψη του μνημείου, από την αποκάλυψή του που ξεκίνησε τον 19ο αι. για να ολοκληρωθεί στην δεκαετία του 1970, είχε πολύ δυσάρεστες συνέπειες, οι οποίες ωστόσο, χάρη στη σχετικά ικανοποιητική διατήρηση σημαντικού τμήματός του, μπορούν ακόμη να αναταχθούν σε σημαντικό βαθμό, ενώ η συστηματική συντήρηση και ανάταξη των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών μπορεί να επαναφέρει κάτι από την παλιά του αίγλη, χαρίζοντας στην Μακεδονία τον “Παρθενώνα” της και στους σύγχρονους επισκέπτες μια εικόνα μεγαλοπρέπειας και ομορφιάς που ολοκληρώνει εκείνη των λαμπρών θησαυρών των βασιλικών τάφων.

Με την ολοκλήρωση της πράξης ολοκληρώνεται η Γ΄ Φάση στερέωσης, συντήρησης και ανάταξης – ανάδειξης ολόκληρης της δυτικής, νότιας και νοτιοανατολικής πτέρυγας του κεντρικού κτηρίου του Ανακτόρου των Αιγών και το μνημείο μπορεί να αποδοθεί ως επισκέψιμο σε κοινό και ερευνητές.

Στερέωση, συντήρηση, αναστήλωση και ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών, Φάση Δ1

Το έργο «Στερέωση, συντήρηση, αναστήλωση και ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών, φάση Δ.1» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» με προϋπολογισμό 10.000.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Με έκταση 12,5 στρεμμάτων το ανάκτορο του Φιλίππου Β΄ στις Αιγές στη Βασιλική Μητρόπολη, την πρώτη πόλη των Μακεδόνων, είναι όχι μόνον το μεγαλύτερο, αλλά, μαζί με τον Παρθενώνα, και το σημαντικότερο κτήριο της κλασικής Ελλάδας. Μολονότι μετά την καταστροφή του από τους Ρωμαίους το 168 π.Χ. λιθολογήθηκε και καταλεηλατήθηκε για να χτιστούν πολλά από τα νεώτερα κτήρια της περιοχής, τα εντυπωσιακά ερείπια του δεσπόζουν ακόμη με την παρουσία τους στους λόφους στα νότια της αρχαίας πόλης και της αχανούς βασιλικής νεκρόπολης των Αιγών. Το μνημείο αυτό που αποτελούσε μια πολεοδομική και ιδεολογική ενότητα με το γειτονικό του θέατρο, τον τόπο όπου στο απόγειο της δόξας του το 336 π.Χ., δολοφονήθηκε ο Φίλιππος Β΄ είναι ο χώρος στον οποίο ανακηρύχθηκε βασιλιάς ο Μέγας Αλέξανδρος και επίσης είναι όχι μόνο το καλύτερα σωσμένο αλλά και το παλαιότερο γνωστό ελληνικό ανάκτορο των ιστορικών χρόνων, αρχέτυπο των χαμένων σήμερα ανακτόρων που χτίστηκαν στα μεγάλα κέντρα της ελληνιστικής οικουμένης (Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Σελεύκεια, Πέργαμο κ.λπ.), αλλά και στην Ρώμη. Έργο ενός από τους μεγαλοφυέστερους αρχιτέκτονες της αρχαιότητας, αληθινό μνημείο μεγαλοπρέπειας, λειτουργικότητας και μαθηματικής καθαρότητας, που μέσα από την απόλυτη συνέπεια της γεωμετρίας του συνοψίζει την πεμπτουσία του ευ ζην, υλοποιώντας το πρότυπο του δεσπόζοντος κέντρου από όπου εκπορεύεται κάθε εξουσία, το ανάκτορο των Αιγών, με τις απολύτως πρωτοποριακές επιλύσεις του, είναι ένα μνημείο – σταθμός στην εξέλιξη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής.

Η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Ανακτόρου των Αιγών, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ενταγμένο, από το 1996, στο σχετικό Κατάλογο της UNESCO, έχει ως στόχο:

  • Τη συντήρηση και προστασία του ίδιου του μοναδικού και εξαιρετικά σημαντικού αυτού μνημείου.
  • Την οργάνωση του χώρου και του περιβάλλοντός του, ώστε αυτό να γίνει προσιτό και κατανοητό από το ευρύ κοινό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
  • Τη γνωστοποίηση της ύπαρξης και της σημασίας του ανακτόρου των Αιγών με ποικίλες δράσεις πληροφόρησης και, κυρίως, με την παραγωγή και διάδοση ελκυστικού ενημερωτικού υλικού, συμβατικού και ηλεκτρονικού, που θα απευθύνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες επισκεπτών.
  • Την αύξηση της επισκεψιμότητας και των εσόδων του χώρου.
  • Την πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής σε πλαίσιο αειφορίας με την εντατικοποίηση των συναφών με την αυξανόμενη τουριστική κίνηση παραγωγικών δραστηριοτήτων.
  • Την απόδοση των κατάλληλων για το σκοπό αυτό χώρων σε σύγχρονες καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Κατασκευή κτηρίου εξυπηρέτησης επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο του ανακτόρου των Αιγών

Το έργο «Κατασκευή κτηρίου εξυπηρέτησης επισκεπτών στον Αρχαιολογικό χώρο του Ανακτόρου των Αιγών» εντάχθηκε στο Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» με προϋπολογισμό 290.160€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

Το έργο αφορά στην κατασκευή κτηρίου για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών στη νέα είσοδο του Αρχαιολογικού χώρου του Ανακτόρου των Αιγών (Βεργίνα) και στην αναβάθμιση του επιπέδου των προσφερόμενων εξυπηρετήσεων. Το κτήριο χωροθετείται κοντά στη νέα είσοδο του Α.Χ. σε φυσικά διαμορφωμένη κοιλότητα του εδάφους, έτσι ώστε να ενσωματώνεται στο φυσικό περιβάλλον. Η συνολική επιφάνεια του κτηρίου προβλέπεται να είναι 87 τ.μ. και θα διαθέτει στεγασμένο ημιυπαίθριο χώρο έκθεσης εποπτικού υλικού και προπλασμάτων, κυλικείο και χώρους υγιεινής. Μπροστά από το κτήριο υπάρχει στοά καλυμμένη με μεταλλική πέργκολα, ενώ ίδιας κατασκευής μεταλλικό στέγαστρο προστατεύει το διάδρομο πρόσβασης στους χώρους υγιεινής.

