Αρχική Εκπαίδευση ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

88Το Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Αθήνας μας έστειλε το παρακάτω ψήφισμα

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας συνεδρίασε στις 6/2/2013 με θέμα το σχέδιο «Αθηνά», για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και ειδικά, για την  χωρίς καμία αιτιολογία ή επιστημονική μελέτη πρόταση του για κατάργηση του Τμήματος.
     Τα μέλη της Γ.Σ. δηλαδή το σύνολο των εκπαιδευτικών του τμήματος, ο εκπρόσωπός των μελών του Ειδικού τεχνικού προσωπικού και οι εκπρόσωποι των φοιτητών, μετά από αναλυτική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους :
Α) Την ιστορική διαδρομή και προσφορά του Τμήματος όπως αυτή περιγράφεται συνοπτικά στη συνέχεια.
    Α. 1) Υφιστάμενη κατάσταση
Το Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας μαζί με τα αντίστοιχα της Θεσσαλονίκης, Πάτρας,  Κρήτης  και Λάρισας αποτελούν τα μοναδικά τμήματα εκπαίδευσης τουριστικής κατεύθυνσης σε προπτυχιακό επίπεδο στην ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας τα τελευταία σαράντα χρόνια. Το Τμήμα βρίσκεται στην έδρα όλων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων και Ενώσεων Τουρισμού της χώρας  καθώς και του διεθνούς αερολιμένος Ελ. Βενιζέλος.
Μέσω  του προγράμματος  της πρακτικής άσκησης  αλλά και με τους αποφοίτους του το Τμήμα καλύπτει το σύνολο των ξενοδοχείων και τουριστικών γραφείων του νομού Αττικής.
Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών του είναι προσαρμοσμένο τόσο στις σύγχρονες εξελίξεις του τουρισμού, όσο και στις ανάγκες της αγοράς, συνδυάζει θεωρητικές γνώσεις και εργαστηριακές πρακτικές και καλύπτει  τις Μίκρο και Μάκρο προσεγγίσεις του Τουριστικού Τομέα και της Τουριστικής Επιχείρησης.
Συγκροτείται από τρεις Τομείς:
α)  Τον Τομέα των Οικονομικών Επιστημών και Υποδομής
β) Τον Τομέα  Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
γ) Τον Τομέα  των Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Μονάδων.
Παρέχει τη δυνατότητα για διδασκαλία σε  πολλά μαθήματα αιχμής όπως: Επιχειρηματικότητα και Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων στον Τουρισμό, Αειφορία, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στον Τουρισμό, κ.λ.π..
Το Τμήμα διαθέτει  άριστες υποδομές σε αίθουσες και εργαστήρια.
Το Τμήμα  έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την Εσωτερική Αξιολόγηση από την ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Αθήνας και βρίσκεται στην φάση της Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ.

Α.2) Εκπαιδευτικό προσωπικό

Το Ε.Π.  του  Τμήματος έχει ιδιαίτερα υψηλή κατάρτιση  όπως αυτό πιστοποιείται από τις αξιολογήσεις του και το υψηλού επιπέδου ερευνητικό, συγγραφικό και επιστημονικό έργο που διαθέτει στην  Ελλάδα και την αλλοδαπή.
Τα επιστημονικά συγγράμματα που διδάσκονται στο τμήμα σχεδόν στο σύνολό τους  έχουν γραφεί από το Ε.Π. του Τμήματος.
Ο μεγαλύτερος όγκος των βιβλίων που αφορούν στην επιστήμη του Τουρισμού και διδάσκονται σε Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα) έχει γραφεί από μέλη Ε.Π. του Τμήματος.
Το Ε.Π. συμμετέχει στα ερευνητικά προγράμματα Αρχιμήδης και  Θαλής, σε ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την  Πρακτική Άσκηση.
Τα μέλη του Ε.Π. συμμετέχουν και συμμετείχαν σε πολλές επιτροπές της ελληνικής Πολιτείας στον Τουρισμό και στον Ε.Ο.Τ.
Α.3) Δραστηριότητες – Διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας

