Αρχική Τουρισμός Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού

Όλγα ΚεφαλογιάννηΣε δημόσια διαβούλευση μέχρι τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013, τέθηκε, από το Υπουργείο Τουρισμού το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις».
«Το Υπουργείο  Τουρισμού αναμένει τις σχετικές εισηγήσεις όλων των εμπλεκομένων μερών».

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου.

[scribd id=120571070 key=key-20qfxqrxn6jgy7k9q8z8 mode=scroll]

Σύμφωνα με σημείωμα που έστειλε, η υπουργός Τουρισμού, κα Ολγα Κεφαλογιάννη, με αυτό το σχέδιο νόμου επιδιώκεται ο εξορθολογισμός και η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, την διευκόλυνση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, την εξοικονόμηση πόρων και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων την χώρας στον τομέα αυτό. Εν συνεχεία ρυθμίζονται ζητήματα που αίρουν χρόνιες αγκυλώσεις που επέβαλλαν αναχρονιστικοί νόμοι οι οποίοι εμπόδιζαν την τουριστική οικονομία να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς και να καταστεί ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον. 

Η Υπουργός σημειώνει επίσης ότι  “Δεδομένης της  αναπτυξιακής σημασίας του τουρισμού στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της  εθνικής οικονομίας, σας καλούμε  να συμμετέχετε στη δημόσια αυτή διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Το Υπουργείο  Τουρισμού αναμένει τις σχετικές εισηγήσεις όλων των εμπλεκομένων μερών.”

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 3 μ.μ. και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Σχετικά με τον ΕΟΤ

• Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των δομών και υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και ενίσχυσης του επιτελικού του ρόλου, μεταφέρεται στο Υπουργείο Τουρισμού η Διεύθυνση Μελετών και Επενδύσεων του Ε.Ο.Τ. και μέρος της Διεύθυνσης Ποιοτικού ελέγχου και εποπτείας της αγοράς (που αφορά σε προτάσεις για ρυθμίσεις).

• Μεταφέρεται από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 12 του ν.4002/2011 (one stop shop).

• Ανασυγκροτείται η Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς του ΕΟΤ με στόχο την καλύτερη εποπτεία και τον έλεγχο των τουριστικών επιχειρήσεων και υποδομών.

• Θεσπίζονται στο υπουργείο Τουρισμού θέσεις Τουριστικών Ακολούθων στις χώρες όπου δεν λειτουργούν Γραφεία Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. και ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης και εύρυθμης λειτουργίας τους.• Με απόφαση του υπουργού Τουρισμού και σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ., μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία των Γραφείων Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ.

Σχετικά με το Υπουργείο Τουρισμού

• Μετά την κατάργηση και συγχώνευση των υπηρεσιών του Ο.Τ.Ε.Κ. στο Υπουργείο Τουρισμού και με στόχο τη ρύθμιση των θεμάτων Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,  συστήνεται στο Υπουργείο Τουρισμού Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης, υπαγόμενη στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, Οικονομικής και Διοικητικής Οργάνωσης.

• Συστήνεται στο Υπουργείο Τουρισμού, Παρατηρητήριο Τουρισμού με στόχο την αξιοποίηση των στοιχείων και των πορισμάτων του «Δορυφόρου Λογαριασμού», τη μελέτη της τουριστικής αγοράς και την έκδοση πορισμάτων για την τουριστική ανάπτυξη.

• Συγκροτείται στο Υπουργείο Τουρισμού Διαρκής Συντονιστική Επιτροπή για θέματα Τουρισμού σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, υπό την προεδρία του Υπουργού Τουρισμού.

• Μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής, Οικονομικής και Διοικητικής Οργάνωσης η Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης του Υπουργείου Τουρισμού.

• Καθορίζονται οι ορισμοί, ρυθμίζονται ζητήματα αναγνώρισης, πιστοποίησης λειτουργίας εργαστηρίων και οικονομικής εκμετάλλευσης ιαματικών φυσικών πόρων με στόχο την ανάπτυξη του Ιαματικού Τουρισμού.