Το έργο είναι απαραίτητο για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες του χώρου στο πλαίσιο του έργου της συνολικής ανάδειξης της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών. Με την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών ο χώρος γίνεται ελκυστικός σε μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών και ταυτόχρονα συμβάλλει στην ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας με βάση την πολιτιστική κληρονομιά.

Τα αναμενόμενα οφέλη προσδιορίζονται στην αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες, την αύξηση της αποτελεσματικότητας της τοπικής υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ (ΕΦΑ Ημαθίας) ως προς τη διαχείριση του αρχαιολογικού χώρου και την τόνωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Εικονικό Μουσείο “Μέγας Αλέξανδρος: από τις Αιγές στην Οικουμένη”

Το έργο «Εικονικό Μουσείο “Μέγας Αλέξανδρος: από τις Αιγές στην Οικουμένη» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» με προϋπολογισμό 1.200.200€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Πρόκειται για μια διαδικτυακή πύλη που αποτελεί ένα «μουσείο χωρίς τοίχους» αφιερωμένο στη γνωστότερη μορφή της ελληνικής και -ίσως- της παγκόσμιας ιστορίας, το Μέγα Αλέξανδρο. Μέσω του διαδικτύου θα είναι προσιτό εν δυνάμει σε όλους τους Έλληνες, αλλά και σε εκατομμύρια επισκέπτες-θεατές από όλο τον κόσμο, στοχεύοντας να καταστεί διεθνώς ο βασικός άξονας αναφοράς για την προσέγγιση του θέματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» τόσο για το ευρύ κοινό όσο και για τους ειδικούς. Αυτό σκοπεύει να το επιτύχει ενσωματώνοντας σταδιακά όλο το δυνατό διαθέσιμο υλικό (αρχαιολογικά ευρήματα, ιστορικές πηγές, τοπογραφικές έρευνες κ.λπ.) και τα εκάστοτε νέα δεδομένα από τον χώρο της επιστημονικής έρευνας, αλλά και του καλλιτεχνικού γίγνεσθαι. Θα είναι δίγλωσσο, με δυνατότητα επίσκεψης στην ελληνική και στην αγγλική εκδοχή του συνόλου των πληροφοριών που παρέχει, με τον ίδιο τρόπο και για τις δύο γλώσσες.

Η επίσκεψη στο ψηφιακό μουσείο θα περιλαμβάνει τρία επίπεδα πληροφόρησης, ώστε ο τρόπος παρουσίασης να προσαρμόζεται στο επίπεδο γνώσεων και γενικότερου ή ειδικότερου ενδιαφέροντος του επισκέπτη, και να δίνει τη δυνατότητα διάδρασης ώστε η πλοήγηση σε κάθε επίπεδο και μεταξύ επιπέδων πληροφόρησης να πραγματοποιείται κατ’ επιλογήν του.

Στο πρώτο, εκτυλίσσεται σε ένα διαδραστικό βίντεο η ξενάγηση στο σύνολο του μουσείου, με συνεχή εικόνα-δράση και αφήγηση, περιλαμβάνοντας όλα τα ψηφιακά εκθέματα εν περιλήψει.

Στο δεύτερο επίπεδο, όπου ο επισκέπτης πηγαίνει κατά βούληση είτε από την έναρξη της πλοήγησης είτε σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της παρακολούθησης του πρώτου επιπέδου, θα υπάρχουν πλήρως ανεπτυγμένα 304 ψηφιακά εκθέματα, ενταγμένα σε επτά ψηφιακές αίθουσες. Κάθε ψηφιακό έκθεμα, θα παρουσιάζει σε βάθος ένα επιμέρους θέμα μέσω ενός συνόλου μέσων παρουσίασης (αφήγηση, κινηματογραφικές λήψεις, στατικές φωτογραφικές εικόνες, τρισδιάστατες ψηφιακές αναπαραστάσεις, animation, γραπτό κείμενο, μουσική και ήχους).

Στο τρίτο επίπεδο, θα βρίσκονται βιβλιοθήκες, κατάλογοι εικόνων και πραγματικών αντικειμένων, φωτογραφίες, σχέδια, λήμματα, κείμενα, πηγές, βιβλιογραφία, κάθε είδους πληροφορίες, σελίδες διαπιστευμένων χρηστών, όπου μπορούν να παρουσιάζουν αποτελέσματα έρευνας, ανασκαφών, άρθρα, ανακοινώσεις κ.τ.λ., διάφοροι σύνδεσμοι, fora συζητήσεων, διαδικτυακά παιχνίδια και εκπαιδευτικές δράσεις.

Παράλληλα, θα περιλαμβάνει έξι διαδραστικά παιχνίδια που θα δίνουν τη δυνατότητα εκμάθησης με ψυχαγωγικό τρόπο σε σχολικές ομάδες, είτε στο πλαίσιο συντονισμένης εκπαιδευτικής δράσης στο σχολείο, είτε ανεξάρτητα στο σπίτι, και αυτό προσαρμοσμένο από πλευράς τόσο γνωστικού επιπέδου όσο και τρόπου παρουσίασης ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν οι χρήστες.

Αποκατάσταση συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και μνημειακής εισόδου ανακτόρου Αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στην ανατολική πλευρά του λόφου του ανακτόρου και πορείας επισκεπτών

Το έργο «Αποκατάσταση συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και μνημειακής εισόδου ανακτόρου Αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στην ανατολική πλευρά του λόφου του ανακτόρου και πορείας επισκεπτών» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 900.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας.

Το ανάκτορο της Πέλλας κτισμένο σε λόφο βόρεια της πόλης είναι ένα συγκρότημα επτά κτηριακών ενοτήτων, κτισμένων σε κλιμακούμενα άνδηρα, με συνολική έκταση 70 στρέμματα και αποτελούσε την κατοικία των βασιλέων της Μακεδονίας. Περιλαμβάνει κτήρια με διαφορετικές λειτουργίες, τα ιδιαίτερα διαμερίσματα των βασιλέων, παλαίστρα, τόπο διαμονής των βασιλοπαίδων, στάβλους, δευτερεύοντες εργαστηριακούς χώρους και στο νότιο τμήμα μνημειακή είσοδο (Πρόπυλο) και δύο κτήρια για διοικητικούς χώρους. Το ΝΑ κτήριο Ι, του οποίου η ανάδειξη υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου, είχε πολιτικό, διοικητικό χαρακτήρα και αποτελούσε χώρο τέλεσης λατρείας, προφανώς από τον βασιλέα – αρχιερέα. Το Πρόπυλο και το Κτήριο Ι, που ανήκουν στον κύριο πυρήνα του ανακτόρου θα είναι επισκέψιμα μέσω της εισόδου στο ανατολικό τμήμα του λόφου.

