Home Ειδήσεις στα Ελληνικά Παρέμβαση του Πέτρου Φιλίππου για την Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας...

Παρέμβαση του Πέτρου Φιλίππου για την Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής

Είναι κοινή διαπίστωση όλων μας ότι η Αυτοδιοίκηση έχει πλέον ξεπεράσει σε πολλές περιπτώσεις τα στενά όρια των οριζόμενων από την πολιτεία αρμοδιοτήτων της και «μπαίνει μπροστά» τόσο στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα όπως είναι το προσφυγικό και η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όσο και στον προγραμματισμό μεγάλων έργων υποδομής που ενώ στην ουσία η υλοποίησή τους είναι αρμοδιότητα του κεντρικού κράτους, η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει πρωτοβουλία και δράση για την υλοποίησή τους (πχ. αντιπλημμυρικά έργα, ανάπλαση Φαληρικού Όρμου κλπ), παρά τα τεράστια εμπόδια που προκύπτουν από την ασάφεια του νομικού πλαισίου, υπογράμμισε στη παρέμβαση του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου στη συζήτηση της 9ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Τέλος ζήτησε τη συστράτευση όλου του Περιφερειακού Συμβουλίου, …. “λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη“, όπως τόνισε, “ότι δεν πρόκειται απλά για ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα που καλούμαστε να υλοποιήσουμε αλλά για μια μάχη για την αλλαγή του γραφειοκρατικού διοικητικού μας μοντέλου στην Αυτοδιοίκηση αλλά και τη στήριξη και ανάπτυξη της κοινωνίας μας και της Αττικής γενικότερα”.

Δείτε το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της 9ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στις 9-3-2017.

 • «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής – Β’ Φάση (Επιχειρησιακό Σχέδιο, Πρόγραμμα Δράσεων και Οικονομικό Πρόγραμμα, Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης)»
 • Αγαπητοί συνάδελφοι,
  όλοι γνωρίζετε ότι η έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Στρατηγικού Σχεδίου) της Περιφέρειας Αττικής είναι ο καθοριστικός οδηγός, όπου αποτυπώνονται οι στόχοι και τα προγράμματα, βάσει των οποίων η Περιφέρεια Αττικής καλείται να πορευθεί αλλά και να υλοποιήσει για την επόμενη τετραετία.

  Δίνει δε το πολιτικό στίγμα για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τα μεγάλα προβλήματα της Αττικής, στα οποία καλείται να δώσει λύσεις.

  Βεβαίως, ένας τέτοιος προγραμματισμός δεν είναι απλά ένα κείμενο θέσεων, προτάσεων και στόχων αλλά σχετίζεται με το γενικότερο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον από τις εξελίξεις του οποίου – χωρίς καμία αμφιβολία- επηρεάζεται.

  Ωστόσο, δε θα σταθώ στο ποια είναι η κοινωνική κατάσταση στη χώρα μας ούτε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας και για την επίλυση των οποίων έχει σημαντικό μερίδιο και η Περιφέρεια Αττικής, θα σταθώ όμως στο αυτοδιοικητικό γίγνεσθαι και τις εξελίξεις στον χώρο της Αυτοδιοίκησης, οι οποίες σίγουρα επηρεάζουν τον προγραμματισμό των αυτοδιοικητικών φορέων στη χώρα μας.

  Το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει συζήτηση μεταξύ της κυβέρνησης και των φορέων της Αυτοδιοίκησης (ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ) για το νέο αυτοδιοικητικό μοντέλο στη χώρα. Πάγια θέση μας είναι η πλήρης αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων αλλά και των διοικητικών λειτουργιών των τοπικών αρχών μέχρι να εξελιχθούν σε πραγματικά ανεξάρτητες και αυτοτελείς διοικητικές μονάδες όπως συμβαίνει στο εξωτερικό (local democracies), απαλλαγμένες από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό και έλεγχο που έχουν σήμερα από το κεντρικό κράτος, που έχει ως αποτέλεσμα πολλούς από τους σχεδιασμούς που αποφασίζουμε και οι οποίοι αποτυπώνονται στα επιχειρησιακά μας προγράμματα, να μην είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις το ίδιο το κράτος αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στην υλοποίησή τους.

  Σε αυτό το πολιτικό – αυτοδιοικητικό περιβάλλον, το οποίο πρέπει όλοι να αγωνιστούμε να αλλάξει, καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε τη Β’ Φάση του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος.

