Home Companies easyJet για την εταιρική χρήση που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010

easyJet για την εταιρική χρήση που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010

easyjet

Τα αποτελέσματα με μια ματιά

2010 2009 Αλλαγή
Συνολικά έσοδα (εκατομμύρια λίρες Αγγλίας) 2973,1 2666,8 +11,5%
Κέρδη προ φόρων – αναφερόμενα (εκατομμύρια λίρες) 154,0 54,7 +181,5
Κέρδη προ φόρων – υποκείμενα (εκατομμύρια λίρες) 1 188,3 43,7 +330,9%
Περιθώριο προ φόρων – υποκείμενο (%) 1 6,3 1,6 +4,7 ppt
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (%) 8,6 5,5 +3,1 ppt
Απόδοση απασχολούμενου κεφαλαίου (%)2 8,8 4,0 +4,8 ppt
Βασικό κέρδος ανά μετοχή (πέννες) 28,4 p 6,9p +68,0%

Βασικά οικονομικά στοιχεία:

* Συνεχιζόμενη αύξηση των συνολικών εσόδων ανά θέση επιβάτη, έως 5,1% (3,3% σε σταθερό νόμισμα), μετά από ισχυρή αύξηση κατά το προηγούμενο έτος (έως 4,1% σε σταθερό νόμισμα) οφειλόμενη κυρίως στο ισχυρό δίκτυο της easyJet και τη μεγάλη υποκείμενη καταναλωτική ζήτηση

* Οι αριθμοί των επιβατών σημείωσαν άνοδο κατά 7,9% και ανήλθαν σε 48,8 εκατομμύρια ενώ ο συντελεστής πληρότητας αυξήθηκε κατά 1,5ppt σε 87,0%

* Τα αναφερόμενα κέρδη προ φόρων των 154,0 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας επιτεύχθηκαν νωρίτερα από τις αρχικές μας προβλέψεις, ενώ παράλληλα έχει συνυπολογιστεί το κόστος των 27,3 εκατομμυρίων λιρών που προκλήθηκε από τα προβλήματα εξαιτίας της ηφαιστειακής σκόνης. Οι συνολικές επιπτώσεις στα έσοδα από το γεγονός του ηφαιστείου, συμπεριλαμβανομένων των χαμένων κερδών, εκτιμώνται σε 57 εκατομμύρια λίρες

* Η βελτίωση των περιθωρίων ως υποκείμενα κέρδη προ φόρων1 αυξήθηκαν κατά 144,6 εκατομμύρια λίρες σε 188,3 εκατομμύρια λίρες, πρωτίστως λόγω μιας μείωσης του μοναδιαίου κόστους των καυσίμων η οποία ισοδυναμούσε με 122,7 εκατομμύρια λίρες

* Το κόστος της διακοπής της λειτουργίας είχε σημαντική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα με μια αύξηση ύψους 97,9 εκατομμυρίων λιρών έναντι του προηγούμενου έτους. 27,3 εκατομμύρια λίρες συνδεόμενα με το ηφαίστειο, 20,8 εκατομμύρια λίρες συνδεόμενα με το χιόνι και κόστος 49,8 εκατομμύρια λίρες (πλήρης εκμίσθωση και άλλα κόστη, κυρίως συνδεόμενα με την ΕΕ 2004/261), εξαιτίας της απεργίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των λειτουργικών δυσκολιών της easyJet το καλοκαίρι

* Το συνολικό κόστος ανά θέση επιβάτη1 (εξαιρουμένων των καυσίμων και των συναλλαγματικών ισοδυναμιών) αυξήθηκε κατά 5,2% κυρίως λόγω του κόστους των διαφόρων αιτιών διακοπής λειτουργίας. Αν εξαιρεθούν οι επιπτώσεις από τα πρόσθετα κόστη από την καθήλωση, το υποκείμενο κόστος ανά θέση1 (εξαιρουμένων των καυσίμων και των συναλλαγματικών ισοδυναμιών) αυξήθηκε κατά 2,2%

* Οι συνεχιζόμενες ταμειακές ροές από τις λειτουργίες είχαν ως αποτέλεσμα οι καθαρές ταμειακές ροές να καταγράψουν βελτίωση κατά 228,9 εκατομμύρια λίρες αυξανόμενες σε 363,4 εκατομμύρια λίρες. Η μόχλευση σημείωσε πτώση από 37,6% σε 31,8%

* Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 8,6% από 5,5%, καθώς η easyJet πέτυχε και ανάπτυξη μεταφορικής ικανότητας και βελτίωση περιθωρίου

..