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία δικτύου πόλων έλξης επισκεπτών στην Πέλλα, συμπληρώνοντας την πολιτιστική διαδρομή που συνδέει τα μνημεία της ευρύτερης περιοχής (Μακεδονικοί τάφοι, παλαιοχριστιανική βασιλική Ν. Πέλλας, οθωμανικά μνημεία Γιαννιτσών κ.λπ). Θα συμπληρώσει την ανάδειξη της μεγαλύτερης πόλης της αρχαίας Μακεδονίας, της πρωτεύουσάς της, ενώ θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση του δικτύου των μεγάλων αστικών κέντρων της αρχαίας Μακεδονίας: Πέλλα, Έδεσσα, Μίεζα, Αιγές, Δίον, Αμφίπολη. Με αυτόν τον τρόπο, θα δοθεί έμφαση σε έργα του Υπουργείου Πολιτισμού που έχουν υλοποιηθεί στους παραπάνω αρχαιολογικούς χώρους σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. Συμπληρωματικές δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου, όπως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το παλάτι του Μ. Αλεξάνδρου», η επιστημονική ημερίδα, η ιστοσελίδα και η τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση θα συμβάλλουν στην κοινοποίηση και διάδοση του έργου της ανάδειξης του ανακτόρου, στην αύξηση της επισκεψιμότητας και την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού.

Έκθεση κειμηλιαρχείου Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά

Το έργο «Έκθεση κειμηλιαρχείου Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 550.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Μέσω του έργου διαμορφώνεται μια πολύ σημαντική έκθεση, που θα γίνει αφετηρία για μια ουσιαστική περιήγηση στα βασικά συστατικά στοιχεία της χριστιανικής πίστης, παρουσιάζοντας παράλληλα την διαχρονικά ιδιαίτερη σημασία, τον πλούτο και την ακτινοβολία της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. Έτσι το Κειμηλιαρχείο της Ιεράς Μονής Δοβρά μπορεί να αναδειχθεί σε έναν σημαντικό και ενδιαφέροντα πόλο, με διακριτό ρόλο στο μοναδικής σημασίας και ακτινοβολίας δίκτυο που συνιστά το λαμπρό μουσειακό και μνημειακό απόθεμα της Ημαθίας και της Μακεδονίας γενικότερα. Η μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη για την εν λόγω έκθεση πραγματοποιήθηκαν από την ΕΦΑ Ημαθίας.

Η δημιουργία έκθεσης εκκλησιαστικών κειμηλίων στην Μονή Παναγίας Δοβρά θα προσθέσει έναν πολύ σημαντικό πόλο προσέλκυσης επισκεπτών στη Βέροια και την Ημαθία, εμπλουτίζοντας τον διαχρονικό άξονα των πολιτιστικών διαδρομών της Κεντρικής Μακεδονίας με αποτέλεσμα την αύξηση των επισκεπτών και την παράταση του χρόνου παραμονής τους στην Ημαθία και την περιοχή. Παράλληλα θα συμβάλλει στην προσέλκυση ειδικής ομάδας επισκεπτών προσκυνηματικού τουρισμού, ενώ η μοναδικότητα των εκθεμάτων με την κατάλληλη προβολή θα δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο σημείο ενδιαφέροντος για κοινό και ειδικούς υπογραμμίζοντας το στοιχείο της μοναδικότητας της ταξιδιωτικής εμπειρίας στην περιοχή. Η νέα έκθεση θα συμβάλλει στην επιμόρφωση και την ψυχαγωγία των πολιτών της ΕΕ, αλλά και ευρύτερων γεωγραφικών ενοτήτων. Με την αύξηση των επισκέψεων και διανυκτερεύσεων τουριστών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο θα συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συνακόλουθα στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της.

Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας – Κεντρικό Μουσειακό Κτήριο – Φάση Β΄

Το έργο «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας – Κεντρικό Μουσειακό Κτήριο – Φάση Β΄» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 4.044.200€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχους την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας και τη Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων κα Πολιτιστικών Κτιρίων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Η παρούσα παρέμβαση θα καταστήσει λειτουργικό το κτήριο που έχει ήδη κατασκευαστεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, με διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου, εκθέσεις στους ημιυπαίθριους χώρους, με διαμόρφωση και εξοπλισμό των εκθεσιακών χώρων, εργαστηρίων και αποθηκών, καθώς και την οργάνωση της εναρκτήριας έκθεσης “Αιγές, η πρώτη πόλη των Μακεδόνων, από τον Ηρακλή στον Μεγαλέξανδρο”. Το γεγονός ότι ο βασικός εκθεσιακός χώρος προορίζεται για εναλλασσόμενες περιοδικές εκθέσεις συνιστά καινοτομία στο χώρο των αρχαιολογικών μουσείων. Το ίδιο και η συσχέτιση του μουσείου με τα δύο μεγάλα ψηφιακά έργα της ΕΦΑ Ημαθίας, το Ψηφιακό μουσείο “Μέγας Αλέξανδρος. από τις Αιγές στην Οικουμένη” και το “Δίκτυο ψηφιακής περιήγησης στο βασίλειο των αρχαίων Μακεδόνων” το περιεχόμενο των οποίων θα προβάλλεται στις οθόνες που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις του μουσείου.

Η όλη φιλοσοφία του Πολυκεντρικού Μουσείου, από τις εκθέσεις μέχρι τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του, έχει ως στόχο την προστασία και ανάδειξη όλων των χαρακτηριστικών που συνθέτουν τη φυσιογνωμία και αποδίδουν ταυτότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας διαχρονικά. Τέτοια είναι πρωτίστως το πολιτιστικό απόθεμα όπως αποτυπώνεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα αλλά και τα οικολογικά της χαρακτηριστικά, η ποιότητα του φυσικού της περιβάλλοντος, τα χαρακτηριστικά του δομημένου περιβάλλοντος, τα λαογραφικά στοιχεία της και οι ιδιαίτερες δεξιότητες των κατοίκων της.

Το μουσείο θα συμβάλλει στην επιμόρφωση και την ψυχαγωγία των πολιτών της ΕΕ, αλλά και ευρύτερων γεωγραφικών ενοτήτων. Η λειτουργία της μόνιμης και των περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου θα συμβάλλουν στην αύξηση των επισκέψεων και διανυκτερεύσεων τουριστών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συνακόλουθα στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της. Οι βελτιωμένες εγκαταστάσεις του μουσείου διασφαλίζουν την δυνατότητα πρόσβασης στο διαθέσιμο αρχαιολογικό υλικό σε ειδικούς επιστήμονες-μελετητές από όλο τον κόσμο.

