Home Health Τηλεϊατρική στα Ξενοδοχεία

Τηλεϊατρική στα Ξενοδοχεία

Τηλεϊατρική στα ΞενοδοχείαΝέα υπηρεσία τηλεϊατρικής σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες παρέχεται από την εταιρεία hoMed, σε συνεργασία με την εταιρεία MobileHome και την υποστήριξη των εταιρειών Cisco και Vidavo.

Η ιατρική εταιρεία hoMed που δραστηριοποιείται από το 1995 στο χώρο της επείγουσας εξωνοσοκομειακής ιατρικής με τον τετραψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης 1144 και έχει αναπτύξει το μοντέλο της κατ’ οίκον νοσοκομειακής περίθαλψης, συνήψε πρόσφατα σύμβαση στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία MobileHome, εταιρεία αυτοματισμών και τηλεματικής, που συνθέτει και ολοκληρώνει τις απαραίτητες τεχνικές υποδομές τηλεϊατρικής, βασιζόμενη μεταξύ άλλων στις τηλεματικές υπηρεσίες και εξοπλισμό της Vidavo και στη διαδικτυακή υπηρεσία τηλεσυνεδρίας της Cisco. Η Cisco, κολοσσός στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, εξασφαλίζει τη δυνατότητα τηλεοπτικής σύνδεσης γιατρού – ασθενούς σε πραγματικό χρόνο με το περιβάλλον WebEx και η Vidavo, μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας (e-Health), τη δυνατότητα εξέτασης ασθενούς από απόσταση.

Η υπηρεσία τηλεϊατρικής της hoMed εφαρμόσθηκε πρόσφατα με επιτυχία στο νέο εμπορικό κέντρο McArthurGlen στα Σπάτα, στο οποίο η hoMed είχε την ευθύνη της ιατρικής κάλυψης.
Η νέα υπηρεσία τηλεϊατρικής έχει σχεδιασθεί για να προσφέρεται αρχικά σε ξενοδοχεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Σε περίπτωση προβλήματος το κέντρο τηλεϊατρικής θα τηλεχειρίζεται φορητό εξοπλισμό, που θα έχει μεταφερθεί στο δωμάτιο του ασθενούς. Ιατροί του κέντρου θα συνομιλούν έχοντας οπτική επαφή με τον ασθενή (video conference) και, εκτός από τη λήψη του ιστορικού, θα μπορούν να κάνουν με τηλεχειριζόμενες συσκευές μια σειρά από εξετάσεις όπως είναι το ηλεκτροκαρδιογράφημα,  η ακρόαση των πνευμόνων, της καρδιάς και των εντερικών ήχων, η μέτρηση του σακχάρου του αίματος, της αρτηριακής πίεσης, της οξυγόνωσης του αίματος και η σπιρομέτρηση. Με τις εξετάσεις αυτές οι ιατροί του κέντρου θα είναι σε θέση να διακρίνουν το βαθμό σπουδαιότητας του προβλήματος και, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση του ξενοδοχείου και την τοπική διαθεσιμότητα υπηρεσιών υγείας, να ειδοποιήσουν συνεργαζόμενο ιατρό της περιοχής να επισκεφθεί τον ασθενή ή να οργανώσουν τη διακομιδή του στο πλησιέστερο κατάλληλο νοσοκομείο.
Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει αυτή η καινοτόμος υπηρεσία βρίσκεται στο ότι, εκτός από την εξυπηρέτηση του τουρισμού στην Ελλάδα, θα είναι σε θέση να «εξάγει» τις υπηρεσίες της στο εξωτερικό και να αποτελέσει η Ελλάδα διεθνές κέντρο τηλεϊατρικής εξυπηρέτησης ασθενών.

ΠΡΟΦΙΛ

Η hoMed είναι μια ελληνική ανώνυμη εταιρεία με σκοπό την παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, με έμφαση στην κατ’ οίκον νοσηλεία και ειδικότερα στην κατ’ οίκον νοσοκομειακή περίθαλψη. Η εταιρεία hoMed διαδέχθηκε προηγούμενα σχήματα, που ξεκίνησαν το 1995 με την ίδρυση της εταιρείας «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ».