Βασικά σημεία – ανασκόπηση επιχειρηματικής και κεφαλαιακής δομής:

* Το βασικό επιχειρηματικό μοντέλο και η στρατηγική είναι ορθά, στο εξής η προσοχή θα επικεντρωθεί στην καλύτερη εκτέλεση

* Σαφείς ευκαιρίες για την easyJet να συνεχίσει να αναπτύσσεται επικερδώς και να κατέχει μερίδιο της ευρωπαϊκής αγοράς των μικρών αποστάσεων

* Επίκεντρο η ολοκληρωμένη εμπειρία του πελάτη

* Κατευθυντήρια αρχή θα είναι η επίτευξη βελτίωσης των περιθωρίων για να εξασφαλιστούν κέρδη ανά θέση της τάξεως των 5 λιρών και απόδοση απασχολούμενου κεφαλαίου 12% στη διάρκεια του κύκλου. Η αυξημένη προσοχή στους επαγγελματίες πελάτες και το δίκτυο θα δώσουν τη δυνατότητα στην easyJet να παράγει έσοδα. Επιπλέον, εξακολουθούν να υφίστανται ευκαιρίες ώστε η easyJet να πετύχει μείωση του κόστους

* Σχεδιάζεται αύξηση του στόλου κατά 24 αεροσκάφη σε συνολικά 220 αεροσκάφη έως τον Σεπτέμβριο του 2013. Αυτό αντιπροσωπεύει έναν μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης 7% των θέσεων εν πτήσει. Ένα από τα πλεονεκτήματα της easyJet είναι η ευελιξία της στη διευθέτηση του σχεδιασμού του στόλου της, ο οποίος μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις διαθέσιμες ευκαιρίες και το οικονομικό περιβάλλον

* Η easyJet έχει αυξημένες ταμειακές ροές και καλή χρηματοδότηση. Κατά συνέπεια, το ΔΣ θεωρεί πλέον ότι είναι η κατάλληλη στιγμή δημιουργίας μίας φόρμουλας με απώτερο στόχο την καταβολή μερίσματος κατά τα έτη που η Εταιρεία παρουσιάζει κερδοφορία, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση μιας συντηρητικής κεφαλαιακής δομής

* Η ανάλυση των βαθύτερων αιτιών των λειτουργικών προβλημάτων στη διάρκεια του καλοκαιριού ολοκληρώθηκε και πλέον τελούν υπό εφαρμογή ενέργειες για τη ριζική τους αντιμετώπιση

..

Σημείωση 1: Τα υποκείμενα μέσα δεν συμπεριλαμβάνουν το κόστος 27,3 εκατομμυρίων λιρών που συνδέονται με το νέφος της ηφαιστειακής σκόνης και την απώλεια 7,0 εκατομμυρίων λιρών από την απόρριψη του αεροσκάφους A321 το 2010 και του κέρδους 11,0 εκατομμυρίων με την απόρριψη του αεροσκάφους A321 το 2009.

Σημείωση 2: Η απόδοση απασχολούμενου κεφαλαίου υπολογίζεται διαιρώντας το κανονικοποιημένο κέρδος μετά φόρων με το μέσο καθαρό χρέος συν τη μέση καθαρή θέση.

..

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Carolyn McCall, Διευθύνουσα Σύμβουλος της easyJet δήλωσε:

«Οι σταθερές οικονομικές επιδόσεις της easyJet σε ένα σκληρό εμπορικό περιβάλλον καταδεικνύει ένα ισχυρό επιχειρηματικό μοντέλο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόκληρη την ομάδα της easyJet για την αφοσίωσή τους και τη σκληρή δουλειά τους στη διάρκεια μίας πάρα πολύ δύσκολης χρονιάς για τις αεροπορικές εταιρείες.

Έχω πλέον συμπληρώσει τέσσερις μήνες στην easyJet κι έχω ολοκληρώσει την ανασκόπηση της επιχειρηματικής και κεφαλαιακής δομής. Η στρατηγική θα εδραιωθεί στην ισχύ του δικτύου της easyJet και θα επικεντρωθεί στον πελάτη που ταξιδεύει για ψυχαγωγικούς και επαγγελματικούς λόγους με τα φθηνά της εισιτήρια προς βολικά αεροδρόμια. Η easyJet είναι σε πλεονεκτική θέση για να εκμεταλλευτεί τις συνεχιζόμενες ευκαιρίες προσοδοφόρου ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή αγορά των μικρών αποστάσεων. Αυτό, σε συνδυασμό με τη βελτίωση του περιθωρίου διαμέσου μιας αυστηρής προσήλωσης στα κόστη και την πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες εσόδων, σημαίνει ότι η easyJet είναι έτοιμη να συνεχίσει την ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες που πραγματοποιούσε τα προηγούμενα έτη.»