Στερέωση, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείου τύμβου Καστά στην Αμφίπολη Σερρών

Η πράξη «Στερέωση, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείου τύμβου Καστά στην Αμφίπολη Σερρών» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 1.500.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχους τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών.

Η παρούσα παρέμβαση έχει ως κύριο στόχο, εκτός της εξασφάλισης, αποκατάστασης, συντήρησης και αναστήλωσής του, την επαναπόδοση αξιών στο μνημείο μέσω κατάλληλου σχεδιασμού επισκεψιμότητας, ώστε να επιτευχθεί η προβολή του ως μείζονος πολιτισμικού αγαθού προσβλέποντας στην ανάπτυξη και προβολή της ευρύτερης περιοχής της Αμφίπολης. Στο έργο ενυπάρχει και η συμβολή στην επιστημονική έρευνα στον τομέα των Ταφικών Μνημείων στη Μακεδονία και στον ευρύτερο ελληνιστικό κόσμο. Για την προβολή του έργου, θα οργανωθεί επιστημονική ημερίδα και θα δημιουργηθεί ενημερωτικό έντυπο υλικό.

Το έργο θα συμβάλει στη δημιουργία πόλων έλξης επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, συμπληρώνοντας την πολιτιστική διαδρομή με την ανάδειξη δικτύου αρχαιολογικών θέσεων και ιστορικών τόπων. Θα συμβάλλει δηλαδή στην ανάδειξη μίας από τις μεγαλύτερες πόλεις της αρχαίας Μακεδονίας και στην ενδυνάμωση του δικτύου των μεγάλων αστικών της κέντρων: Πέλλα, Έδεσσα, Μίεζα, Αιγές, Δίον, Αμφίπολη. Με αυτόν τον τρόπο, επίσης, θα αξιοποιηθεί το έργο του Υπουργείου Πολιτισμού που έχει υλοποιηθεί στους παραπάνω αρχαιολογικούς χώρους σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους (όπως και στο αρχαίο Γυμνάσιο της Αμφίπολης). Δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, όπως η επιστημονική ημερίδα και τα ενημερωτικά έντυπα, θα συμβάλλουν στην προβολή του έργου της ανάδειξης του Τύμβου Καστά, στην αύξηση της επισκεψιμότητας και στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας της Αμφίπολης (η επίσκεψη στον Τύμβο Καστά αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων και των τοπικών αρχών). Επίσης, το νέο πολιτισμικό προϊόν αναμένεται να ενισχύσει τον πολιτιστικό τουρισμό της Μακεδονίας με την απόδοση ενός νέου επισκέψιμου χώρου που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Στερέωση, συντήρηση, ανάδειξη του πύργου του 14ου αιώνα και της βυζαντινής ακρόπολης της Βέροιας

Το έργο «Στερέωση, συντήρηση, ανάδειξη του πύργου του 14ου αιώνα και της βυζαντινής ακρόπολης της Βέροιας»  έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 348.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του μεγάλου πύργου του 14ου αι. που βρίσκεται στην Πλατεία Ρακτιβάν, καθώς και σε παρεμβάσεις στερέωσης στο σύνολο της σωζόμενης βυζαντινής ακρόπολης, στη δημιουργία περιπάτου επισκεπτών και στην τοποθέτηση εποπτικού υλικού.

Η αποκατάσταση του σωζόμενου τμήματος της βυζαντινής ακρόπολης της Βέροιας, η οποία περιλαμβάνει τον υστεροβυζαντινό πύργο που οικοδομήθηκε στα χρόνια της κατάληψης της πόλης από τον Σέρβο ηγεμόνα Στέφανο Δουσάν στα μέσα του 14ου αι., και τμήμα του νότιου και δυτικού περιβόλου της, όπου διακρίνονται επάλληλες φάσεις ανακατασκευών και διατηρείται επίσης και μια στρατιωτική πυλίδα, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υστεροβυζαντινής οχυρωματικής. Το οχυρωματικό αυτό μνημείο, που αποτελεί το μοναδικό σωζόμενο εκ των δύο που σύμφωνα με τις γραπτές πηγές υπήρχαν στην πόλη της Βέροιας, διατηρείται σε μια περιοχή που σημαίνεται από εξίσου σημαντικά για την ιστορία της Βέροιας μνημειακά σύνολα. Το τμήμα του σωζόμενου περιβόλου ορίζει την πόλη σε σχέση με την περίκλειστη εβραϊκή συνοικία της Μπαρμπούτας, ενώ εντός του περιβόλου κτίσθηκε στα τέλη του 19ου αι. το κτήριο του Διοικητηρίου της πόλης, σήμερα νεώτερο ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Σε οπτική επαφή και μικρή απόσταση από το σύνολο της βυζαντινής ακρόπολης, της εβραϊκής συνοικίας και του οθωμανικού κέντρου διοίκησης της πόλης, βρίσκονται επίσης το οθωμανικό τέμενος του Μεντρεσέ με τον υπαίθριο τόπο προσευχής και σύμφωνα με την παράδοση Βήμα του Αποστόλου Παύλου, και το παλαιό, άλλοτε οθωμανικό σχολείο της πόλης.

Στα οφέλη της υλοποίησης του έργου πέραν της ενίσχυσης του άξονα των μνημείων στην νότια είσοδο της Βέροιας και τη δημιουργία ενός αξιοζήλευτου μνημειακού δικτύου υποδοχής των επισκεπτών (Παλαιά Μητρόπολη της Βέροιας και διατηρητέες συνοικίες, με τα βυζαντινά παρεκκλήσια και το Βυζαντινό Μουσείο) συμπεριλαμβάνονται η παρεπόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας της πόλης και η αύξηση της απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και μετά την ολοκλήρωση του.

