Αρχική Οικονομία Προτάσεις ΣΕΤΕ που αφορούν στην άρση των σημαντικότερων εμποδίων για την ενίσχυση...

Προτάσεις ΣΕΤΕ που αφορούν στην άρση των σημαντικότερων εμποδίων για την ενίσχυση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής τουριστικής επιχειρηματικότητας

Celestyal Cruises

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη, με κοιν. στην Υπουργό Τουρισμού,  Όλγα Κεφαλογιάννη, απέστειλλε ο ΣΕΤΕ επιστολή με τις προτάσεις του ώστε να επιτευχθεί η άρση των σημαντικότερων εμποδίων με άμεσο στόχο την ενίσχυση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής τουριστικής επιχειρηματικότητας.

 

Συγκεκριμένα ο ΣΕΤΕ στην επιστολή του αναφέρει τα προβλήματα και προτείνει λύσεις ως εξής:

Για την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Όσον αφορά τη Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Πρόβλημα
Μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες έγκρισης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ). Καμία δέσμευση από τις αρμόδιες υπηρεσίες ως προς την τήρηση τιθέμενων προθεσμιών. Πλήθος συναρμοδιοτήτων. Πολλαπλές επισκέψεις επενδυτή για προώθηση φακέλου.

Πρόταση
Εκπόνηση / υιοθέτηση απλών προδιαγραφών ΜΠΕ. Καθιέρωση ρήτρας άπρακτων προθεσμιών. Αδειοδότηση μια στάσης outsourcing του ελέγχου ΜΠΕ.  

Όσον αφορά την Άδεια εγκατάστασης λειτουργίας

Πρόβλημα
Παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις στην αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων, η χορήγηση αδειών εγκατάστασης-λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων παραμένει εξαιρετικά γραφειοκρατική.

Πρόταση
Περαιτέρω μείωση του αριθμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά 50%. Χορήγηση ηλεκτρονικής άδειας λειτουργίας για κάθε είδος τουριστικής δραστηριότητας, άμεσα με την υποβολή του φακέλου. Κατάργηση των πολλαπλών αδειών και χορήγηση ενός σήματος λειτουργίας ανά επιχείρηση. Αδειοδότηση μίας στάσης. Καθιέρωση ρήτρας άπρακτων προθεσμιών.

Όσον αφορά τη Χωροθέτηση

Πρόβλημα
Ανεπαρκής χωροταξικός σχεδιασμός για τουριστικές επενδύσεις. Μη ανταγωνιστικοί όροι δόμησης για τουριστικά καταλύματα. Μεγάλη απόσταση από τον αιγιαλό. Ανυπαρξία κινήτρων για δημιουργία τουριστικών επενδύσεων αιχμής, υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Πρόταση
Ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό, πολεοδομικά κίνητρα για επενδύσεις υψηλής ποιότητας και απόδοσης. Μείωση της απόστασης δόμησης από την γραμμή του αιγιαλού στα 30μ., όσο και για την κατοικία και την βιομηχανία.

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Επισυνάπτεται σχετικό  HYPERLINK “http://www.sete.gr/Ypomnima1.doc” Υπόμνημα 1.

Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Επισυνάπτεται σχετικό  HYPERLINK “http://www.sete.gr/Ypomnima2.doc” Υπόμνημα 2.

Δ. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ

Υπεραστικές Συγκοινωνίες

Πρόβλημα
Διατηρείται ακόμα το μονοπώλιο των ΚΤΕΛ στις υπεραστικές συγκοινωνίες. Αποτέλεσμα η παροχή υπεραστικών μεταφορών με χαμηλότερη ποιότητα σε υψηλότερο κόστος.
 
Πρόταση
Άμεση άρση του μονοπωλίου των ΚΤΕΛ και όχι με ορίζοντα το 2015. Πλήρης απελευθέρωση των χερσαίων επιβατικών μεταφορών με ΔΧ οχήματα.

Επίγειες Μεταφορές

Πρόβλημα
Δεν είναι απελευθερωμένη η ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με παροχή υπηρεσίας οδηγού (chauffeuring). Δεν επιτρέπεται η ενοικίαση φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε ημερήσια βάση. Δεν είναι τέλος απελευθερωμένη η μεταφορά πελατών από τουριστικές επιχειρήσεις χωρίς κόμιστρο με λιμουζίνες, mini van και οχήματα 4×4 ιδιωτικής χρήσης. Αποτέλεσμα, η έλλειψη αναγκαίων εργαλείων μεταφοράς που αποτελούν παγκόσμια πρακτική.

Πρόταση
Άμεση απελευθέρωση της αδειοδότησης των παραπάνω μέσων μεταφοράς. Αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως για τη μεταφορά προσώπων χωρίς κόμιστρο που χρησιμοποιούνται από τις τουριστικές επιχειρήσεις, να αποδεσμευτούν από την υποχρέωση έγκρισης από τις τοπικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, ώστε να σταματήσει η επιλεκτική εφαρμογή του νόμου από τις διευθύνσεις, να ανασταλούν οι πελατειακές τακτικές και να αρθούν τα μονοπώλια στη μεταφορά προσώπων.  