..

Επιχειρηματική ανασκόπηση

Ανασκόπηση της αγοράς

Βλέπουμε καθαρές ευκαιρίες για την easyJet ώστε να συνεχίσει να καταλαμβάνει μερίδιο της αγοράς, καθώς η κίνηση των ναυλωμένων πτήσεων εξακολουθεί να μειώνεται, καθώς ασθενέστεροι μεταφορείς μικρών αποστάσεων προβαίνουν σε περικοπές ή αποτυγχάνουν και καθώς τίθενται σε εφαρμογή νέες δυνατότητες υποδομών. Η διείσδυση των μεταφορέων χαμηλού κόστους ανά την Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί, καθώς αρκετές μεγάλες αγορές συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Ελβετίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας και της Πορτογαλίας βλέπουν τη διείσδυση της κίνησης των μεταφορέων χαμηλού κόστους να αυξάνεται περίπου στο 50%, συμβαδίζοντας με αυτήν που διαπιστώνεται σήμερα στο Η.Β. και την Ισπανία.

Η μεγέθυνση του επιβατικού κοινού στην ευρωπαϊκή αγορά μικρών αποστάσεων αναμένεται να συνεχίσει, κυμαινόμενη μεταξύ 3% και 4% ετησίως, με το μεγαλύτερο μέρος της μεγέθυνσης να αφορά απευθείας πτήσεις για επαγγελματικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Περίπου 200 αερομεταφορείς συναγωνίζονται σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά αεροπορικών μεταφορών μικρών αποστάσεων και οι πέντε σημαντικότεροι πρωταγωνιστές, συμπεριλαμβανομένης της easyJet, αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των θέσεων σε πτήσεις με την υπόλοιπη αγορά να είναι εξαιρετικά κατακερματισμένη. Η μέση μεγέθυνση της αγοράς κατά την τελευταία περίπου εικοσαετία ήταν 4,5% ετησίως. Τον τελευταίο χρόνο, η ολική μεταφορική ικανότητα στην ευρωπαϊκή αγορά μικρών αποστάσεων αυξήθηκε κατά 4,2%.

Η easyJet είναι ο μοναδικός πανευρωπαϊκός μεταφορέας μικρών αποστάσεων που κατέχει μια σημαντική θέση σε μεγάλα αεροδρόμια και λειτουργεί το κορυφαίο δίκτυο στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές μικρών αποστάσεων, γεγονός που προκύπτει από την παρουσία της στις 100 σημαντικότερες διαδρομές. Το δίκτυό μας εξασφαλίζει στην easyJet μια πλεονεκτική θέση για να προσελκύει τους ταξιδιώτες για ψυχαγωγικούς σκοπούς αλλά παράλληλα της παρέχει τη δυνατότητα να συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιό της των 18 δις λιρών ετησίως στην ευρωπαϊκή αγορά αερομεταφορών μικρών αποστάσεων.

Ενώ αναμένουμε ότι η ευρωπαϊκή αγορά μικρών αποστάσεων θα συνεχίσει να μεγεθύνεται, η βιομηχανία είναι σαφώς κυκλική και οι επικερδείς ευκαιρίες για επέκταση δεν θα είναι γραμμικές. Για το λόγο αυτό, η ευελιξία στο σχεδιασμό του στόλου θα αποτελέσει το κλειδί προκειμένου να δράττουμε στρατηγικής σημασίας ευκαιρίες όταν θα ανακύπτουν, χωρίς όμως να επενδύουμε υπερβολική μεταφορική ικανότητα σε ασύμφορες αγορές. Κατά συνέπεια, η easyJet έχει καλλιεργήσει την ευελιξία στη διευθέτηση του σχεδιασμού του στόλου της, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο ρυθμός ανάπτυξής της ως προς τις θέσεις σε πτήσεις μπορεί να είναι ευέλικτος και ανάλογος των διαθέσιμων ευκαιριών και των οικονομικών συνθηκών.