  Είναι κοινή διαπίστωση όλων μας ότι η Αυτοδιοίκηση έχει πλέον ξεπεράσει σε πολλές περιπτώσεις τα στενά όρια των οριζόμενων από την πολιτεία αρμοδιοτήτων της και «μπαίνει μπροστά» τόσο στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα όπως είναι το προσφυγικό και η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όσο και στον προγραμματισμό μεγάλων έργων υποδομής που ενώ στην ουσία η υλοποίησή τους είναι αρμοδιότητα του κεντρικού κράτους, η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει πρωτοβουλία και δράση για την υλοποίησή τους (πχ. αντιπλημμυρικά έργα, ανάπλαση Φαληρικού Όρμου κλπ), παρά τα τεράστια εμπόδια που προκύπτουν από την ασάφεια του νομικού πλαισίου.

  Αναλύοντας το σημερινό μας πρόγραμμα αλλά και τους τέσσερις βασικούς του άξονες (Α. Προστασία Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής, Β. Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός, Γ. Οικονομία και Απασχόληση και Δ. Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας),  η Περιφέρεια Αττικής καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για ουσιαστική παρέμβαση σε όλο το κοινωνικό και αναπτυξιακό γίγνεσθαι στην Αττική. Και αυτό γίνεται σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, με κοινωνικούς φορείς, με φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, με Νομικά Πρόσωπα αλλά και με διάφορες κοινωνικές ομάδες.

  Και αυτό βεβαίως γίνεται γιατί όλοι πλέον έχουμε αντιληφθεί ότι η Περιφέρεια Αττικής αλλά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σύνολό της, δεν έχει καμία σχέση με την Αυτοδιοίκηση που γνωρίζαμε κάποια χρόνια πριν, που ήταν περιορισμένη σε ένα μικρό κύκλο αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων, αλλά είναι σήμερα ο κύριος μοχλός ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών και με πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις από την κοινωνία και την ίδια τη ζωή.

  Εκτιμώ ότι είναι λάθος εδώ σήμερα να σταθούμε απλά αντιπολιτευτικά κρίνοντας τη συγκεκριμένη διοίκηση στο τι έκανε ή τι δεν κατάφερε να κάνει, αγνοώντας την ουσία του προβλήματος της Αυτοδιοίκησης της χώρας μας που αγγίζει και τη δική μας Περιφέρεια και δεν είναι άλλο από την αλλαγή του Καταστατικού Χάρτη της Αυτοδιοίκησης.

  Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς ούτε στην υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής που με σοβαρό σχεδιασμό έχουμε προγραμματίσει, όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, η αντιπλημμυρική προστασία – θωράκιση πολλών περιοχών της Αττικής, η αποχέτευση ακαθάρτων, η οδοποιία, οι αναπλάσεις περιοχών κλπ, τομείς για τους οποίους δεν υπήρχε εκ των προτέρων κανένας κεντρικός σχεδιασμός, ούτε στις κατευθύνσεις μας για την ποιότητα ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, της παιδείας, την τουριστική αναβάθμιση και την ενίσχυση και αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα, πολύ περισσότερο δε ούτε στα προγράμματα που έχουμε κατά καιρούς ανακοινώσει και υλοποιήσει για την κοινωνική στήριξη (ανεργία, φτώχεια, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πρόσφυγες κλπ).

  Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται και θα ολοκληρωθούν με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση  των ίδιων πόρων, των κρατικών πόρων και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

  Για την υλοποίηση όλων όσων περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που σήμερα καλούμαστε να ψηφίσουμε, μέσα σε αυτό το δύσκολο οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και διοικητικό περιβάλλον, στο οποίο πρέπει να λειτουργήσουμε και το οποίο αποτελεί τον κατεξοχήν ανασταλτικό παράγοντα που πρέπει να αλλάξουμε, είναι απαραίτητη η συστράτευση όλων μας, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι δεν πρόκειται απλά για ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα που καλούμαστε να υλοποιήσουμε αλλά για μια μάχη για την αλλαγή του γραφειοκρατικού διοικητικού μας μοντέλου στην Αυτοδιοίκηση αλλά και τη στήριξη και ανάπτυξη της κοινωνίας μας και της Αττικής γενικότερα.

  Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

  Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής
  Πέτρος Φιλίππου

Greek Island Domestic Sea Schedules / Ferry Schedules

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.