Αρχική Ειδήσεις στα Ελληνικά Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει την υποψηφιότητα της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της...

Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει την υποψηφιότητα της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021

Celestyal Cruises

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεσμεύεται όπως η στήριξη της υποψηφιότητας της Ελευσίνας δεν θα είναι μόνο πολιτική και ηθική, αλλά και υλική

eleusis21Εγκρίθηκε Ψήφισμα στήριξης της υποψηφιότητας της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021, από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Η Ελευσίνα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να καταστεί ένα βιώσιμο πολιτιστικό κέντρο.

Στο ψήφισμα τονίζεται χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων:
«Η Ελευσίνα διαθέτει ακριβώς τα χαρακτηριστικά εκείνα που της επιτρέπουν να αναδειχθεί η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ο αρχαιολογικός της χώρος και το μουσείο του παραμένουν από τους σημαντικότερος πολιτιστικός χώρους της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης ως φυσικό λιμάνι κοντά στην Αθήνα, από τα τέλη του 19ου αιώνα γίνεται ο κατεξοχήν τόπος βιομηχανικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, με πληθυσμό, σήμερα, 30.000 κατοίκους, ενώ ο πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου Πεδίου ξεπερνά τις 100.000.
Οι πολιτιστικές διαδρομές της Ελευσίνας παραμένουν ανεξίτηλες στο χθες και στο σήμερα. Δεν έσβησαν από την εγκληματική περιβαλλοντική υποβάθμιση που έχει υποστεί η πόλη εξαιτίας του βιομηχανικού της παρελθόντος, στο όνομα του κέρδους. Η Ελευσίνα είναι η πόλη εκείνη, με παρελθόν και μέλλον που μπορεί να στείλει το μοναδικό μήνυμα συνύπαρξης και υπέρβασης των αγκυλώσεων του παρόντος. Η Ελευσίνα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να καταστεί ένα βιώσιμο πολιτιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής, αλλά και ολόκληρης της Περιφέρειας».

Το πλήρες κείμενο του Ψηφίσματος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, έχει ως εξής:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατά την 29η Συνεδρίασή του στις 15.09.2016, συζήτησε σχετικά με την υποψηφιότητα της Ελευσίνας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021. Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου σημειώνουμε τα παρακάτω:

