Αρχική legacy Η τίτλος των ιστοσελίδων και η σημασία τους για την Google

Η τίτλος των ιστοσελίδων και η σημασία τους για την Google

Σεμινάριο: WEB MARKETING – SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

Σεμινάριο: WEB MARKETING – SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

11 – 12 Νοενβρίου 2010, 10:00 – 17:00 | Αθήνα (closed)
18 – 19 Νοεμβρίου 2010, 10:00 – 17:00 | Θεσσαλονίκη (closed)
25 – 26 Νοεμβρίου 2910, 10:00 – 17:00 | Κύπρο (open)


Το σεμινάριο SEO έχει τρέξει, με μεγάλη επιτυχία, εδώ και δύο χρόνια, με πάνω από 550 συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει τις τεχνικές που τους έχουμε μάθει, με αποτέλεσμα να αυξήσουν την επισκεψιμότητα του site τους – κατ’ επέκταση και τις πωλήσεις τους – στην Ελλάδα, Κύπρο, Λονδίνο  και στο πολύ ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας μία διαδικασία αποτελούμενη από 7 βήματα επάνω στο site, αλλά και έξω από αυτό με απώτερο στόχο την βελτιστοποίηση του site στις Μηχανές Αναζήτησης