Το Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας:
Συνεργάζεται με τουριστικούς φορείς και ενώσεις όπως:  το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.),   Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής (Ε.Ξ.Α.Α.), “Πανελλήνια Ένωση Γραφείων Οργανωτών Συνεδρίων” (HAPCO), κ.α., έχοντας υπογράψει τα σχετικά πρωτόκολλα συνεργασίας.
Εκδίδει δύο επιστημονικά περιοδικά για τον Τουρισμό με το σύστημα κριτών.
Διοργανώνει δημόσια παρουσίαση των Πτυχιακών εργασιών των φοιτητών του,  που έχουν ερευνητική κατεύθυνση και αφορούν τον χώρο του Τουρισμού και  της Διοίκησης  των Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Διοργανώνει επίσης πολλές εκδηλώσεις  σε θέματα αιχμής που άπτονται του γνωστικού πεδίου του τουρισμού.
Αποτελεί την κύρια πηγή στελεχιακού δυναμικού υψηλού κύρους στις τοπικές και όχι μόνο επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού, του επισιτιστικού κλάδου και του ταξιδιωτικού εμπορίου.

Οι απόφοιτοί μας:
‘Έχουν διαπρέψει και διαπρέπουν ως μέλη ακαδημαϊκών κοινοτήτων ξένων και ελληνικών Πανεπιστημίων.
Διακρίνονται ως υψηλόβαθμα στελέχη ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων εντός και εκτός Ελλάδος.
Ασκούν ιδιωτική πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα στα πλαίσια τουριστικών επιχειρήσεων, με επιδράσεις στην ευρύτερη προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στον τουρισμό.

Β) Ερωτήματα που προκαλεί η κατάργηση του τμήματος διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων  του ΤΕΙ Αθήνας όπως:

Ποια είναι τα κίνητρα της καταστροφής του τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων σε μια χώρα που το συγκριτικό της πλεονέκτημα σε περίοδο κρίσης και οικονομικής ύφεσης είναι ο Τουρισμός και κατά συνέπεια, η ουσιαστική ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του, επιτάσσει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ο ρόλος της Ανώτατης Τουριστικής Εκπαίδευσης που παρέχεται από τα ΤΕΙ της χώρας, καθώς και η συσσωρευμένη εμπειρία τους αλλά και τα σημαντικότατα επιτεύγματά τους τις τελευταίες δεκαετίες.
Ποιοι ωφελούνται από την κατάργηση του τμήματος και τη μη ύπαρξή του στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου;
Το κενό που θα υπάρξει θα καλυφθεί με προγράμματα κατάρτισης και από τα ιδιωτικά κολέγια;
Η κατάργηση του τμήματος είναι συμβατή με τους  στρατηγικούς στόχους του ίδιου του σχεδίου «Αθηνά» για την:
Εκπλήρωση του θεμελιώδους ρόλου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική.
Προώθηση της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας και τη σύνδεση των ιδρυμάτων  με την αγορά εργασίας.
Γιατί το Υπουργείο Παιδείας δείχνει να αγνοεί την πραγματικότητα και συμπράττει τόσο απροκάλυπτα με επιχειρηματικά συμφέροντα και συντεχνιακές παρεμβάσεις πάσης φύσης;

Αποφάσισαν ομόφωνα όπως:
Απορρίψουν την πρόταση του σχεδίου «Αθηνά» και ζητούν από όλους τους αρμόδιούς φορείς όπως το Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας συνεχίζει αυτόνομα τη λειτουργία του ως ανεξάρτητο τμήμα της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας
Αγωνιστούν επίσης για άμεση:
Αναγνώριση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που πέντε χρόνια τώρα  «κοιμούνται» στο Υπουργείο Παιδείας.
Προκήρυξη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού.
Μεταφορά του νέου τμήματος με έδρα τις Σπέτσες και  λειτουργία στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ στο τμήμα μας.
Δημοσιοποιήσουν τη θέση τους αυτή σε όλα τα ΜΜΕ καθώς και σε όλα τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων.

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.