Αποκατάσταση – Επανάχρηση Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω: Κωδωνοστάσιο – Δυτική πτέρυγα – Ηγουμενείο

Το έργο «Αποκατάσταση – Επανάχρηση Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω: Κωδωνοστάσιο – Δυτική πτέρυγα – Ηγουμενείο» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με προϋπολογισμό 998.797€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Η παλαιά Ι. Μονή Αγ. Διονυσίου στον Όλυμπο κτίσθηκε τον 16ο αιώνα σε υψόμετρο περίπου 850μ. μέσα στο φαράγγι του Ενιπέα και σε απόσταση περίπου 17χλμ. από το Λιτόχωρο Πιερίας. Η Μονή υπέστη αρκετές καταστροφές (κατά τα έτη 1753, 1790, 1822, 1877) με πλέον πρόσφατη το έτος 1943 (ανατίναξη από τα κατοχικά στρατεύματα), οπότε και καταστράφηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το συγκρότημα της Μονής έχει συνολικές διαστάσεις 50Χ50μ., περίπου, και αποτελεί τυπικό δείγμα μοναστηριακής αρχιτεκτονικής με διώροφες και τριώροφες πτέρυγες κελιών (Βόρεια-Νότια-Ανατολική-Δυτική) που περιβάλλουν την αυλή, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται το Καθολικό της Μονής. Ειδικότερα το έργο αφορά στην πλήρη αποκατάσταση και επανάχρηση του κωδωνοστασίου της μονής, αλλά και στη στέγαση της δυτικής πτέρυγας, όπου έχει καταρρεύσει μεγάλο τμήμα των τοιχοποιιών, καθώς και στην αποκατάσταση της ΒΔ γωνίας της μονής – Ηγουμενείο, σε όλο το ύψος της, με τις απαραίτητες ανακατασκευές των τοιχοποιιών και των θόλων σύμφωνα με σωζόμενα ίχνη.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθούν τα κτήρια του Κωδωνοστασίου, της Δυτικής πτέρυγας και του Ηγουμενείου της Μονής στερεωμένα, αποκατεστημένα και λειτουργικά.

Στερέωση αποκατάσταση και συντήρηση του καθολικού της Βυζαντινής Μονής του Αγίου Ανδρέα στην Περιστερά Θεσσαλονίκης

Το έργο «Στερέωση αποκατάσταση και συντήρηση του καθολικού της Βυζαντινής Μονής του Αγίου Ανδρέα στην Περιστερά Θεσσαλονίκης» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 530.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο του έργου θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες: Ενίσχυση – εξυγίανση θεμελίων (στεγανοποίηση – αποστράγγιση, εφαρμογή ενεμάτων), ενίσχυση στατικής επάρκειας, επισκευές λιθοδομών και ανοιγμάτων (συρραφή ρωγμών, αρμολογήματα, ελκυστήρες, κτισίματα), αποκατάσταση / ανακατασκευή πλακοσκεπούς και κεραμοσκεπούς στέγης, συντήρηση τοιχογραφιών και επιχρισμάτων, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (βελτίωση και αποκατάσταση θέρμανσης, κλιματισμού, φωτισμού), διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου / μερική διευθέτηση με σχιστόπλακες, καθώς και φωτογράφιση και έκδοση ενημερωτικού εντύπου.

Στερέωση – Αναστήλωση – Ανάδειξη ΝΔ τμήματος ακρόπολης Λειβήθρων»

Το έργο «Στερέωση – Αναστήλωση – Ανάδειξη ΝΔ τμήματος ακρόπολης Λειβήθρων» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 699.903€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του πλέον αντιπροσωπευτικού αρχιτεκτονικού συνόλου της ανασκαμμένης επιφάνειας της ακρόπολης και στη συνολική βελτίωση και ανάδειξη του χώρου. Εστιάζει στο ΝΔ σωζόμενο τμήμα της οχύρωσης και των παρακείμενων οικιστικών καταλοίπων, που συνιστούν ενιαίο σύνολο με ερμηνευτική πληρότητα, καθώς και στην εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης των επισκεπτών και στον γενικό ευπρεπισμό – καθαρισμό της επιφάνειας του λόφου. Στοχεύει καταρχήν στην προστασία του μνημείου και αφετέρου στη βελτίωση της αναγνωσιμότητας και επισκεψιμότητας του χώρου, ενώ συμβάλλει ουσιαστικά στη συμπληρωματικότητα και την περαιτέρω δικτύωση των σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της περιοχής, με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στο πλαίσιο του πολιτιστικού και εκπαιδευτικού τουρισμού, τροφοδοτούμενο και από τους επισκέπτες (μαθητές, σπουδαστές, ευρύ κοινό) του γειτονικού πάρκου Λειβήθρων (ΕΣΠΑ 2007-2013) με το οποίο βρίσκεται σε λειτουργική σύνδεση.

Ανάκτηση κτηρίου Ηγουμενείου και Συνοδικού και αποκατάσταση της λίθινης βάσης του στη νότια πυρίκαυστη πτέρυγα της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών

Το έργο «Ανάκτηση κτηρίου Ηγουμενείου και Συνοδικού και αποκατάσταση της λίθινης βάσης του στη νότια πυρίκαυστη πτέρυγα της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 949.647€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου του Ηγουμενείου-Συνοδικού, το οποίο αποτελεί τμήμα της νότιας πτέρυγας της Ιεράς Μονής. Το ανώτερο τμήμα της νότιας πτέρυγας καταστράφηκε από πυρκαγιά το Δεκέμβριο του 2010. Η πρόταση ανάκτησης του κτηρίου Ηγουμενείου–Συνοδικού αποκαθιστά το λίθινο περίγραμμα της εξωτερικής νότιας οχυρωματικής λιθοδομής του περιβόλου και των εσωτερικών εγκάρσιων συνδέσεών της. Αναδεικνύει την παλαιά Πύλη σε σημαντικό δομικό στοιχείο οργάνωσης της εσωτερικής αυλής του Μοναστηριού. Η αίθουσα του Συνοδικού ανακτάται στην ίδια θέση και με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά με εκείνα του 18ου αιώνα, αποκαθίσταται ο αρχικός της διάκοσμος και γίνεται διάνοιξη των φεγγιτών της ανώτερης στάθμης που είχαν κλειστεί σε νεώτερη φάση. Παράλληλα, εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι χώροι υποδοχής και φιλοξενίας της Μονής. Στο χώρο των υπογείων, μετά την πλήρη αποκατάσταση των λίθινων τμημάτων, προτείνεται η ανάκτηση της συνολικής τους επιφάνειας 360 τ.μ. και η λειτουργία τους ως χώρος σκευοφυλακίου και προβολής της ιστορικής εξέλιξης της Μονής. Τέλος, η Μονή αποκτά πλήρη και σύγχρονη Η/Μ εγκατάσταση.

Ανάπλαση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αγοράς της Θεσσαλονίκης

Το έργο «Ανάπλαση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αγοράς της Θεσσαλονίκης» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 730.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.

