Home Αεροπορικά Νέα Η Airbus ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα 2016

Η Airbus ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα 2016

    •    Ρεκόρ παραδόσεων εμπορικών αεροσκαφών και αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου
    •    Έσοδα €67 δισ., αναπροσαρμοσμένο EBIT €4 δισ., EBIT (αναφοράς) €2,3 δισ., κέρδη ανά μετοχή (αναφοράς) €1,29
    •    Ελεύθερες ταμειακές ροές προ συγχωνεύσεων & εξαγορών και χρηματοδότησης πελατών €1,4 δισ.
    •    Επιβεβαίωση μελλοντικών κερδών ανά μετοχή/ αύξησης ελεύθερων ταμειακών ροών
    •    Προτεινόμενο μέρισμα για το 2016 €1,35 ανά μετοχή, αυξημένο κατά 4% σε σχέση με το 2015
    •    Σύνολο εξόδων έτους 2016 για το Α400Μ €2,2 δισ.: Σημαντική επιβάρυνση των κερδών ανά μετοχή, το πρόγραμμα παραμένει ένας προβληματισμός

Η Airbus (σύμβολο μετοχής: AIR) ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα έτους για το 2016 με επίτευξη των στόχων για όλους του βασικούς δείκτες απόδοσης και παρουσίασε μία επισκόπηση για το 2017.

«Εκπληρώσαμε τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε πριν ένα χρόνο και επιτύχαμε όλους τους στόχους με μοναδική εξαίρεση το Α400Μ, για το οποίο χρειάστηκε να γίνουν σημαντικά επιπρόσθετα έξοδα εντός του έτους, ύψους €2,2 δισ. Η μείωση του ρίσκου και η ενίσχυση της εκτέλεσης του προγράμματος είναι οι βασικές μας προτεραιότητες για αυτό το μοντέλο αεροσκάφους το 2017» δήλωσε ο Tom Enders, Διευθύνων Σύμβουλος της Airbus. «Εντός του έτους παραδώσαμε περισσότερα εμπορικά αεροσκάφη από ποτέ. Το ρεκόρ ανεκτέλεστων παραγγελιών υποστηρίζει τα σχέδια προετοιμασίας και η απόδοσή μας το 2016 δείχνει ότι μπορούμε να το επιτύχουμε. Προετοιμάσαμε επιτυχώς τα προγράμματα για το Α350 και τα ενός διαδρόμου αεροσκάφη ενώ, ταυτόχρονα, έγινε η μετάβαση στην πιο αποδοτική έκδοση του Α320. Η εμπορική μας επίδοση στα ελικόπτερα ήταν καλή παρά το δύσκολο περιβάλλον της αγοράς και συνεχίσαμε να ενισχύουμε και να αναμορφώνουμε το αμυντικό και διαστημικό χαρτοφυλάκιο. Λαμβάνουμε επιπλέον μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω του έργου ενοποίησης, ενώ οι επενδύσεις στην ψηφιακή μετατροπή θα βελτιώσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά μας. Συνολικά, η πρόοδος που επιτελέσαμε το 2016 μας δίνει την πεποίθηση ότι θέσαμε τα θεμέλια ώστε να επιτύχουμε τη δυναμική αύξησης κερδών και ταμειακών ροών.»