3. Άδειες οδήγησης

Πρόβλημα
Υπήκοοι τρίτων χωρών οφείλουν να κατέχουν διεθνή άδεια οδήγησης προκειμένου να οδηγήσουν στη χώρα μας με αποτέλεσμα την απώλεια κάθε χρόνο σημαντικού αριθμού ενοικιάσεων αυτοκινήτων.

Πρόταση
Άμεση τροποποίηση του Κ.Ο.Κ. ώστε να επιτρέπεται σε τουρίστες εκτός χώρων Ε.Ε. η οδήγηση αυτοκινήτου με ισχύουσα εθνική άδεια οδήγησης, εφ’ όσον σε αυτήν αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες όσα στοιχεία ορίζει ως απαραίτητα η Σύμβαση της Βιέννης.

Ε. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Επισυνάπτεται σχετικό  HYPERLINK “http://www.sete.gr/Ypomnima3.doc” Υπόμνημα 3.

Πρόβλημα
Το ρυθμιστικό πλαίσιο που υπάρχει για τις αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ της Ε.Ε. και χωρών εκτός, δεν επιτρέπει σε αεροπορικές εταιρείες εκτός Ε.Ε. στους επιβάτες και στις επιχειρήσεις αποστολής φορτίου να εκμεταλλευτούν πλήρως τα οφέλη των ελεύθερων αγορών (δικαίωμα Πέμπτης, Έκτης, Έβδομης Ελευθερίας).

Πρόταση
Να υπάρξει μια διεξοδική συμφωνία «ανοιχτού ουρανού» (εναέριου χώρου) με χώρες εκτός Ε.Ε. η οποία θα συνδυάζει το άνοιγμα της αγοράς, θα αυξήσει την ζήτηση και τον ανταγωνισμό και θα προσελκύσει ξένες αεροπορικές εταιρείες εκτός Ε.Ε., να επιβιβάζουν και να αποβιβάζουν στη χώρα μας. Οι αεροπορικές μεταφορές είναι ουσιαστικής σημασίας για τις εμπορικές και τουριστικές σχέσεις της χώρας μας με άλλες χώρες εκτός Ε.Ε.

ΣΤ. VISA SCHENGEN

Πρόβλημα
Χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία έκδοσης Visa Schengen στις αναδυόμενες αγορές τόσο για μεμονωμένους τουρίστες όσο και για groups.

Πρόταση
Μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Χορήγηση Visa εντός 24 ωρών. Χορήγηση Visa πολλαπλών εισόδων κατ’ ελάχιστο στο 30% στις χορηγήσεις θεωρήσεων. Επέκταση των visa centers σε όλες τις χώρες στόχους του ελληνικού τουρισμού.

Ζ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΜΟΥΣΕΙΑ

Πρόβλημα
Υψηλή γραφειοκρατία και καθυστερήσεις  στην παραχώρηση χρήσης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων για εκδηλώσεις και συνέδρια. Ωράρια λειτουργίας μη προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επισκεπτών.

Πρόταση
Περιορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών και απλοποίηση της διαδικασίας χρήσης αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και δημοσίων ιδρυμάτων (π.χ. Μουσείο της Ακρόπολης, Ζάππειο Μέγαρο, κτλ) για τις ανάγκες συνεδρίων και εκδηλώσεων. Αναδιοργάνωση και ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων. Επιμήκυνση του ωραρίου και των ημερών λειτουργίας. Βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, παροχή ηλεκτρονικών συστημάτων ξενάγησης σε όλες τις βασικές αγορές / στόχους και σχεδιασμός ειδικής τιμολογιακής πολιτικής για συνέδρια, groups, κλπ.  

Η. ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Πρόβλημα
Αργή ανάπτυξη ενός κρίσιμου κλάδου στον οποίο η χώρας μας διαθέτει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. To 2012 μάλιστα υπήρχε σημαντική πτώση ζήτησης του προορισμού Αθήνα. Μη επαρκής ανάπτυξη του home porting.

Πρόταση
Νέος θεσμικός τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των λιμένων της χώρας με κεντρικό ιδιωτικό management, διατήρηση από το κράτος μόνο του στρατηγικού τμήματος δρομολογίων, ασφάλειας κλπ. και δημιουργία ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής για τις χρεώσεις και μονοπωλιακές καταστάσεις. Στη συνέχεια ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών με ανταγωνιστικά τιμολόγια και παροχή υπηρεσιών. Σημειώνεται η δημιουργία νέου υπερσύχρονου λιμένα κρουαζιέρας στην Κωνσταντινούπολη.