Το συγκρότημα της Αρχαίας Αγοράς ήταν οργανωμένο γύρω από μια ορθογώνια πλακοστρωμένη πλατεία. Στις τρεις πλευρές υπήρχαν διώροφες στοές με διπλή σειρά κιόνων και ψηφιδωτά δάπεδα. Η νότια στοά εδραζόταν πάνω σε μια διπλή θολωτή υποδομή, που κατά το ένα τμήμα της ήταν ημιυπόγεια (cryptoporticus). Παράλληλα με την κρυπτή στοά οργανώθηκε τμήμα της Αγοράς εμπορικού χαρακτήρα. Σήμερα είναι ορατή μια σειρά δεκατριών καταστημάτων, τα οποία είχαν πρόσβαση από τον μαρμαροστρωμένο δρόμο που έχει ανασκαφεί στη νότια πλευρά τους. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η συντήρηση, προστασία και ανάδειξη των ψηφιδωτών δαπέδων της ανατολικής και νότιας στοάς, του εμπορικού δρόμου και των καταστημάτων, η ολοκλήρωση της απρόσκοπτης πορείας περιήγησης των επισκεπτών και πρόσβασης ΑΜΕΑ, η σήμανση και η επέκταση του Μουσείου, η τοποθέτηση απτικού χάρτη, ψηφιακών υποδομών, πινακίδων σήμανσης και ενημέρωσης, η κατασκευή ιστοσελίδας και η εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων, δίγλωσσων και σε σύστημα γραφής Μπράιγ.

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Γεωργίου Γουμένισσας, Ν. Κιλκίς

Το έργο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Γεωργίου Γουμένισσας, Ν. Κιλκίς» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 200.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες για τη δαπεδόστρωση, τη διευθέτηση των όμβριων, τη διαμόρφωση των προσβάσεων και τον φωτισμό του περιβάλλοντα χώρου του Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Γεωργίου Γουμένισσας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα λειτουργικά και αισθητικά του προβλήματα και να αποδοθεί προς χρήση στους πιστούς και τους επισκέπτες του μνημείου.

Ιntegrating Bulgaria – Greece cross-border significance historical and archaeological assets into one sustainable thematic tourist destination – BORDERLESS CULTURE

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» με προϋπολογισμό 306.000€ και δικαιούχο την Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Οι εργασίες που εκτελούνται αφορούν στη δημιουργία δικτύου διαδρομών περιήγησης επισκεπτών στα περισσότερα από τα ανασκαμμένα μνημεία στην κεντρική περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αμφίπολης (η οποία περιλαμβάνει την Χριστιανική Ακρόπολη, καθώς και δύο ξεχωριστές υποενότητες της πόλης, πλησίον και νοτίως της Ακρόπολης).

Στόχος των εργασιών είναι οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου, εφόσον ακολουθήσουν τις διαδρομές να έχουν τη δυνατότητα: (α) να αντιληφθούν τον πυρήνα της αρχαίας πόλης (την Ακρόπολή της) και τη δεσπόζουσα θέση του στη γύρω περιοχή, η οποία άλλωστε ήταν ένας από τους κύριους λόγους που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη τοποθεσία για την ίδρυση της πόλης και (β) να πάρουν μια αρκετά καλή εικόνα αφενός για την αδιάκοπη κατοίκηση της Αμφίπολης από τους κλασικούς έως και τους βυζαντινούς χρόνους, και αφετέρου για την (διαφαινόμενη) ύπαρξη δύο ξεχωριστών συνοικιών της πόλης νοτίως της Ακρόπολης (με πολυτελείς οικίες και δημόσια κτήρια νοτιοδυτικά και νοτιοανατολικά της Ακρόπολης, αντίστοιχα), καθώς και των κύριων οδικών αξόνων τους.

Αποκατάσταση του ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Το έργο «Αποκατάσταση του ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 230.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

Ο ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στο Χορτιάτη, χαρακτηρισμένο ιστορικό διατηρητέο μνημείο, χρονολογείται στον 12ο αι. και ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του νησιωτικού ή απλού οκταγωνικού τρουλαίου ναού, με επιρροές από την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, την Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για ένα μονόχωρο κτίσμα, στα ανατολικά του οποίου προσαρτάται η πεντάπλευρη κόγχη του ιερού. Εσωτερικά, ο ναός διατηρεί ζωγραφικό διάκοσμο που θεωρείται σύγχρονος ή λίγο μεταγενέστερος της ανέγερσής του, με εξαίρεση την παράσταση της Άκρας Ταπείνωσης στην κόγχη της Πρόθεσης, η οποία χρονολογείται στον 18ο αι. Ο ναός είναι χτισμένος κατά το ατελές πλινθοπερίκλειστο σύστημα. Οι τοιχογραφίες στο εσωτερικό, από κοινού με τον κεραμοπλαστικό διάκοσμο στο εξωτερικό, δημιουργούν ένα όμορφο σύνολο. Με την υλοποίηση του έργου, θα συντηρηθεί και θα αναδειχθεί στην αυθεντική μορφή του ένα σημαντικό βυζαντινό μνημείο της περιοχής του Χορτιάτη, το οποίο θα αποτελέσει νέο πόλο έλξης θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού.

Εργασίες αποκατάστασης παρεκκλησίου Τιμίου Προδρόμου της Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους

Το έργο «Εργασίες αποκατάστασης παρεκκλησίου Τιμίου Προδρόμου της Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 500.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.

Στο πλαίσιο του έργου και βάσει της εγκεκριμένης μελέτης αποκατάστασης, υλοποιούνται οι εξής εργασίες: 1. Αντικατάσταση των μολυβδόφυλλων της στέγης. 2. Συντήρηση των εξωτερικών όψεων. 3. Συντήρηση – αποκατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων και του προστώου της δυτικής όψης. 4. Πρώτες σωστικές επεμβάσεις στον τοιχογραφημένο διάκοσμο (στερεώσεις, περιμετρικές συγκρατήσεις κ.λπ.). 5. Βελτίωση της προσβασιμότητας στην υπόγεια στάθμη του ναού.

Συντήρηση μνημείων Αγίου Όρους: Τοιχογραφίες Τράπεζας Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας

Το έργο «Συντήρηση μνημείων Αγίου Όρους: Τοιχογραφίες Τράπεζας Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” με προϋπολογισμό 300.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.