..

Επιχειρηματικό μοντέλο και όραμα

Το όραμα της easyJet είναι «Να κάνουμε την Ευρώπη πορτοκαλί». Αυτό θα επιτευχθεί ως εξής:

* Εξασφαλίζοντας ότι δεν θα γίνονται συμβιβασμοί ως προς την ασφάλεια,

* Προσφέροντας στους πελάτες μας χαμηλά ναύλα προς βολικά αεροδρόμια σε βολικές ώρες της ημέρας σε συνδυασμό με καλή και φιλική εξυπηρέτηση, η οποία είναι αξιόπιστη και ακριβής,

* Με έξυπνη διαχείριση του κόστους, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές,

* Προσελκύοντας ταλαντούχους ανθρώπους στην easyJet και κρατώντας τους κοντά μας, γιατί η easyJet είναι ένας ευχάριστος και γεμάτος προκλήσεις χώρος εργασίας και

* Εξασφαλίζοντας καλές αποδόσεις στους μετόχους, εστιάζοντας στη βελτίωση των περιθωρίων ώστε να πετύχουμε κέρδος 5 λίρες ανά θέση.

Η easyJet διαθέτει αρκετές ευκαιρίες για να πετύχει βελτίωση του περιθωρίου:

* Να αυξήσει τα ναύλα μέσω συνεχιζόμενης βελτίωσης του δικτύου και καθιστώντας πιο δύσκολη την πρόταση προς τον επαγγελματία ταξιδιώτη,

* Να αυξήσει τα παρεπόμενα έσοδα διαμέσου και της διαχείρισης της απόδοσης των τελών και των χρεώσεων και διαμέσου των εσόδων συνεταίρων και των εσόδων εν πτήσει μέσω καλύτερης εκτέλεσης και καινοτομίας όπως το easyJet Holidays, και

* Έξυπνη διαχείριση του κόστους, μειώνοντας τα κόστη που γεννά στην επιχείρηση η πολυπλοκότητα και η διατάραξη των μεταφορών και συνεχίζοντας να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες προμήθειας σε αεροδρόμια, υπηρεσίες εδάφους και συντήρησης.

..

Ηπειρωτική Ευρώπη

Αυξάνοντας την παρουσία μας διαμέσου αυξημένης μεταφορικής ικανότητας με βάσεις στην Ελβετία, τη Γαλλία και την Ιταλία

Στην Ελβετία, εισήχθηκαν τρία νέα αεροσκάφη και οι θέσεις εν πτήσει αυξήθηκαν κατά 12%. Οι συχνότητες αυξήθηκαν σε δρομολόγια όπως Γενεύη προς Λονδίνο Gatwick, Παρίσι Orly και Βαρκελώνη. Ένα A320 εισήχθη στη Γενεύη για να επιτρέψει πτήσεις προς προορισμούς μεγαλύτερου εύρους όπως το Sharm El Sheikh. Η easyJet εκμεταλλεύτηκε επίσης την υποχώρηση της Ryanair από τη Βασιλεία για να προσθέσει επιπλέον μεταφορική ικανότητα στην αγορά.

Η Γαλλία είναι μια ελκυστική επενδυτική ευκαιρία για την easyJet. Η διείσδυση μεταφορέων χαμηλού κόστους είναι η μισή σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και η easyJet βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να αναπτυχθεί στην Γαλλία λόγω της απόφασής της να υποβάλει το πλήρωμά της σε τοπικούς όρους και προϋποθέσεις. Η easyJet αύξησε τη μεταφορική ικανότητα κατά 22% στην Γαλλία στη διάρκεια του χρόνου, έναντι μεγέθυνσης της αγοράς μόλις 1%. Στο Παρίσι Orly, η easyJet έχει προσθέσει έβδομο αεροσκάφος και πλέον διαθέτει δέκα αεροσκάφη ανεπτυγμένα στο Παρίσι Charles De Gaulle. Στη Λυών, έχει προστεθεί ένα τρίτο αεροσκάφος καθώς εκμεταλλευτήκαμε τη μειωμένη ικανότητα της Air France σε δρομολόγια όπως η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη. Ένα τέταρτο αεροσκάφος θα προστεθεί στη διάρκεια του χειμώνα.

Η ικανότητα στην Ιταλία αυξήθηκε κατά 25%, με 16 αεροσκάφη να έχουν πλέον ως βάση το Μιλάνο Malpensa όπου η easyJet εγκαινίασε οκτώ νέα δρομολόγια και αύξησε τις συχνότητες σε επαγγελματικά δρομολόγια όπως η Ρώμη, η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη και το Άμστερνταμ.