Η λήψη παραγγελιών το 2016 ανήλθε συνολικά σε €134 δισ. (2015: €159 δισ.) με το βιβλίο παραγγελιών να αποτιμάται στα €1.060 δισ. την 31η Δεκεμβρίου 2016 (τέλος 2015: €1.006 δισ.). Οι παραγγελίες εμπορικών αεροσκαφών περιλαμβάνουν συνολικά 731 αεροσκάφη (2015: 1.080), μεταξύ των οποίων 41 Α350 XWB και 83 Α330. Η καθαρή αναλογία παραγγελιών/παραδόσεων ήταν πάνω από 1 ενώ οι ανεκτέλεστες παραγγελίες ανήλθαν στον αριθμό-ρεκόρ των 6,874 εμπορικών αεροσκαφών στο τέλος του έτους. Οι παραγγελίες ελικοπτέρων αφορά 353 (2015:333), μεταξύ των οποίων το H225M για τη Σιγκαπούρη και η σύμβαση για το Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πτήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο κλάδος Άμυνας και Διαστήματος πέτυχε καθαρή αναλογία παραγγελιών/παραδόσεων πάνω από 1 με ισχυρή δυναμική στις παραγγελίες στρατιωτικών αεροσκαφών και δορυφόρων. Οι σημαντικότερες παραγγελίες περιλαμβάνουν 16 C295W αεροσκάφη έρευνας και διάσωσης για τον Καναδά και τις συμβάσεις συντήρησης και υποστήριξης για Eurofighter.

Tα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 3% στα €67 δισ. (2015: €64 δισ.). Τα έσοδα στον κλάδο Εμπορικών Αεροσκαφών αυξήθηκαν κατά 7% αντανακλώντας το ρεκόρ παραδόσεων 688 αεροσκαφών (2015: 635) και την ευνοϊκή επίδραση του ξένου συναλλάγματος. Παρά τις αυξημένες παραδόσεις 418 ελικοπτέρων (2015: 395), τα έσοδα επηρεάστηκαν αρνητικά από ένα μείγμα και λιγότερες ώρες επισκευών εμπορικών σκαφών. Τα έσοδα του κλάδου Άμυνας και Διαστήματος μειώθηκαν κατά 9% αντανακλώντας τον αρνητικό αντίκτυπο της αναδιαμόρφωσης χαρτοφυλακίου περίπου €1 δισ. αλλά ήταν εν γένει σταθερά σε συγκρίσιμη βάση.

Αναπροσαρμοσμένο ΕΒΙΤ- ένας εναλλακτικός δείκτης μέτρησης αποδοτικότητας που απεικονίζει το υποκείμενο επιχειρηματικό περιθώριο εξαιρώντας τις χρεώσεις υλικών ή τα κέρδη από κινήσεις στις προβλέψεις αναφορικά με προγράμματα, αναδιάρθρωση ή αντίκτυπο ξένου συναλλάγματος καθώς και κέρδη ή απώλειες κεφαλαίου από τη διάθεση ή εξαγορά εταιρειών- συνολικά €3.955 εκατ. (2015: €4.108 εκατ.).
Το αναπροσαρμοσμένο ΕΒΙΤ για τον κλάδο Εμπορικών Αεροσκαφών αυξήθηκε στα €2.811 εκατ. (2015: €2.766 εκατ.), αντανακλώντας τον μεγαλύτερο αριθμό Α320 και την πτώση κατά 21% των εξόδων Έρευνας & Ανάπτυξης, κυρίως λόγω της προγραμματισμένης μείωσης της προετοιμασίας για το Α350. Το αναπροσαρμοσμένο ΕΒΙΤ.

Επισκόπηση
Ως βάσης των εκτιμήσεων για το 2017, η Airbus αναμένει ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και της εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα με τις επικρατούσες ανεξάρτητες προβλέψεις, που εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξει κάποια σημαντική διαταραχή.

Οι εκτιμήσεις της Airbus για τα κέρδη και τις ταμειακές ροές βασίζεται σε μία σταθερή περίμετρο:

    •    Η Airbus αναμένει να κάνει παραδόσεις πάνω από 700 εμπορικών αεροσκαφών
    •    Προ συγχωνεύσεων και εξαγορών, η Airbus αναμένει μέση μονοψήφια αύξηση του αναπροσαρμοσμένου EBIT και των αναπροσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή, συγκριτικά με το 2016.
    •    Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να κυμανθούν σε επίπεδα παρόμοια με το 2016, προ συγχωνεύσεων και εξαγορών καθώς και χρηματοδότησης πελατών.

Greek Island Domestic Sea Schedules / Ferry Schedules

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here