Το έργο αφορά στη συντήρηση τοιχογραφιών της Τράπεζας της Μονής Μεγίστης Λαύρας στο Άγιο Όρος, ενός μνημείου εξέχουσας αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας για ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Το εσωτερικό του κτηρίου, σταυρικό σε κάτοψη, είναι κατάγραφο με τοιχογραφίες που αποδίδονται στον φημισμένο Κρητικό ζωγράφο Θεοφάνη και χρονολογούνται μεταξύ 1535-1545. Οι εργασίες συντήρησης πέρα από την προστασία του ίδιου του διακόσμου και τη διατήρησή του στο χρόνο, θα αναδείξουν το σύνολο του μνημείου, καθώς με το εκτελούμενο έργο θα ολοκληρωθεί η συντήρηση του συνόλου του τοιχογραφικού διακόσμου.

Οργάνωση και υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου – Α’ Φάση

Το έργο «Οργάνωση και υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου – Α’ Φάση» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” με προϋπολογισμό 500.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.

Στην Α’ Φάση της υλοποίησης της έκθεσης και με βάση τις εγκεκριμένες Μουσειολογικές και Μουσειογραφικές Μελέτες, θα πραγματοποιηθούν τρεις θεματικοί κύκλοι (1, 2 και 4), ολοκληρωμένοι, προσβάσιμοι και λειτουργικά επισκέψιμοι, καθώς και εκθεσιακές κατασκευές για τη διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου σε επιλεγμένες υποενότητες του τρίτου θεματικού κύκλου. Η επανέκθεση θα αποτελείται από την πλειονότητα των αντικειμένων της παλαιάς έκθεσης, νέα ευρήματα από πρόσφατες ανασκαφές, που θα οργανώσουν ή/και θα συμπληρώσουν την παρουσίαση συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων, σύμφωνα με τα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της Χαλκιδικής, τη Συλλογή Λαμπρόπουλου και άλλες δωρεές. Εποπτικό υλικό –πινακίδες, χάρτες, οπτικοακουστικό πληροφοριακό υλικό και βίντεο– καθώς και ψηφιακές διαδραστικές κατασκευές και εφαρμογές θα συμπληρώνουν την πολυεπίπεδη ενημέρωση του κοινού.

Ανάδειξη σπηλαίου Πετραλώνων και αναβάθμιση των υποδομών του

Το έργο «Ανάδειξη σπηλαίου Πετραλώνων και αναβάθμιση των υποδομών του» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” με προϋπολογισμό 996.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας.

Το σπήλαιο Πετραλώνων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στον ελλαδικό χώρο και ένα από τα πλέον γνωστά στο ευρύ κοινό αξιοθέατα της Χαλκιδικής και ως εκ τούτου υποδέχεται κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών. Στρατηγικός στόχος της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας είναι η προστασία, τεκμηρίωση και ανάδειξη του σπηλαίου Πετραλώνων και η διεύρυνση της προβολής του στο ελληνικό και διεθνές κοινό. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου είναι απαραίτητη η συντήρηση – εξυγίανση, καθώς και η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των υποδομών του σπηλαίου.

Το μουσείο είναι παντού

Το έργο «Το μουσείο είναι παντού» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 508.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας εύχρηστης εφαρμογής με τη μορφή ενός έξυπνου ψηφιακού ξεναγού που θα συνδέει άμεσα και αμφίδρομα το ΑΜΘ με την πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και τον ευρύτερο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για την ανάπτυξη μιας διαδραστικής εφαρμογής με διαφοροποιημένο περιεχόμενο ανάλογα με τη θέση του χρήστη: α) εκτός των χώρων του ΑΜΘ (περιήγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης ή στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας) ή β) εντός του ΑΜΘ. Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας και η αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, την ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και την επέκταση της τουριστικής περιόδου. Η εφαρμογή (mobile application) που θα αναπτυχθεί θα είναι εξαιρετικά απλή στη χρήση και κατάλληλη για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές: έξυπνα τηλέφωνα, tablets κ.λπ.

Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Το έργο «Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 514.660€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης.

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας και η αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή με την ανάπτυξη τοπικών δράσεων ενίσχυσης της εμπειρίας επίσκεψης, η ανάπτυξη δράσεων για την εξ αποστάσεως επαφή του κοινού με το μουσείο, η δημιουργία υποδομών για την περαιτέρω αξιοποίηση ψηφιακού αποθέματος που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, την ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και την επέκταση της τουριστικής περιόδου. Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα είναι εξαιρετικά απλές στη χρήση και κατάλληλες για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές: έξυπνα τηλέφωνα, tablets κλπ. Τα ‘έξυπνα’ εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν θα αποβλέπουν ειδικότερα: α) στην προσφορά ενός ελκυστικού ψηφιακού προϊόντος, που θα ενισχύσει την τουριστική δυναμική της Θεσσαλονίκης και όλης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας β) στην ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, γ) στη δημιουργία μιας συνολικής διαδραστικής βιωματικής εμπειρίας για τους επισκέπτες της ΠΚΜ και του Μουσείου, αλλά και στον τονισμό της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο Μουσείο –ως χώρου προβολής και ανάδειξης του πολιτισμικού αποθέματος– και των αρχαιολογικών χώρων από τους οποίους προήλθε αυτό, δ) στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του ΜΒΠ, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως πυλώνας διάχυσης μιας στοχευμένης πολιτικής πολιτιστικού τουρισμού, με την παράλληλη προβολή όλου του έργου που έχει υλοποιηθεί στο Μουσείο στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης εγκαινιάστηκε το Μάιο του 2004 θέτοντας ως στόχο να εντάξει την Ελλάδα στο χάρτη των διεθνών εκθέσεων βιβλίου και να δημιουργήσει ένα νέο κομβικό άξονα πολιτιστικών και εμπορικών συναλλαγών στο χώρο της παγκόσμιας εκδοτικής παραγωγής. Το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 800.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Αφορά στη διοργάνωση της 14ης, 15ης & 16ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου. Η έκθεση, που διαρκεί τέσσερις ημέρες και διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, είναι το πιο σημαντικό ετήσιο ραντεβού για το βιβλίο. Αναμένεται να συγκεντρώσει και πάλι εκατοντάδες εκδότες, συγγραφείς, μεταφραστές, λογοτεχνικούς πράκτορες, δημοσιογράφους, βιβλιοπώλες, βιβλιοθηκονόμους, ιδρύματα, φορείς και οργανισμούς για το βιβλίο από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, τη Δυτική Ευρώπη, τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και από όλο τον κόσμο. Μια ανοιχτή πρόσκληση από τον κόσμο του βιβλίου προς το αναγνωστικό κοινό που την αγκαλιάζει χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερο (το πιστό κοινό της ξεπερνά τις 55.000 – από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από όλη την Ελλάδα) η Έκθεση κατατάσσεται πλέον στους κορυφαίους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας.

Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης

Μετά πέντε συνεχόμενες επιτυχημένες διοργανώσεις, ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) υλοποιεί την έκτη καθώς και την έβδομη σε σειρά Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 360.000€,. χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο το Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιούνται εκθέσεις διεθνούς κύρους και κάλυψης, συνεργασίες με επιμελητές και εικαστικούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπράξεις με φορείς, παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο με σκοπό την προσέλκυση χιλιάδων επισκεπτών, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το ενιαίο σκεπτικό της 6ης Μπιενάλε Θεσσαλονίκης που συνυπογράφει το σύνολο της επιμελητικής ομάδας του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MoMus) θα διατρέξει τόσο την κεντρική και τις παράλληλες εκθέσεις, όσο και τις ειδικές διοργανώσεις του κεντρικού προγράμματος (Performance Festival, Residency Program, συναντήσεις με καλλιτέχνες, θεωρητικούς, συμπόσια, κ.λπ.) καθώς και τη συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, δημιουργικές ομάδες και άτομα.

Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 2.428.305€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Αφορά σε παρέμβαση με στόχο την υποστήριξη των παρακάτω διοργανώσεων: του 57ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο 2016 (3-13/11/2016), του 19ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2017 (3-12/3/2017), του 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο 2017 (2-12/11/2017), του 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2018 (2-11/3/2018), του 59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 2018 (1-11/11/2018), του 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ τον Μάρτιο του 2019 και του 60ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου τον Νοέμβριο του 2019.

Μέσω της δράσης υλοποιήθηκαν και θα υλοποιηθούν τα κυρίως προγράμματα των εκδηλώσεων, πλην των τμημάτων εκείνων που χρηματοδοτούνται από άλλους πόρους. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται: ο υποτιτλισμός των κινηματογραφικών προβολών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διοργανώσεων, μεταφράσεις και επιμέλειες κειμένων, η εκτύπωση των εντύπων πληροφόρησης του κοινού, της εφημερίδας ‘Πρώτο Πλάνο’, η κατασκευή υλικού προώθησης και σήμανσης των εκδηλώσεων, η απασχόληση έκτακτου προσωπικού και συνεργατών για εργασίες όπως: σχεδιασμός προγράμματος, παρουσιάσεις ταινιών στο κοινό, υποδοχή – φιλοξενία, οργάνωση και παραγωγή εκδηλώσεων, προώθηση και επικοινωνία, υπηρεσίες πληροφορικής, κρατήσεις, έκδοση και έλεγχος εισιτήριων, αγορά – film market, κίνηση ταινιών, προβολή ταινιών, κόστη ενοικίασης ταινιών (screening fees), ενοικιάσεις συμπληρωματικών χώρων, η φιλοξενία σε ξενοδοχεία των προσκεκλημένων των Φεστιβάλ (συντελεστές των ταινιών, παράγοντες της κινηματογραφικής αγοράς, δημοσιογράφοι ελληνικών και ξένων ΜΜΕ) και ενοικίαση εξοπλισμού για χρήση κατά τη διάρκεια των διοργανώσεων. Η δράση συμβάλλει μεταξύ άλλων στην αναβάθμιση της εικόνας του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της ΠΚΜ στο οποίο διοργανώνονται οι εκδηλώσεις, στη δημιουργία πρόσθετου τουριστικού ενδιαφέροντος, στην αύξηση της επισκεψιμότητας και στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΑΣΟΥΣ

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 345.278€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων του Φεστιβάλ Δάσους του ΚΘΒΕ για τις περιόδους 2017 και 2018. Το Φεστιβάλ Δάσους είναι ο σημαντικότερος πολιτιστικός και θεατρικός θεσμός της Θεσσαλονίκης κατά την θερινή περίοδο. Στόχος του έργου είναι το Φεστιβάλ Δάσους να αποτελέσει το επίκεντρο των θεατρικών εκδηλώσεων της Βόρειας Ελλάδας και των όμορων Βαλκανικών χωρών με την παρουσίαση σημαντικών παραγωγών από διακεκριμένους θεατρικούς οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, δίνοντας τη δυνατότητα στο θεατρόφιλο κοινό να παρακολουθήσει μοναδικές παραστάσεις. Στις παράλληλες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ περιλαμβάνονται: (α) η διοργάνωση κύκλου διαλέξεων και  εξειδικευμένων master classes από διακεκριμένους έλληνες καλλιτέχνες με διεθνή καριέρα, στην ενότητα εκδηλώσεων «Έλληνες του κόσμου» και (β) η διοργάνωση έκθεσης ιστορικών κοστουμιών από το βεστιάριο του ΚΘΒΕ. Η πράξη αποσκοπεί στην αναβάθμιση του καλλιτεχνικού και δημιουργικού έργου, στο διάλογο και τη δικτύωση με διεθνείς οργανισμούς και μεμονωμένους καλλιτέχνες, στην εξοικείωση του κοινού με την πολυπλοκότητα της τέχνης του θεάτρου, στην εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπων του θεάτρου, στην προώθηση των διαπολιτισμικών σχέσεων και την προβολή της ελληνικής θεατρικής παραγωγής, στην ανάδειξη της πόλης της Θεσσαλονίκης σε προορισμό πολιτιστικού τουρισμού.

Inspire Project

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 198.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Το «Inspire Project» είναι ένα εικαστικό εργαστήριο, το οποίο εστιάζει στην παραγωγή, προβολή και ενίσχυση του σύγχρονου καλλιτεχνικού έργου μέσα από συμμετοχικές και εκπαιδευτικές πρακτικές, όπως είναι αυτή ενός συλλογικού εργαστηρίου. Βασίζεται αφενός στην ετήσια πρόσκληση ενός διεθνώς καταξιωμένου καλλιτέχνη, ο οποίος θα αναλάβει κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευση νέων δημιουργών και στην παραγωγή νέου καλλιτεχνικού έργου, αφετέρου στην απονομή του «Βραβείου Inspire». Τα νέα αυτά καλλιτεχνικά έργα που θα παραχθούν, μαζί με επιλεγμένα έργα του προσκεκλημένου καλλιτέχνη, θα παρουσιάζονται στο κοινό σε μια κοινή έκθεση. Ταυτόχρονα, κάθε ετήσια διοργάνωση θα επιβραβεύει καλλιτέχνες, των οποίων έργο, που έχει παραχθεί μέσα στο πλαίσιο της διαδεδομένης πρακτικής του εργαστηρίου ή του προγράμματος φιλοξενίας – residency, έχει διακριθεί για την πρωτοτυπία του και την άρτια παραγωγή του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.