..

Αύξηση της παρουσίας μας μέσω αυξημένων εισερχόμενων πτήσεων στη Γερμανία και την Ισπανία

Στη Γερμανία, η easyJet συνέχισε να επαναπροσδιορίζει όσα προσφέρει. Έχουμε αυξήσει την ικανότητα σε βασικά επαγγελματικά δρομολόγια που αναχωρούν από το Βερολίνο όπως οι Βρυξέλλες, η Κοπεγχάγη και το Λονδίνο Gatwick. Η easyJet αύξησε επίσης την παρουσία της στη Σκανδιναβία και διαθέτουμε πλέον 13 δρομολόγια που αναχωρούν από την περιοχή.

Στην Μαδρίτη, η ικανότητα αυξήθηκε κατά 20% σε αυτό το διάστημα, με οκτώ πλέον αεροσκάφη ανεπτυγμένα εκεί. Η ισπανική αγορά συνεχίζει να είναι ανταγωνιστική, ωστόσο συνεχίζουμε να βλέπουμε καλά αποτελέσματα στις πτήσεις και προς πόλεις και προς παραλίες.

Η Πορτογαλία είναι μια σημαντική αγορά για την easyJet και είμαστε ήδη η δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική της εταιρεία. Τον Οκτώβριο, ανακοινώσαμε ότι ανοίγουμε βάση στη Λισαβόνα το χειμώνα του 2011. Αυτό θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε περισσότερο τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες εκεί.

..

Προοπτικές

* Η μεταφορική ικανότητα μετρούμενη ως θέσεις εν πτήσει, συνεκτιμώντας τις επιπτώσεις από την καθήλωση των αεροπλάνων αναμένεται να αυξηθεί συγκριτικά με το προηγούμενο έτος περίπου κατά 8%, καθώς η easyJet συνεχίζει τη στρατηγική της προσεκτικής στόχευσης στη μεγέθυνση. Με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία, η ικανότητα αναμένεται να αυξηθεί κατά 12% σε ολόκληρο το έτος και κατά 14% στο πρώτο εξάμηνο. Η τρέχουσα προσδοκία είναι η ικανότητα του ανταγωνιστή στα δρομολόγια της easyJet να σημειώνει μικρή μονοψήφια άνοδο.

* Πάνω από το 45% των διαθέσιμων θέσεων πρώτου εξαμήνου που έχουν πουληθεί σήμερα και των προθεσμιακών κρατήσεων συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες του περασμένου έτους. Τα συνολικά έσοδα ανά θέση το πρώτο εξάμηνο αναμένεται να είναι ευρέως αμετάβλητα σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται (με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες) 6 έναντι του προηγούμενου έτους και ελαφρώς αυξημένα σε σταθερό νόμισμα παρά τη μεγαλύτερη αναλογία αεροσκαφών A320 στο στόλο και την επίδραση του αυξημένου τέλους APD στο Η.Β. και την εισαγωγή του στη Γερμανία.

* Το συνολικό αναφερόμενο κόστος ανά θέση εκτός καυσίμων (στις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες) 6 αναμένεται να σημειώσει πτώση περίπου κατά 4% σε υποκείμενη βάση, υποθέτοντας φυσιολογικά επίπεδα εξωτερικής παρακώλυσης. Οι βελτιώσεις του κόστους συντήρησης και ιδιοκτησίας και μια μείωση του συναφούς με παρακωλύσεις κόστους θα αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις των προγραμματιζόμενων αυξήσεων του κόστους των πληρωμάτων καθώς καλλιεργούμε μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα στις δραστηριότητές μας.

Οι οικονομικές προοπτικές στην Ευρώπη παραμένουν αβέβαιες και το συνεχιζόμενο επίπεδο των συνδικαλιστικών δράσεων των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας παρακωλύουν το πρόγραμμα των πτήσεών μας και γεννούν πρόσθετο κόστος. Εντούτοις, η ισχύς του δικτύου της easyJet σε συνδυασμό με την πρότασή της να προσφέρει στους καταναλωτές ναύλα σε συμφέρουσες τιμές προς βολικά αεροδρόμια θέτουν την easyJet σε πλεονεκτική θέση για μελλοντικές επιτυχίες.NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Exit mobile version