Αρχική Ειδήσεις στα Ελληνικά Το ΞΕΕ Προβαίνει σε Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Πλατφόρμα...

Το ΞΕΕ Προβαίνει σε Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Πλατφόρμα ηλεκτρονικών κρατήσεων»

Celestyal Cruises

XEE_HCHΣε ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου «Πλατφόρμα ηλεκτρονικών κρατήσεων, οργάνωσης ταξιδίων και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Συνεργιών στον Τομέα του Τουρισμού», προβαίνει το ΞΕΕ.

Τι αναφέρει η προκήρυξη:

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου «Πλατφόρμα ηλεκτρονικών κρατήσεων, οργάνωσης ταξιδίων και Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Συνεργιών στον Τομέα του Τουρισμού». Είδος σύμβασης: Ταξινόμηση κατά CPV 72000000 – «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη»

Ο Προϋπολογισμός του Έργου, χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ και μηδέν Λεπτών, €920.000,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €747.967,48 – ΦΠΑ (23 %): €172.032,52). Τα δικαιώματα προαίρεσης του Έργου περιλαμβάνουν συντήρηση για τη διάρκεια της ΠΕΣ μετά την περίοδο εγγύησης καθώς και επιπλέον φυσικό αντικείμενο έργου και ανέρχονται αθροιστικά έως του ποσού των τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ και μηδέν λεπτών – €460.000,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €373.983,74 ΦΠΑ 23%: €86.016,26).

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε. Π. «Αττική 2007 – 2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από τo  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10/11/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στα γραφεία του Ξ.Ε.Ε (Σταδίου 24, 10564, Αθήνα, 6ος όροφος), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης. Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή κοινοπραξίες αυτών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Το Ξ.Ε.Ε δικαιούται να προβεί σε ματαίωση ή αναβολή του διαγωνισμού σε οποιαδήποτε φάση του, χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση αποζημίωσης των συμμετεχόντων σε αυτό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού από τα γραφεία του Ξ.Ε.Ε (Σταδίου 24, 10564, Αθήνα, 6ος όροφος) ή από το διαδικτυακό τόπο www.grhotels.gr, και θα συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους για την αποστολή τυχόν διευκρινήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Αναθέτουσα Αρχή, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης μέχρι τις 20/10/2014.

Αρμόδιος εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο κ. Ανδρουτσάκης Χρήστος τηλ: 213 2169930, Fax: 210 3225449, email:androutsakis@grhotels.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.