Home Ειδήσεις στα Ελληνικά ΣΕΤΕ: Ο τουρισμός έχει γίνει ένας πραγματικός «εθνικός πρωταθλητής» στον αγώνα για...

ΣΕΤΕ: Ο τουρισμός έχει γίνει ένας πραγματικός «εθνικός πρωταθλητής» στον αγώνα για μια εξωστρεφή ελληνική οικονομία

Ο τουρισμός συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας με πολύ δυναμικό τρόπο.

Έχει γίνει ένας πραγματικός «εθνικός πρωταθλητής» στον αγώνα για μια εξωστρεφή ελληνική οικονομία αφού περισσότερο από 90% των εσόδων του προέρχονται από το εξωτερικό, και μάλιστα σε ένα παγκόσμιο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, σύμφωνα με τη μελέτη του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ: «Ελληνικός Τουρισμός – Εξελίξεις & Προοπτικές»

 Ο Τουρισμός, με το 90% της δραστηριότητας του να είναι εξαγωγική, συμβάλλει καίρια στην απασχόληση, στο ΑΕΠ και στην ανταγωνιστικότητα της χώρας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας.

Το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ, σε συνέχεια του 1ου τεύχους της περιοδικής σειράς: «Ελληνικός Τουρισμός – Εξελίξεις & Προοπτικές», με στόχο την ανάλυση και τεκμηρίωση της πορείας του ελληνικού τουρισμού σε σχέση με την Ελληνική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα και τις εξελίξεις στις βασικές αγορές καθώς και τα θέματα ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού, στο 2ο τεύχος δίδει έμφαση:

 
·  στον αξιοσημείωτο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας με σημαντικά αυξημένη εξαγωγική δραστηριότητα αγαθών και υπηρεσιών,
 
· στην εξαιρετικά υψηλή φορολογική επιβάρυνση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, ενός κατ’ εξοχήν εξαγωγικού προϊόντος, γεγονός το οποίο αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα, ενώ παράλληλα επιβαρύνει υπέρμετρα την ανταγωνιστικότητα και τα κίνητρα του συνόλου του επιχειρείν, καθώς και το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων. Ταυτόχρονα οδηγεί σε όξυνση της εποχικότητας.
 
Αν και οι επιπτώσεις αυτές διατρέχουν το σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεων, πλήττουν ιδιαίτερα τις πλέον αδύναμες: αυτές που δεν διαθέτουν κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, είτε με μορφή ίδιου brand name, είτε με μορφή brand name προορισμού, που θα τους επιτρέψει να μετακυλήσουν (μέρος ή όλη) την υψηλότερη φορολόγηση στον τελικό πελάτη και που θα διευκολύνει την προσαρμογή τους σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, στην αιχμή του απασχολεί πλέον περισσότερο από 10% του εργατικού δυναμικού της χώρας και είναι πλέον ο 3ος μεγαλύτερος τομέας σε αριθμό απασχολούμενων (μετά το Εμπόριο και το σύνολο του Πρωτογενούς τομέα) και μπροστά από την Μεταποίηση και τον Δημόσιο Τομέα.

To διεθνές εμπόριο υπηρεσιών αναπτύσσεται ταχύτερα από την υπόλοιπη οικονομία.

Αποτελεί μέρος μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης διεθνώς δραστηριότητας, που για το 2017 αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό άνω του 4%. Επίσης, αντίθετα με τις συχνά εκφραζόμενες απόψεις ότι ισχυρή ανάπτυξη είναι μόνο η ανάπτυξη που βασίζεται στον μεταποιητικό τομέα, τα στοιχεία για τις οικονομίες των κύριων αγορών μας δείχνουν ότι η εισαγωγή υπηρεσιών (στις οποίες συγκαταλέγεται και ο τουρισμός) από τις χώρες αυτές αναμένεται να αναπτυχθεί με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με το ΑΕΠ τους και την ιδιωτική τους κατανάλωση.

Η εξαιρετικά υψηλή φορολογική επιβάρυνση του ελληνικού τουριστικού προιόντος, ενός κατ’ εξοχήν εξαγωγικού προιόντος, αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα, επιβαρύνοντας υπέρμετρα την ανταγωνιστικότητα και τα κίνητρα για επιχειρείν καθώς και το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε όξυνση της εποχικότητας.

Η διαφαινόμενη κάμψη στα έσοδα για το 2016 μετά από 3 χρόνια εκρηκτικής ανόδου (41% μεταξύ 2012 και 2015 σε σταθερές τιμές), οφείλεται σε διεθνή τάση μείωσης της Μέσης Κατά Κεφαλήν Δαπάνης καθώς και στο ότι, λόγω της παρατεταμένης αβεβαιότητας το πρώτο εξάμηνο του 2016, το ελληνικό τουριστικό προϊόν εισήλθε με καθυστέρηση στην διεθνή τουριστική αγορά με αποτέλεσμα να χρειαστεί να γίνουν πολύ μεγάλες προσφορές τιμών για να προσελκυσθούν πελάτες ‘τελευταίας στιγμής’ (last minute offers).

Greek Island Domestic Sea Schedules / Ferry Schedules

Η ζήτηση για διεθνή αεροπορικά ταξίδια προς την Ελλάδα, βοηθούσης και της διεθνούς γεωπολιτικής συγκυρίας, παραμένει πολύ ισχυρή, ενώ σημειώνεται και μεγάλη αύξηση ενδιαφέροντος από τις παραδοσιακές μας αγορές, ιδιαίτερα τις Γερμανόφωνες. Παράλληλα, τους τελευταίους μήνες ο οδικός τουρισμός έχει ανακάμψει σημαντικά και αναμένεται να έχει θετική μεταβολή αφίξεων στο σύνολο του 2016.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.