Με την ίδρυση της εταιρείας το 1995 άρχισε να εφαρμόζεται ένα καινοτόμο και πρωτοεμφανιζόμενο σχήμα υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα: Κατ’ οίκον νοσηλεία με συνθήκες που προσομοίαζαν τις συνθήκες του νοσοκομείου, δηλαδή 24ωρη λειτουργία, κυλιόμενα ωράρια ιατρών και νοσηλευτών, 24ωρη διαθεσιμότητα εργαστηρίων. Έτσι ήταν δυνατή η νοσηλεία στο σπίτι ασθενών, οι οποίοι χωρίς αυτό το σύστημα θα έπρεπε να νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

Το 2011 η εταιρεία hoMed συνήψε σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία «Mobile Home» που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη έργων αυτοματισμού, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος και υπηρεσίας τηλεϊατρικής. Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα τηλεοπτικής επικοινωνίας των ιατρών της βάσης με τον εξεταζόμενο, καθώς και μετρήσεων και λήψης βιοσημάτων από απόσταση με ενσωματωμένα στο απομακρυσμένο σύστημα διαγνωστικά όργανα.

Η υπηρεσία υποστηρίζει άτομα που διαμένουν σε χώρους φιλοξενίας (ξενοδοχεία, οίκοι ευγηρίας, κατασκηνώσεις, στρατόπεδα), που επισκέπτονται πολυσύχναστους χώρους όπως είναι μεγάλα εμπορικά κέντρα, χώροι εκθέσεων και αθλητικές εγκαταστάσεις ή εργάζονται σε αυτά, καθώς και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και σε ποντοπόρα πλοία ή γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές. Η υπηρεσία δίδει τη δυνατότητα τηλεϊατρικής παρακολούθησης πασχόντων από χρόνια νοσήματα, όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Τηλεϊατρική στα Ξενοδοχεία

 

Νέα υπηρεσία τηλεϊατρικής σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες παρέχεται από την εταιρεία hoMed, σε συνεργασία με την εταιρεία MobileHome και την υποστήριξη των εταιρειών Cisco και Vidavo.

 

Η ιατρική εταιρεία hoMed που δραστηριοποιείται από το 1995 στο χώρο της επείγουσας εξωνοσοκομειακής ιατρικής με τον τετραψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης 1144 και έχει αναπτύξει το μοντέλο της κατ’ οίκον νοσοκομειακής περίθαλψης, συνήψε πρόσφατα σύμβαση στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία MobileHome, εταιρεία αυτοματισμών και τηλεματικής, που συνθέτει και ολοκληρώνει τις απαραίτητες τεχνικές υποδομές τηλεϊατρικής, βασιζόμενη μεταξύ άλλων στις τηλεματικές υπηρεσίες και εξοπλισμό της Vidavo και στη διαδικτυακή υπηρεσία τηλεσυνεδρίας της Cisco. Η Cisco, κολοσσός στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, εξασφαλίζει τη δυνατότητα τηλεοπτικής σύνδεσης γιατρού – ασθενούς σε πραγματικό χρόνο με το περιβάλλον WebEx και η Vidavo, μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας (eHealth), τη δυνατότητα εξέτασης ασθενούς από απόσταση.

 

Η υπηρεσία τηλεϊατρικής της hoMed εφαρμόσθηκε πρόσφατα με επιτυχία στο νέο εμπορικό κέντρο McArthurGlen στα Σπάτα, στο οποίο η hoMed είχε την ευθύνη της ιατρικής κάλυψης.