Θ. ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ

Πρόβλημα
Η ακτοπλοΐα της χώρας βρίσκεται σήμερα σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και απειλείται με άμεση κατάρρευση. Μεταξύ 2009 και 2012 τα καύσιμα αυξήθηκαν 105% και η επιβατική κίνηση μειώθηκε κατά 30%. Απαιτούνται σοβαρές παρεμβάσεις για την επίλυση του προβλήματος.

Πρόταση
Κατάργηση της υποχρεωτικής δεκάμηνης δρομολόγησης και απασχόλησης των πληρωμάτων. Κατάργηση των οργανικών θέσεων που προβλέπονται από το ΠΔ 177/74 που είναι εκτός σημερινής διεθνούς πρακτικής, και εφαρμογή των διεθνών κανονισμών σε ότι αφορά  την στελέχωση, την ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων. Όσον αφορά το ξενοδοχειακό προσωπικό, ελεύθερος καθορισμός αριθμού πληρώματος όπως και στα τουριστικά καταλύματα. Κατάργηση των υποχρεωτικών εκπτώσεων που προβλέπονται στην ΚΥΑ 3324.1/15/03. Μείωση των λιμενικών χρεώσεων.

Ι. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πρόβλημα
Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας μπορεί να καταστεί παγκόσμιο κέντρο θαλάσσιου τουρισμού, το μερίδιο της βαίνει συνεχώς μειωμένο με μεγάλη αύξηση ανταγωνιστών, όπως η Κροατία και η Τουρκία. Κύριος λόγος, η ανυπαρξία θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των μαρίνων με ιδιωτικό management και ανταγωνιστικούς φορολογικούς, νομοθετικούς και αναπτυξιακούς όρους όπως και σειρά αντικινήτρων που εμποδίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του θαλάσσιου τουρισμού.

Πρόταση
Σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσει η επεξεργασία νέου θεσμικού/ νομοθετικού/ φορολογικού πλαισίου για τον θαλάσσιο τουρισμό.

Κ. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.

Παράνομες τουριστικές επιχειρήσεις

Πρόβλημα
Παράνομα καταλύματα και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις πάσης φύσεως, μη έκδοση νόμιμων παραστατικών με αποτέλεσμα κακή ποιότητα υπηρεσιών, εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή, αθέμιτο ανταγωνισμό.

Πρόταση
Αναδιοργάνωση και ενίσχυση του ΕΟΤ (ΠΥΤ) με στόχο την δημιουργία σώματος ελεγκτών τουρισμού με διευρυμένες αρμοδιότητες στο σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών. Ενσωμάτωση στο σώμα εκπροσώπων φορέων, του ΣΔΟΕ και της αστυνομίας.

Παραβατικότητα τουριστικών επιχειρήσεων

Πρόβλημα
Μη τήρηση από ορισμένες τουριστικές επιχειρήσεις των προδιαγραφών λειτουργίας και των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής. Σημαντική φοροδιαφυγή λόγο μη έκδοσης αποδείξεων ή τιμολογίων και εισφοροδιαφυγή λόγω ύπαρξης αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας. Αποτέλεσμα μειωμένη ποιότητα υπηρεσιών, μείωση εσόδων του δημοσίου από φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή, αθέμιτος ανταγωνισμός.

Πρόταση
Αναδιοργάνωση και ενίσχυση ως άνω του ΕΟΤ (ΠΥΤ). Δημιουργία συγκεκριμένων ελεγκτικών πρωτοκόλλων (check list) ανά είδος τουριστικής επιχείρησης. Βελτίωση του ελεγκτικού μηχανισμού του ΣΕΠΕ με έμφαση στην καταπολέμηση της αδήλωτης ή ανασφάλιστης εργασίας. Εντατικοποίηση των ελέγχων και αναλογικοποίηση των ποινών. Υποχρεωτική πληρωμή μισθοδοσίας και εισφορών μέσω τραπέζης.

Λ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαγωνισμοί του δημοσίου

Πρόβλημα
Πολύπλοκη και γραφειοκρατική διαδικασία συμμετοχής των επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς του δημοσίου. Πλήθος δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών εγγράφων.

Πρόταση
Υιοθέτηση ηλεκτρονικής ταυτότητας επιχείρησης για κάθε χρήση σε όλες τις σχέσεις της με τις δημόσιες υπηρεσίες. Απαρέγκλιτη εφαρμογή του ΠΔ 118/2007. Ορθή διατύπωση του διαγωνισμού, ώστε να αφορούν τους πραγματικά δικαιούμενους με βάση την τουριστική νομοθεσία.

Μ. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Πρόβλημα
Καθυστερήσεις στην επιστροφή του επενδυτικού ΦΠΑ στις επιχειρήσεις. Καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων και του δημοσίου συμπεριλαμβανομένης και την τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πρόταση
Δέσμευση του δημοσίου για εξόφληση εντός 60 ημερών. Ενσωμάτωση στο Εθνικό δίκαιο της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.