Αρχική Ειδήσεις στα Ελληνικά LAMDA Development: Το 7,88% των μετοχών, στην TPG-Axon Management LP

LAMDA Development: Το 7,88% των μετοχών, στην TPG-Axon Management LP

Odysseas_Athanassiou_PhotoΗ εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοίνωσε, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005 σε συνδυασμό με τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι την 19.6.2014, σύμφωνα με την από ίδια ημερομηνία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη στην πώληση του συνόλου των 3.497.599 ιδίων μετοχών που κατείχε (και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,88% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) στην εταιρεία “TPG-Axon Management LP” έναντι συνολικού τιμήματος €16.963.355,15 ήτοι €4,85 ανά μετοχή. Κατόπιν της ανωτέρω συναλλαγής η Εταιρεία δεν είναι πλέον κάτοχος ιδίων μετοχών.
Η εταιρεία “TPG-Axon Management LP” αποτελεί μια διεθνή εταιρεία επενδύσεων που επικεντρώνεται σε long και short επενδύσεις ανά την υφήλιο βασιζόμενη στη θεμελιώδη ανάλυση (fundamentals) και επενδύει κυρίως σε μετοχές. Η “TPG-Axon Management LP”  παρέχει τις υπηρεσίες της σε ιδιώτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας, συνταξιοδοτικά ταμεία, τραπεζικά ιδρύματα και άλλους θεσμικούς επενδυτές. Η εταιρεία έχει την έδρα της στη Νέα Υόρκη και γραφεία στο Χονγκ Κονγκ και το Τόκιο. Η είσοδος της  “TPG-Axon Management LP” στο μετοχικό σχήμα της Εταιρείας είναι μεγάλης σημασίας, αφού αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για την Εταιρεία και τους μετόχους της σε επίπεδο στρατηγικής και τεχνογνωσίας ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την πρόσβαση της Εταιρείας στις διεθνείς αγορές συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό συνολικά στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας.
Σε συνέχεια της συμφωνίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, κ. Οδυσσέας Αθανασίου, δήλωσε:
«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος με την ολοκλήρωση της συμμετοχής της “TPG – Axon Management LP” στη LAMDA Development. Η στρατηγική συμμετοχή μιας επενδυτικής εταιρείας παγκόσμιας εμβέλειας ανοίγει νέους ορίζοντες στην Εταιρεία, όχι μόνο στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, αλλά και σε κλάδους ευρύτερης σημασίας. Πρόκειται για μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης διεθνών κεφαλαίων στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».