Η νέα υπηρεσία τηλεϊατρικής έχει σχεδιασθεί για να προσφέρεται αρχικά σε ξενοδοχεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Σε περίπτωση προβλήματος το κέντρο τηλεϊατρικής θα τηλεχειρίζεται φορητό εξοπλισμό, που θα έχει μεταφερθεί στο δωμάτιο του ασθενούς. Ιατροί του κέντρου θα συνομιλούν έχοντας οπτική επαφή με τον ασθενή (video conference) και, εκτός από τη λήψη του ιστορικού, θα μπορούν να κάνουν με τηλεχειριζόμενες συσκευές μια σειρά από εξετάσεις όπως είναι το ηλεκτροκαρδιογράφημα,  η ακρόαση των πνευμόνων, της καρδιάς και των εντερικών ήχων, η μέτρηση του σακχάρου του αίματος, της αρτηριακής πίεσης, της οξυγόνωσης του αίματος και η σπιρομέτρηση. Με τις εξετάσεις αυτές οι ιατροί του κέντρου θα είναι σε θέση να διακρίνουν το βαθμό σπουδαιότητας του προβλήματος και, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση του ξενοδοχείου και την τοπική διαθεσιμότητα υπηρεσιών υγείας, να ειδοποιήσουν συνεργαζόμενο ιατρό της περιοχής να επισκεφθεί τον ασθενή ή να οργανώσουν τη διακομιδή του στο πλησιέστερο κατάλληλο νοσοκομείο.

Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει αυτή η καινοτόμος υπηρεσία βρίσκεται στο ότι, εκτός από την εξυπηρέτηση του τουρισμού στην Ελλάδα, θα είναι σε θέση να «εξάγει» τις υπηρεσίες της στο εξωτερικό και να αποτελέσει η Ελλάδα διεθνές κέντρο τηλεϊατρικής εξυπηρέτησης ασθενών.

 

ΠΡΟΦΙΛ

 

Η hoMed είναι μια ελληνική ανώνυμη εταιρεία με σκοπό την παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, με έμφαση στην κατ’ οίκον νοσηλεία και ειδικότερα στην κατ’ οίκον νοσοκομειακή περίθαλψη. Η εταιρεία hoMed διαδέχθηκε προηγούμενα σχήματα, που ξεκίνησαν το 1995 με την ίδρυση της εταιρείας «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ».

 

Με την ίδρυση της εταιρείας το 1995 άρχισε να εφαρμόζεται ένα καινοτόμο και πρωτοεμφανιζόμενο σχήμα υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα: Κατ’ οίκον νοσηλεία με συνθήκες που προσομοίαζαν τις συνθήκες του νοσοκομείου, δηλαδή 24ωρη λειτουργία, κυλιόμενα ωράρια ιατρών και νοσηλευτών, 24ωρη διαθεσιμότητα εργαστηρίων. Έτσι ήταν δυνατή η νοσηλεία στο σπίτι ασθενών, οι οποίοι χωρίς αυτό το σύστημα θα έπρεπε να νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

 

Το 2011 η εταιρεία hoMed συνήψε σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία «Mobile Home» που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη έργων αυτοματισμού, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος και υπηρεσίας τηλεϊατρικής. Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα τηλεοπτικής επικοινωνίας των ιατρών της βάσης με τον εξεταζόμενο, καθώς και μετρήσεων και λήψης βιοσημάτων από απόσταση με ενσωματωμένα στο απομακρυσμένο σύστημα διαγνωστικά όργανα.

 

Η υπηρεσία υποστηρίζει άτομα που διαμένουν σε χώρους φιλοξενίας (ξενοδοχεία, οίκοι ευγηρίας, κατασκηνώσεις, στρατόπεδα), που επισκέπτονται πολυσύχναστους χώρους όπως είναι μεγάλα εμπορικά κέντρα, χώροι εκθέσεων και αθλητικές εγκαταστάσεις ή εργάζονται σε αυτά, καθώς και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και σε ποντοπόρα πλοία ή γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές. Η υπηρεσία δίδει τη δυνατότητα τηλεϊατρικής παρακολούθησης πασχόντων από χρόνια νοσήματα, όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ηλίας Παπαζήσης, Γενικός Ιατρός, Πρόεδρος hoMed

Τηλέφωνα: 1144, 210 7011511, 210 8060098.

Fax 210 6036439

Web Site: www.1144.gr.

E-Mail: home@homed.gr

 

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

 

http://www.hospitalathome.gr/1144/mcarthurglen-τηλεϊατρικη

http://www.hospitalathome.gr/1144/mcarthurglen-ιατρικηκαλυψη

http://www.hospitalathome.gr/1144/homed

 

 

 

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Exit mobile version