Ενάντια σε μία ρηχή και επιφανειακή προσέγγιση που θέλει τον πολιτισμό σε περίοδο κρίσης να αποτελεί πολυτέλεια, είναι βαθιά πεποίθηση μας πως ο πολιτισμός, ενταγμένος στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης και μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής, μπορεί να παίξει το ρόλο του καταλύτη στη μακροπρόθεσμη κοινωνικό – οικονομική ανάπτυξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο.
Με το θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, να έχει διαγράψει μια πορεία τριάντα χρόνων, με τα πλεονεκτήματα αλλά και τα προβλήματα που έχει αναδείξει, μπορεί κανείς να πει ότι τόσο η διεκδίκηση όσο και η ανάληψη αυτού του τίτλου μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο, ικανό να μεταμορφώσει μια πόλη, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην τόνωση των κρίσιμων τομέων της ανάπτυξης της κοινωνικής συνοχής και του περιβάλλοντος.
Οι πόλεις που διεκδικούν τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, μπορούν βάσιμα να προσδοκούν σε πολλαπλά οφέλη για την περιοχή και τους κατοίκους τους σε περισσότερους του ενός τομέα. Κι αυτό ανεξάρτητα της τελικής έκβασης της προσπάθειας, με τα αυτονόητα οφέλη στο κομμάτι του τουρισμού και των υποδομών που συνεπάγονται σε περίπτωση που η πόλη κατακτήσει το σχετικό τίτλο. Διότι αυτή καθαυτή η διεκδίκηση σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου συστηματικής προσπάθειας και σχεδιασμού, κατά την οποία:
Α) Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συνεργαστούν οι δημοτικές αρχές με όλους τους πολιτιστικούς, κοινωνικούς οικονομικούς και περιβαλλοντικούς φορείς, καθώς και με τους πολίτες τους και να αποφασίσουν για τη θέση που θα έχει ο πολιτισμός εντός της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής τους
Β) το αποτέλεσμα που θα προκύψει από την παραπάνω διαδικασία θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο αναγέννησης, για την ίδια την πόλη και τις γύρω περιοχές με επιδράσεις σε τομείς όπως αυτός καθαυτός ο πολιτισμός, ο τουρισμός, η παιδεία, η τοπική οικονομία, το περιβάλλον και άλλοι.
Το 2021, η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει, για τέταρτη φορά στην ιστορία της, τον θεσμό. Με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας, στις 13/1/2015, η δημοτική αρχή αποφάσισε να στηρίξει, διαμέσου του φορέα πολιτών Ελευσίς 21, την υποψηφιότητα της πόλης ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021. Η Ελευσίνα επιλέγει να επενδύσει στον πολιτισμό. Έχει έλθει πλέον το πλήρωμα του χρόνου, μια πόλη με μοναδικά χαρακτηριστικά, μια από τις πέντε ιερές πόλεις της αρχαιότητας, να φιλοξενήσει έναν θεσμό όπως αυτόν της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και να επωφεληθεί των κερδών που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Η Ελευσίνα διαθέτει ακριβώς τα χαρακτηριστικά εκείνα που της επιτρέπουν να αναδειχθεί η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ο αρχαιολογικός της χώρος και το μουσείο του παραμένουν από τους σημαντικότερος πολιτιστικός χώρους της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης ως φυσικό λιμάνι κοντά στην Αθήνα, από τα τέλη του 19ου αιώνα γίνεται ο κατεξοχήν τόπος βιομηχανικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, με πληθυσμό, σήμερα, 30.000 κατοίκους, ενώ ο πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου Πεδίου ξεπερνά τις 100.000.
Οι πολιτιστικές διαδρομές της Ελευσίνας παραμένουν ανεξίτηλες στο χθες και στο σήμερα. Δεν έσβησαν από την εγκληματική περιβαλλοντική υποβάθμιση που έχει υποστεί η πόλη εξαιτίας του βιομηχανικού της παρελθόντος, στο όνομα του κέρδους. Η Ελευσίνα είναι η πόλη εκείνη, με παρελθόν και μέλλον που μπορεί να στείλει το μοναδικό μήνυμα συνύπαρξης και υπέρβασης των αγκυλώσεων του παρόντος. Η Ελευσίνα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να καταστεί ένα βιώσιμο πολιτιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής, αλλά και ολόκληρης της Περιφέρειας
Κατά τις δεκαετίες 1960-1990, κυριάρχησαν στην πόλη η αγωνία και οι συνεχείς προσπάθειες των κατοίκων της για την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Προς το τέλος του 2000, με την αποβιομηχάνιση να έχει αφήσει το ισχυρό της αποτύπωμα, με μια σειρά από ανενεργές βιομηχανίες σε όλο το παραλιακό μέτωπο, η πόλη αναζήτησε εκ νέου την ταυτότητά της. Με μια σειρά ενεργειών (δημιουργία και ενίσχυση πολιτιστικών θεσμών όπως αυτός των Αισχυλείων, ο φωτισμός του αρχαιολογικού χώρου, η δημιουργία δύο νέων χώρων, που προορίζονται για πολιτιστικές δράσεις, το παλιό Ελαιουργείο και το πολιτιστικό κέντρο Λ. Κανελλόπουλος) έθεσε τις βάσεις προκειμένου η νέα αυτή ταυτότητα να συνδεθεί άρρηκτα με την ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού της πλούτου.
Η υπόθεση της Ελευσίνας είναι μια υπόθεση όλων μας, μια υπόθεση κοινού κώδικα πολιτισμού, μια υπόθεση πνεύματος και μια οικουμενική υπόθεση σύγχρονου ανθρωπισμού, που τη χρειάζεται η χώρα.
Για όλους αυτούς τους λόγους το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφασίζει να σταθεί δίπλα στην πόλη της Ελευσίνας, αλλά και όλης της Δυτικής Αττικής, στη διεκδίκησή της να ανακηρυχθεί Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Έχοντας υπόψη τις καλές πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί από άλλες διεκδικήτριες και τελικά νικήτριες πόλεις του θεσμού, τόσο σε ότι αφορά τη μεθοδολογία όσο και σε ότι έχει να κάνει με την οικονομική ενίσχυση της προσπάθειας, το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεσμεύεται όπως η προαναφερθείσα στήριξη της υποψηφιότητας της Ελευσίνας δεν θα είναι μόνο πολιτική και ηθική, αλλά και υλική.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.