Για την ενίσχυση της επιχειρητικότητας – Επενδύσεις

• Βελτιώνεται το θεσμικό πλαίσιο και ορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας Οργανωμένων Υποδοχέων Τουριστικών Δραστηριοτήτων.• Διευρύνεται το πεδίο των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής με την ένταξη και την εγκαταστάσεων ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ. κέντρα ιαματικής θεραπείας- θερμαλισμού, αναζωογόνησης, ευεξίας, αισθητικής, καταδυτικού τουρισμού, εγκαταστάσεις ανάδειξης περιβαλλοντικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων κ.α.)., εφόσον ενσωματώνονται λειτουργικά στο τουριστικό κατάλυμα. Προβλέπεται, επιπλέον, η χρονομεριστική μίσθωση και υπάρχουν προβλέψεις και για καταλύματα με γκολφ.

• Εισάγεται ένα νέο τουριστικό προϊόν, και δίδεται η δυνατότητα λειτουργίας Ξενοδοχείων Συνιδιοκτησίας (condo hotels), τα οποία μπορούν να λειτουργούν με μακροχρόνιες εκμισθώσεις.• Δίδεται η δυνατότητα εκμίσθωσης και τουριστικών επαύλεων μέχρι τρεις μήνες ανά έτος.• Ρυθμίζονται θέματα χαρακτηρισμού, οριοθέτησης, χωροθέτησης και ανάπτυξης περιοχών ΠΟΤΑ.• Καθορίζονται οι όροι δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων εντός οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.• Προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα σε συνδυασμό με ειδικές τουριστικές υποδομές.• Καθορίζονται οι ζώνες ανάπλασης και οι γενικές χρήσεις γης καθώς και οι γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για την ολοκληρωμένη ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου Αττικής με τη δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου διεθνούς εμβέλειας.• Ρυθμίζονται θέματα Ειδικών Φόρων και Τελών σε ακίνητα του ν. 3342/2005. Επιβάλλεται ειδικός φόρος υπέρ των οικείων Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού σε ποσοστό 0,50% επί των εισπράξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στα Ολυμπιακά Συγκροτήματα, τα οποία απαλλάσσονται κάθε άλλου φόρου.• Επιτρέπονται προσωρινές και λυόμενες εγκαταστάσεις για έκτακτες εκδηλώσεις μέγιστης διάρκειας 4 μηνών στα Ολυμπιακά συγκροτήματα.• Απλοποιείται το πλαίσιο αδειοδότησης και χωροθέτησης και τακτοποιούνται λειτουργικά οι τουριστικοί λιμένες οι οποίοι δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας.• Δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης των επιτρεπόμενων χρήσεων σε περιοχές του διατάγματος για την παραλιακή ζώνη της Αττικής.

• Επιλύονται θέματα οριοθέτησης των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας και δίνεται προθεσμία 2 ετών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.• Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων εντός ζώνης τουριστικού λιμένα, Κυριακές και αργίες για τουριστικούς σκοπούς.Επίσης ρυθμίζονται διάφορα θέματα όπως

• Η σύσταση Γενικού Μητρώου και Υπηρεσία Μιας Στάσης στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της.

• Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα διαθέσιμα κεφάλαια του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

• Τακτοποιούνται θέματα κατάταξης επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων δωματίων σε μικρά νησιά.

• Προσαρμόζεται στις σημερινές συνθήκες της αγοράς το αντάλλαγμα απλής χρήσης αιγιαλού από τα ξενοδοχειακά καταλύματα.• Ρυθμίζονται οι προδιαγραφές, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας και οι κυρώσεις για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα.

• Επιλύονται οι εκκρεμότητες σε σχέση με τη λειτουργική τακτοποίηση των αυθαιρέτων σε τουριστικές εγκαταστάσεις.• Ρυθμίζονται θέματα αδειοδότησης και κυκλοφορίας νέων και μεταχειρισμένων ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης.• Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν γραφεία ενοικίασης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε.

• Δεν επιτρέπεται η άσκηση συγκοινωνιακού έργου στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης.• Διευρύνεται ο τύπος των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων των τουριστικών επιχειρήσεων.

• Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αξιοποίηση των ακινήτων και εγκαταστάσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.